Lacivert Renk Ruh ve Sinir Bozukluğuna Tedavidir.-7

Lacivert Renk Ruh ve Sinir Bozukluğuna Tedavidir-7
Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk sorunlarla uğraşan meslek gruplarının tanımlaması yeterince bilinmemektedir. Örneğin sıklıkla psikolog yada psikiyatrist kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu kullanım ile aslında aldıkları eğitim olarak çok farklı olan iki grup birbirine karıştırılmaktır. 2006 yılında Gaziantep’te 500 kişi üzerinde yapılan bir araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılanların %56.6’sı psikologları konuşma yoluyla, psikiyatristleri ise ilaçla tedavi eden kimse olarak değerlendirmiştir.Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk vücuttaki bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Bu rengin enerjisi çok iyi bir kan temizleyici olduğu için, vücudun toksinlerden arınmasını kolaylaştırır. Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk beynin her iki yarıküresi arasındaki uyum, yine laciverdin oluşturduğu olumlu etkilerindendir.

Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkbana göre,  vücut,  bir rengin farklı niteliklerinden hangisinin o an kendisi için en yararlı olduğunu seçebilecek yetenektedir.  Benim önerim: Yeni başlayan biri olarak,  başlangıçta sistem içinde kalın.  Daha sonra,  farklı öğretmenlerin çeşitli renk tedavi sistemleri çok iyi bir şekilde kombine edilebilir.  Basit bir Işın Yayım Tedavisi Lambası Kurmak için Talimatlar Aksesuarlar:

1 Flaş lambası (örneğin Mini MagLite AA tipi)

1 Mini MagLite aksesuar seti

7 PAR 30 renk geçirgenleri/filtreler (Çakra renklerinde,  metne bakınız,  Ebay’den bulunabilir)

1 Motif zımba,  çember çapı 2, 2 cm (örneğin Efca,  el sanatları malzemesi)

2 Pil

Renk geçirgenlerini motif zımba ile zımbalayın.  Renk filtresini flaş lambasının ışık boşaltma konumu üzerine yerleştirin,  filtreyi,  aksesuar setindeki şeffaf plastik diskle kapatın ve bağlantı için esnek halkayı (aksesuar setinden) takın.  Hazır! Size tanıtmak istediğim bir başka ışın yayım tedavi konsepti de belirli akupunktur noktaları üzerinde basit Renk-Enerji Dengesidir

Birlikte,  maddenin,  dolaysıyla gördüğümüz ve dokunabildiğimiz her şeyin birleşmiş olduğu bilmecesini çözdüler.  Temel olarak dünyamızın yalnızca 1 milyarda biri kütleden oluşur,  geriye kalansa saf enerjidir.  Enerji kuantlarının kütle parçacıklarına oranı 1.  000.  000.  000 (milyar) / 1’dir.  Basitçe söylemek gerekirse: Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkenerji süreçleri,  maddesel süreçlerden daha ağır basar.  Bugün DNA,  insan hücresi radyasyonunun en önemli depolama yeri olarak görülmektedir.  “Biyolojik organizmaların iç düzeni güneş ışığıyla bağlantılıdır.  ” Işık,  Salınım ve Enerjidir (Dalga-Parçacık Düalizmi) Işık,  bir yerden bir yere hareket ediyorsa,  bir dalga gibi davranıyordur.  Güneşten yayılan ışık dalgalarını belirleyen,  frekansları ve dalga boylarıdır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkdalga boyu= bir dalganın genliğinin bir sonrakine uzaklığı (ölçü birimi nanometre,  nm / 1 nanometre = metrenin milyarda biri,  10-9 metre) Frekans= zaman birimi başına salınım süreçlerinin sayısı (ölçü birimi Hertz,  Hz),  yani,  bir saniyeden sonra belirli bir noktaya ulaşan dalgaların sayısı Işık bir organizma tarafından alınıyorsa,  bir parçacık gibi davranıyordur.  Işığın e küçük parçacığına “foton” denir.  Fotonlar bir dalganın ve bir parçacığın özelliklerine sahiptirler,  dolayısıyla bilginin ve enerjinin taşıyıcılarıdırlar.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkuzak Doğu Tıbbının Perspektifi Çin Tıbbının bakış açısına göre ışık enerjisi parlaklık ve sıcaklık Yang ilkesine (“dağların güneşli yanı”),  karanlık ve soğukluk ise Yin’e (“dağların gölgeli yanı”) atfedilmiştir.  “Yaşam nefesimiz” Çi,  ışığın da içlerinde olduğu farklı enerji kaynaklarından beslenir: Kalıtsal enerji,  Besin enerjisi,  Nefes enerjisi,  Savunmacı enerji,  Kozmik enerji (güneş ışığı!),  Cinsel enerjidir Renk Terapisi Organları Tedavi Eder.

Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk,  ışık yoksunluğunun vücutta işlev bozukluğuna yol açtığı teorisine dayanan bir enerji çalışması şeklidir.  Her renk kendi frekansı ve titreşimine sahip olduğundan,  vücudun belirli bölümlerini tedavi etmek için belirli renkler kullanılır.  Vücut,  sırayla rengin titreşim desenine tepki verir ve disfonksiyonu düzeltmek için çalışır.  Renksiz bir dünya,  ne kadar tatsız tuzsuz olurdu değil mi? Siyah,  beyaz bir dünya soğuk ve duygusuz.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkyaşamımızın ve sağlığımızın bir parçasıdır,  enerjileriyle ruhsal ve fiziksel durumumuzu etkilerler.  Her renk kendi titreşimleriyle ışık saçar ve vücut dengeyi korumak için güneş ışınlarından gelen renkleri filtreleyerek ihtiyaç durumuna göre absorbe eder.  Terapide renk spektrumunun bir ucunda kırmızı,  bir ucunda mavi vardır.  Kırmızı canlandırıcı ve uyarıcı etki yaparken,  mavi sakinleştirici ve rahatlatıcı etkiye sahiptir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkgördüğümüz renkler,  soğurulmayıp,  yansıtılan renklerdir.  Bir ışık huzmesi spektrumun tüm renklerini kapsar.  Örneğin; bir yaprak,  yeşil dışındaki tüm renkleri soğurup sadece yeşili yansıttığı için yeşil görünür.  Renk terapisinde vücutta aktif enerji merkezi olarak çalışan çakraların kendine özel temel renginin olduğu kabul edilir.

 Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkGüneş ışığının sahip olduğu elektromanyetik enerji dünyamızdaki doğal yaşamı devam ettirir.  Işık yeterince alınmazsa canlılar hayat enerjisini tam olarak alamayacaklarından kendilerini sağlıksız,  mutsuz ve sevgisiz hissederler.  Renk terapisi metabolizmanın sağlıklı ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlamak için renk enerjilerinden faydalanmak için yapılan terapidir.  İhtiyaç olan renk vucuda çeşitli yöntemlerle sağlanır.  Reiki,  müzik,  sarjlı sular ve renk şuruplarıyla ihtiyaç duyulan renk vücuda yüklenir.  Renk bir enerjidