Lacivert Renk Ruh ve Sinir Bozukluğuna Tedavidir.-5

Lacivert Renk Ruh ve Sinir Bozukluğuna Tedavidir-5
Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk bazen İndigo mavisi de denir. Açık gecelerdeki gökyüzünün rengidir. Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk merkezleri düzenli çalışan kişiler ruhen düzgündür, kuvvetli bir hafızaları vardır ve oldukça zekidirler Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk Mavinin diğer koyu tonları gibi lacivert de, ruhsal ve fiziksel rahatsızlıkların giderilmesinde çok etkin bir yere sahiptir.
Ülkemizde hekimlik yetkisi olmayan dolayısı ile psikiyatrik hastalıklara tanı koyma ve tedavi etme yeterliliği ve ehliyeti olmayan çeşitli meslek gruplarına üye birçok kişi istenmeyen sonuçlar doğuracak tanı ve tedavi uygulamalarına girişmekte, bu durum halk sağlığını tehdit etmektedir. Konu ile ilgili yasal düzenlemeler olmasına karşın yetersiz denetim, kimi basın yayın kuruluşlarının bu kişi ve kurumları sorumlu yayıncılık anlayışı ile bağdaşmadığını düşündüğümüz programlarla kamuoyuna tanıtmaları sorunun boyutlarını daha da büyütmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği bu konuda basını ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu hissetmektedir. Ülkemizde, toplumun birçok kesiminde Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk sorunlarla uğraşan meslek gruplarının tanımlaması yeterince bilinmemektedir. Örneğin sıklıkla psikolog yada psikiyatrist kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu kullanım ile aslında aldıkları eğitim olarak çok farklı olan iki grup birbirine karıştırılmaktır. 2006 yılında Gaziantep’te 500 kişi üzerinde yapılan bir araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılanların %56.6’sı psikologları konuşma yoluyla, psikiyatristleri ise ilaçla tedavi eden kimse olarak değerlendirmiştir.

Renkler bizim için hem tedavi amacıyla ve hem de kendi kişilik özelliklerimizin tespiti açısından önemlidir.  Bugün artık ülkemizde son yıllarda renk terapisi giderek yaygınlık kazanmaya başlamış ve bu yolla insanın enerji bedeninde ihtiyacı olduğuna karar verilmiş bölgelerine zihinsel yöntemlerle ve daha başka metodlarla bu renk terapileri yapılmaya başlanılmıştır.  Sadece ihtiyacı olduğuna karar verilmiş bölgelere uygulanılmasının dışında insan aurasının düzeltilmesi,  beyinde alfa dalgası hakimiyetinin oluşturulması,  sindirim sorunlarının tedavisinde,  zihinsel performansın arttırılmasında,  kişinin psikolojik ve ruhsal dengesindeki dalgalanmaları ortadan kaldırmak amacıyla kullanımı hızla artmaktadır.  Renklerin şifadaki anlamları ve tercih edilme sebepleri

Her renk bedendeki bazı rahatsızlıkları ortadan kaldırmak için kullanılma potansiyeline sahiptir.  İyileşmenin sayısız farklı yollarından sadece birisidir renkler ve aslında en doğalıdır da.  Kullanmayı bilmeli ve bunu bilimsel gerçeklikleri göz ardı etmeksizin yapmalıdır.  Renkleri değerlendirmeyi becermek ve olabildiğince onların gücünü şifayı elde etmekte kullanmak için insanın sessiz ve sakin rahatsız edilmeyeceği bir ortamda sadece zihnini kullanması yeterli olmaktadır.  Başlangıçta teknik her ne kadar kolay olsa da belki uygulayıcının kendisini yaptığı işe tam konsantre edememesine bağlı olarak iyi sonuçlar alınmayabilir.  Uygulamaya devam edildikçe bir çok insan oldukça anlamlı sonuçlar elde etmekte gecikmez ve renklerin şifa verici etkisini deneyimleme imkanına kavuşur.

Uygulamanın pratik olarak anlatımı bir başka yazının konusudur.  Biz şimdilik renklerin ne anlama geldikleriyle ilgili sizlere kısaca bilgiler vermek istiyoruz.

Çakraları etkiliyor Kendine özgü bazı iyileştirici özellikleri bulunan renkler,  direk olarak çakralarımızı da etkiliyor.  İnsan bir takım ruhsal sorunlarla boğuştuğu anda,  ilk önce çakraların bloke edildiğini söylüyor uzmanlar.  Dolayısıyla,  denge sorunu bulunan bu noktalar bir çok hastalığa neden oluyor.  Çakralarda enerji blokajları meydana geliyor bu durumda.  İşte buna son vermek amacıyla,  renkler de bazı olumlu etkiler sağlıyor.  Renk terapisi ile bedenin bozulan dengesi değiştirilebiliyor.  Uzmanlar bu sağaltım sırasında renklerin etrafa bir “titreşim” yaydığını belirtiyorlar.  Renk gözlüğü ile tedavi Bedenimizin “elektromanyetik yapısı”nı,  renklerin direk olarak etkilediğini vurguluyorlar.  Doğal Terapi Uzmanı Işık Kırgız,  yıllardır renk terapisi uyguluyor.  Kırgız’ın “renk terapisi” hakkında verdiği bilgi ise şöyle: “Renklerden yayılan titreşim,  bedenimizdeki elektromanyetik yapı ile etkileşim halindedir.  .  Renklerin titreşimleri çakralar tarafından emilir.  Sonra,  omurgalara iletilirler.  Omurgalara ulaşan titreşimler,  sinirler yardımıyla ihtiyacı olan uvuzlarımıza ve denge sorunu olan sistemlere taşınırlar.  Bu akışın ardından,  bedenin bir takım duyusal ve zihinsel şikayetleri azalır” Renk terapisi çok farklı yöntemlerle gerçekleştiriliyor.  Son yıllarda çok gelişme gösteren bu terapide,  bazı merkezlerde yardımcı bir alet kullanılıyor.  “Renk gözlüğü? adı verilen bu aleti ilk kez Ruslar bulmuş.  Gerçek gözlüğe biraz benzeyen bu alet,  aynen gözlük takar gibi gözünüze yerleştirdiğinde,  bedenin gereksinimi olan renk veya renkler belirlenebiliyor.

Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkcismin rengi ışık kaynağından gelen ışığın özelliğine ve sözkonusu cismin bu ışığın ne kadarını dışarı yansıttığına bağlıdır.  Örneğin bir elbisenin rengi güneş ışığında veya bir mağazada bakıldığında aynı değildir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkbir cisim şayet beynimiz tarafından siyah olarak algılanıyorsa güneşten gelen bütün ışığı soğuruyor ve dışarı hiç ışık yansıtmıyor demektir.  Aynı şekilde eğer cisim güneşten gelen ışığın tümünü birden yansıtıyor ve hiç ışık,  soğurmuyorsa beynimiz tarafından beyaz olarak algılanmaktadır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkbu durumda üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken noktalar şunlardır Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkSiyasetçiler hangi ortamlarda ne renk giyinmeli? İmaj yaratırken neye dikkat etmeli? İşte bakın bu da farklı bir disiplin alanının renkle bağını gösteren çarpıcı bir örnektir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkYolsuzluk skandallarının medyaya yansıdığı dönemlerde dikkat edin,  siyasetçiler açık renk takım elbiseler,  döpiyesler giyinmektedirler.  “Temizlik”,  “saflık”,  “masumiyet” mesajı iletmek için elbette.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renklerin dilini anlamak,  renklerle izleyicilere iletiler göndermek,  iletişime yepyeni boyutlar kazandırmaktadır.  Sinema sanatında,  reklâm fotoğraf ve filmlerinde,  grafik tasarımda (afiş sanatı,  kitap kapağı,  ambalaj tasarımı vs.  ) anlamı güçlendirecek en önemli öğelerden biri renktir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkfirmalar ürünleri satabilmek için gerek ambalajlarında,  gerek reklâmlarında özellikle renklerden faydalanırlar.  Bazı temel renk kuralları tasarımımızda bize ışık tutabilir.  Renkler çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır.  En yaygın olarak bilineni ise sıcak ve soğuk renk ayrımıdır.  Sıcak renkler dalga boyu yüksek olan sarı,  kırmızı ve Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk; soğuk renkler ise dalga boyu düşük olan mavi,  yeşil ve mordur.

Yeşilin içindeki sarı arttıkça ısınır ve sıcak renk paletine yaklaşır.  Azaldıkça soğuklaşır ve mavileşir.  Sıcak renkler daha çabuk algılanır.  Öncelikle bunu bilelim.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkgörsel bir tasarım içinde yer alan renklerden ilk önce sıcak renkler algılanır.  Sıcak renk hem önce görünendir hem de en yakında olan gibi algılanır.  Soğuk renkler ise bizden uzakmış duygusu oluşturur.  Bu temel bilgi çoğu zaman tasarımcının ve fotoğrafçının görsel derinlik problemini çözebilmesi için gereklidir.  Yeşil gibi soğuk bir zeminde mesajı okutmak istiyorsak seçilen tipografik karakterin rengi kırmızı gibi sıcak bir renk olmalıdır ki mesaj öne fırlasın.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkaynı şekilde fotoğrafta da ana öğenin sıcak renklere sahip olması görsel etkiyi arttırır.  Yeşil bir yaprak üzerindeki kırmızı bir uğurböceğinin yer aldığı fotoğraf yeşil bir yaprak üzerindeki çekirgeden daha etkili ve çekicidir.

 Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkAkciğerlerin ve solunum sisteminin güçlenmesi,  tiroidin uyarımı,  paratiroidin önlenmesi,  spazmolitik (rahatlatıcı),  süt üretimine destek,  midenin uyarımı,  kabul edilmeyen yiyecekler sonrasında kusturucu,  gaz giderici,  kemik ve doku oluşumunu teşvik eder.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renksıcaklığı,  cömertliği yansıtır,  hafif ve eğlencelidir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkaynı zamanda iştahı arttırır ve sabah ayağa kalkmaya yardımcı olur.  Portakal rengi akciğerleri,  pankreasları ve dalakları güçlendirir ve kalbin aktivitesini uyarır.  Bu renk duyguları dengeler.  Tüm Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkleri,  yalnızca baskın bileşene (sarı veya kırmızı) bağlı olarak aynı anlama ve etkiye sahiptir.

Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkparlak ve sıcak bir renkdir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkGün doğumu veya günbatımı,  kayısı,  mandalina,  portakal gibi lezzetli meyvelerle bağlantılıdır.  Kızılderililerde cesaret ve fedakarlığı simgelerdi.  Kırmız daha agresif ve tutkulu olduğundan,  yorgunluğun üstesinden gelmeye yardımcı olan duygusal uyarıcı olarak mutlu ve güzel renk bir renktir Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkyukarıdaki hususlardan ötürü,  depresyonların tedavisinde faydalı bir ek yardım oluşturmaktadır.

Yapılan çeşitli deneylere göre renkler insanların koku ve tat alma duyuları üzerinde de etkili olduğu saptanmıştır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkörneğin sarı ve Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkekşi hissi uyandırır.  Çünkü akla limonu ve portakalı getirir.  Kırmızı,  pembe tatlı hissi uyandırır.  Çünkü elma ve çileği akla getirir.  Mor ve yeşil acı hissi uyandırır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkçünkü patlıcan ve biberi hatırlatır.  Mavi ve yeşil tuzlu hissi verir.  Lahana ve pırasayı hatırlatır.  Açık renk kokular daha yumuşak ve çiçekli koktuğu; koyu renkli kokuların ise daha ağır ve baharatlı olduğu duygusuna kapılırız.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkgenel olarak gençler çiçek kokularını (açık renkli parfümleri),  yaşlılar baharat kokularını (koyu renkli parfümleri) tercih eder.  Baktığımız zaman giyim kuşamda da gençler açık ve parlak renkleri; yaşlılar koyu ve silik renkleri tercih ederler.  Renk kullanımında en cesur davrananlar çocuklardır.  Çünkü onlar gereksiz kısıtlamalar içine girmezler.  Renkleri özgürce kullanırlar.  Öğrendikleri kültürel kıstaslar yoktur,  renk uyumu bilgisi yoktur.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renklerin bireylerin çeşitli psikolojik dürtü,  güdü ve ihtiyaçları üzerine de etkili olduğu,  yapılan çeşitli deneylerle ortaya çıkartılmıştır.  Örneğin açlık duygusu üzerinde Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk,  kırmızı ve sarının iştah artırdığını; mavi,  turkuaz ve yeşilin susuzluk duygusunu arttırdığı,  kırmızının ve eflatunun cinsellik güdüsünü arttırdığı,  pastel tonların annelik ve şefkat duygusunu çağrıştırdığı,  mavi ve yeşilin sessizlik,  sükunet duygusunu arttırdığı saptanmıştır.  Yapılan çeşitli araştırmalarda,  mor,  kırmızı,  altın sarısı ve siyah gibi renklerin prestije önem veren kişiler tarafından tercih edildiği görülmüştür.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renklerin reklam uygulamaları açısından diğer önemli etkileri ise şöyle belirlenebilir: Ürünün fark edilme ve tanınmasını,  okunaklılığının arttırılmasını,  ürüne kimlik kazandırılmasını,  reklâmın ikna gücünün arttırılmasını,  ürünün tanınmışlığının arttırılmasını sağlamaktadır.

Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renklerin,  harekete geçirebilen,  sakinleştirebilen,  heyecanlandırabilen,  rahatsız eden,  dinginleştirebilen hatta üşüten ve ısıtan bir gücü vardır.  Işığın yetersiz olduğu durumlarda hem bitkilerde hem de insanlarda çeşitli olumsuzlukların ortaya çıkması bilim adamlarını bu konu üzerinde çalışmaya yöneltmiştir.  İnsan vücudunun ışığa tepki gösterdiği fark edilince ışık ve rengin insan üzerindeki etkisi bulunmaya çalışılmış,  bu çalışmaların sonunda da ortaya renk terapisi çıkmıştır.  Renkler çağrışımlarla duyguları anlatır.  Dünyanın pek çok ülkesinde “renk bilim merkezi” vardır.  Tokyo,  Pekin,  New York,  Paris,  Londra… Bu merkezlerde birtakım hastalıklar renklerle tedavi edilmektedir.  Örneğin migren tedavisinde mor ve eflatun kullanılır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkfiziksel bir oluşumdur ve ışıkla birlikte var olur.  Önemli bir tasarım öğesi olduğu gibi aynı zamanda sembolik bir değeri vardır.  Tek başına renk mesaj verebilir,  davranışları yönlendirebilir,  insan fizyolojisi üzerinde etkiye sahiptir.  Bu fizyolojik etki rengin bir sembol olarak olumu ve kullanımında etkin olur.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkdoğada renk canlılar arasında önemli bir yaşamsal etkiye sahiptir.  Çoğu zaman hayvanlar renk yardımıyla avlanır,  renk değiştirerek hayatta kalır ve ürerler.  Renk aynı zamanda doğal bir çekicilik unsurudur.  Renkler insan davranış ve karar mekanizmalarında çok etkin rol oynarlar.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkgrafik tasarımda (ambalaj,  afiş,  kitap kapağı,  CD kapağı,  web sayfası vs.  .  ) renk üzerinde çalışılması ve dikkatle plânlaması gerekir.  Çünkü grafiğin en önemli hammaddelerinden,  diğer bir deyişle yapıtaşlarından birisidir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkve ton değerleri sayesinde biçimleri,  tipografiyi,  ön plânı görünür kılar veya arka plâna iteriz.  Renk,  görsel hiyerarşiyi organize etmek aşamasında önemli bir etmendir.

Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkolarak masaj yaparken terapi konusunda Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkcismin rengi ışık kaynağından gelen ışığın özelliklerine bağlıdır.  Cismin rengi kendi yapısındaki moleküllerin elektronlarının hareketine bu elektronların hangi ışığı soğurup hangisini soğurmayacağına bağlıdır.  Cismin rengi retinaya çarpan fotonu beynimizin nasıl algılayacağına bağlıdır.  Bu şartlar altında gördüğümüzün cismin gerçek hali olduğunu asla söyleyemeyiz.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkcismin rengi kesinlikle görecelidir ve gördüğümüz rengin hangi aşamadaki halinin gerçek olduğundan emin olamayız.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkBu noktada bir kere daha durup bir düşünelim gözle görülemeyecek kadar küçük bir madde olan atomun çekirdeğinin etrafında inanılmaz bir süratle dönen elektronlar mevcut yörüngelerinden bir anda kaybolup alt yörünge adı verilen bir başka mekana geçiyorlar.  Bu geçiş için alt-yörüngede boş bir yerin olması da şart.  Bu esnada ihtiyaç duydukları enerjiyi foton soğurarak temin ediyorlar.  Sonra asıl yörüngelerine geri dönüyorlar.  Bu hareket esnasında insan gözünün algılayabileceği renkler oluşuyor.  Üstelik sayıları trilyonlarla ifade edilebilecek kadar çok atom üstelik her saniye hiç durmadan bunu yapıyorlar.  Bizler de hiç kesintisiz bir görüntü elde ediyoruz.

Soğuk ve Sıcak Renkler Nedir? Renkler,  şiddetlerine ve insanlar üzerindeki ruhsal etkisine göre ikiye ayrılırlar.  Sıcak Renk Nedir? Bize ateşi ve sıcaklığı hatırlatan,  canlı,  dikkat çeken,  insana enerji veren ve canlılık hissi uyandıran renkler sıcak renkler olarak adlandırılır.  Sıcak Renkler (Kırmızı,  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk,  Sarı) Ateşin ve sıcaklığın renkleri olan ve insanda sıcaklık ve canlılık hissi uyandıran Kırmızı,  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkve Sarı renkler sıcak renklerdir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkBu renklerin kayısı rengi,  pembe,  altın sarısı gibi farklı tonları da sıcak renkler sınıfına girer.  Kırmızıda ateşin sıcaklığını,  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkda güneş ışığının etkisini,  sarıda da ışık ve aydınlığı duyarız.  Bu renkler,  havadaki titreşimi kuvvetli olduğu için diğer renklere göre gözü daha önce etkiler.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkÇocukta renk anlayışı başladığı zaman kırmızıya bakıp ona atılması,  ilkel toplulukların en çok önem verdiği renklerin sıcak renkler oluşu bundandır.  Varlıkların ışık alan kısımlarında daha çok sıcak renkler hakimdir.  Bu renklerin ruhsal etkisi neşe,  canlılık,  harekettir.

Soğuk Renk Nedir?.  İnsana soğukluğu ve serinliği hatırlatan renkler soğuk renkler olarak adlandırılır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renksoğuk Renkler (Yeşil,  Mavi,  Mor) Soğukluğu hatırlatıcı etkilerinden dolayı mavi,  yeşil ve mor renkler soğuk renklerdir.  Bu renklerin,  buz mavisi,  gök mavisi,  leylak gibi farklı tonları da soğuk renk gurubundandır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renksıcak renklere göre titreşimi az olan bu renkler,  gözü ikinci derecede etkiler.  Ruhsal etkisi hüzün,  rahatlık ve durgunluk olan bu renkler,  gölgeli kısımlarda daha çok yer alırlar.  Çizgilerde olduğu gibi renklerde de zıtlık vardır.  Bir resimde iyi bir uyum kurulabilmesi için renklerin sıcak soğuk durumlarının önemle ele alınması gerekir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renksadece soğuk renklerin ya da sıcak renklerin bulunması iyi bir etki bırakmaz.  Soğuk renklerin hakimiyetinde yapılan bir resimde sıcak renklerle,  sıcak renklerle yapılan bir resimde ise soğuk renklerle bir denge kurulmalıdır.  Model hazırlarken de bu özelliğe dikkat etmelidir.  Örneğin sıcak renklerin çoğunlukta olduğu bir modelin fonu,  soğuk renklerden hazırlamalıdır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkli resim çalışmalarında,  renkler arasındaki geçişleri (pasajları) boyarken soğuk ve sıcak renkler arasındaki uyuma özellikle dikkat etmelidir.  Bir eşyada ışıklı ve gölgeli kısımlar sıcak tonda olabilir,  bu durumda uyum sağlanması için geçişlerde soğuk renkler aranmalıdır.  Eğer eşyanın ışıklı ve gölgeli kısımları soğuk tonda ise ışıklı kısımları ya da geçişleri sıcak renklerle boyamaııdır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkkarıştırmalarında soğuk bir renge sıcak bir renk katınca,  bu rengin soğukluk etkisi gittikçe azalır.  Sıcak bir renk,  soğuk bir renkle karıştırıldığında,  sıcaklık etkisini kaybeder.  Ara renk nedir? Ana renklerin ikili olarak ve eşit oranlarda karışımından meydana gelen renkler ara renkler ya da yardımcı renkler olarak adlandırılır.  Ara renkler nelerdir? İki ana rengin karışımıyla ortaya çıkan ara renk,  karışıma katılmayan ana rengin tamamlayıcısı olur.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkMavi için Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk,  kırmızı için yeşil,  sarı içinse mor tamamlayıcı renk işlevi yapar.  Aynı zamanda birbirlerine karşıt olan bu renkler,  birlikte kullanıldıklarında da denge oluştururlar.  Ana renklerin farklı oranlarda karıştırılmasıyla güneş ışınlarında bulunan altı rengin birbirinden farklı sayısız tonu elde edilebilir.  Renk Uyumu Nedir? İç dekorasyon yaparken,  web sitesi ya da bir sunum hazırlarken kullanılacak renklerin seçimi yapılırken,  tercihler kadar kullanılan renklerin birbirleriyle uyumu da önemlidir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkÇünkü her renk bir biriyle aynı uyumu göstermemekte ve bazen çok itici sonuçlar elde edilebilmektedir.  Bir biriyle uyumlu ya da birbirini tamamlayan renklerin dengeli bir şekilde kullanılmasına renk uyumu denir.  Renk uyumu için birbirine yakın renkler ile sıcak-soğuk renklerin ve zıt renklerin özelliklerine göre birbirleri ile belli bir denge içerisinde kullanılmaları esastır.

Renkler İşinizi Kolaylaştırıyor.  İş yaşamında renklerle doğrudan ilişkide olduğumuz diğer bir alan,  kullanılan dokümanlardır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkdokümanlarda kullanılan renkler ve şekiller,  şirket hakkında bilgi verirken dokümanda yer verilen konuya ilgiyi yoğunlaştırır.  Renkler,  yaşamımızda tahmin ettiğimizden daha önemli bir yere sahiptir.  Gerek günlük yaşamda gerekse iş yaşamımızda renklerin önemini yadsıyamayız.  İş yaşamımızda renklerin önemini birkaç kategoride ele alabiliriz.  Giyim tarzımızın ve kıyafetlerimizin iş hayatımızı etkilediği gibi bulunduğumuz ortamın renklerinin de motivasyonumuzu doğrudan etkilediğini göz ardı edemeyiz.  Ofislerde aydınlık renkler daha verimli çalışmamızı sağlarken,  karanlık,  loş odalarda çalışanların verimlerinin çok daha düşük olduğu bir gerçektir.

Görüntüleri etkili olarak sunabilirsiniz Görüntüleri sunmada renk sizin güçlü bir aracınızdır.  Renklerin etkileyici kullanımıyla belgenizden iletmek istediğiniz özellikleri; güç,  içtenlik,  güvenilirlik vs.  görüntüye verebilirsiniz.  Psikolojik olarak okuyucuyu dilediğiniz tarafa yönlendirebilirsiniz.  Her renk farklı psikolojik etkiye sahiptir.  Bunları ustalıkla kullanarak okuyucularınızı arzuladığınız yöne götürebilirsiniz.  Sonuç olarak,  belgelerinize renk eklemek size daha ikna edici ve etkili bir iletişim sağlayacaktır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkler belgelerinizi farklılaştırır Dikkati ana noktalara çekmek için,  belgenizin özel bölümlerini uygun bir renk kullanımıyla vurgulayabilirsiniz.  Ayrıca,  renkleri etkili bir şekilde kullanarak benzersiz ve özgün belgeler yaratabilir ve okuyucularda iyi bir izlenim bırakabilirsiniz.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renklerin insan davranışları üzerindeki etkilerini göz önüne alırsak,  dokümanları bu doğrultuda tasarlayabilirsiniz.  İş hayatında kritik noktalarda ve karar verme sürecinde etkili belgeleri yine renkler vasıtasıyla düzenleyebilirsiniz.

Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renklerin hikayesi,  insanlık tarihi kadar eskidir.  İnsanlar,  önce mağaraları ve duvarları,  sonra yüzlerini ve vücutlarını,  sonra da yaşadıkları iç mekanları ve kullandıkları objeleri boyamaya,  renklendirmeye başlamışlardır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkler,  tarihsel gelişimi içinde; dini ritüellerde,  doğum,  ölüm,  kutlama,  kutsama ya da veda ve yas törenlerinde,  bazen korunmak için,  bazen korkutmak için,  bazense gizlenmek için,  güzelleşmek,  etkilemek için,  kimlikleri tanımlamak için,  zaman zaman da şifa için kullanılmıştır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renklerin Oluşumu Renk,  ışığın değişik dalga boylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır.  Bu algılama,  ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkTüm dalga boyları birden aynı anda gözümüze ulaşırsa bunu beyaz,  hiç ışık ulaşmazsa siyah olarak algılarız.  İnsan gözü 380nm ile 780nm arasındaki dalga boylarını algılayabilir,  bu sebepten elektromanyetik spektrumun bu bölümüne görünen ışık denir.  Renkler için genelde kulağımızla duyduğumuz ince ve kalın ses analojisi yapılsa da,  ses algısının aksine aynı anda gelen ışık frekansları değişik kanallardan algılanamaz (başka bir deyişle göz frekans analizi yapamaz),  dolayısıyla aynı anda ince ve kalın sesleri birbirine karıştırmadan duymamıza karşın gözümüz için bu ‘çok seslilik’ söz konusu olmadığından değişik ışık frekanslarının sadece kombinasyonlarını algılayabiliriz.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkbu prensibi açıklamak veya pratik uygulamalarda kullanmak için çeşitli renk modelleri geliştirilmiştir.

 Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkDoğada kırmızı,  sarı ve mavi olmak üzere 3 ana renk vardır.  Bu renklerin birbirleriyle ikili olarak eşit oranda karıştırılmasıyla da Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk,  yeşil ve mor ara renkleri elde edilir.  Bu renklerden diğer renkler türetilir.  Farklı renklerin farklı oranlarda karıştırılmasıyla birbirinden farklı milyonlarca renk oluşur.  Renkler Bizi Çağırıyor.  Renklerle yaşarız hayatı.  Duvarlarımızın,  eşyalarımızın,  çantamızın ya da kahve kupamızın bizi yansıtsın isteriz.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkO günkü ruh hâlimize göre giyiniriz fıstık yeşillerini,  koyu kahveleri,  vişne çürüklerini.  Tatil düşlerimiz turkuaz mavisi,  aşkımız pembedir.  İş yerini canlı renklerle tasvir edenimiz çok azdır.  Peki,  başımızı çevirdiğimiz her şeyle bu kadar ilişkiliyken,  acaba renkleri doğru kullanabiliyor muyuz? Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkDoğrusuyla yanlışıyla kullandığımız renkler hayatımızı ne kadar etkiliyor? Renk,  ışığın değişik dalga boylarının gözün retina tabakasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkBu algılama,  ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen emilip kısmen de yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar farklı renkler ve farklı tonlar olarak algılanır.  Günümüzde renkler,  fiziğin ve optiğin olduğu kadar,  inşaat,  iç mimari ve dekorasyon dallarının,  psikolojinin ve antropolojinin,  satış,  reklam ve pazarlamanın araştırma alanları arasında da yer almaktadır.

 Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkkırmızı kadar olmasa da enerji ve heyecan veren bir renktir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkseviyorsanız cesur ve maceracı bir kişiliğe sahipsiniz demektir.  Bu rengin insanları gülmeyi ve güldürmeyi severler.  Svadhishtana ya da kuyruk sokumu chakra’sı Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkenerjiyi emer; idrar sistemine,  cinselliğe ve üremeye bağlıdır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkneşenin ve eğlencenin rengidir.  Ne zaman giymelisiniz? Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkyaşama zevkini,  aşkı ve kişisel motivasyonu artırır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renksorunlarınızı çözmeniz zor gözüküyorsa Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkdan kaçının.  Ne yemelisiniz? Yumurta sarısı,  havuç biber,  balkabağı ve portakal hava kirliliğine ve güneş yanığına karşı korur.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkışın ikinci enerji merkezini kontrol eder.  Bu rengin beden içinde en etkin olduğu yer,  adele sistemidir.  Dalak,  pankreas,  mide,  bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarında Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renktedavi amacıyla kullanılabilir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renknun aşırı kullanımı,  sinir sistemini olumsuz yönde etkiler.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkbu nedenle onun tamamlayıcı rengi olan maviyi de beraberinde kullanmak gerekir.  Rengin gerçekte ne olduğunu ve bizi her açıdan,  ne kadar etkilediğini hiç düşündünüz mü? Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkeğer renkler,  fiziksel,  duygusal,  zihinsel ve ruhsal dünyamızı derinden etkileyebilme gücüne sahiplerse,  onları hayatımıza mutluluk getirmek veya sağlığımızı düzeltmek için kullanabilir miyiz? Bütün bu soruların cevaplarını öğrenmeye çalışacağız.

Renkler Nedir? Güneşten çok çeşitli enerji seviyelerinde fotonlar gelmektedir.  Ancak bu fotonlar arasındaki görünür ışık çok dar bir alanı kaplamaktadır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkgüneşten gelen ışık parçacıkları maddeye çarptığında işte ışığın bir kısmı yukarıda anlattığımız şekilde madde tarafından soğurulur soğurulmayan diğer kısım ise maddeye çarpıp dışarı geri yansır.  Nihayet cisimden yansıyan ışık gözümüzün retinasına çarpar.  Retinaya çarpan bu ışık işareti sinir akışına dönüşür ve beynimize kadar ulaşıp görüntüyü oluşturur.  Durumu birkaç örnekle daha anlaşılır hale getirebiliriz.  Bir Morpho Kelebeğini sarı kelebek ele alalım.  Kelebekte pterin adı verilen pigmentler Sarı hariç bütün güneş ışığını soğurmaktadırlar.  Kelebeğe çarpıp kelebekteki pigment molekülünün elektronları tarafından soğurulmadan dışarı yansıtılan ışık parçacıkları sahip oldukları enerji sarıya denk geldiği için beynimiz tarafından sarı renk olarak algılanmaktadır.

Belgelerinizi daha rahat okunur hale getirerek anlaşılır yapabilirsiniz Bir belgenin farklı kısımlarını betimlemek için renkler kullanılabilir.  Ayrıca,  belirli öğeler için hep aynı rengi kullanarak belgenizi daha anlaşılır yapabilirsiniz.  Kullanabileceğiniz başka bir teknik ise okuyucunun gözlerini istediğiniz yöne yönlendirmek için derecelendirme kullanarak renk farklılıklarını uygulamaktır.  Renklerin önemi ve iletişim aracı olarak gücü Görme duyusuyla renk bilgisi maksadımızı ve kararımızı etkiler.  İnsanların tatma,  koku alma, dokunma,  görme ve duyma olmak üzere beş duyusu vardır.  Görme duyusuyla aldığımız bilgi bunların toplamda yaklaşık %87’sini oluşturur.  Ve görme duyumuzla aldığımız bilginin yaklaşık % 80’i renk bilgisidir.  Bu figürlerin doğruladığı gibi, edindiğimiz duyusal unsurların büyük bir bölümü renk bilgisi formundadır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkKısaca,  renk bizim hayatımızdaki çok önemli bir mevcudiyettir.  Renkler hayal edebileceğimizden daha çok güce sahiptirler.  Ve bu gücü iş belgelerinize koyarak birçok yeni fırsat yaratabilirsiniz.  Günümüz trendi,  şüphesiz “Renklerin Başarısı” na doğrudur.

indeks: Renk Meditasyonu,  Renk terapisi,  fiziksel sağlığı,  stres,  kas,  Doku,  Enerji, Ezoterik,  çarka,  Homeopatik,  color,   sanat terapisi,  alternatif tedavi,   Color therapy,  zihinsel sağlığı,  ruhsal sağlığı,  art Iherapy,  alternative treatment,  renk,  zihin,  beden,  duygu,  denge,  canlılık,  Spor,

.

Ashiatsu Terapisi Ağrıları Hafifletir.

Hurma Cinsel Aktiviteyi Arttırır.

Yumurta Kas Geliştirir.

.

—–

loading…

—–
—-
.

Bilgi kaynaklarımız:
www.enerjistmasor.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

www.google.com

UYARI:
Sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…

—–


—–

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir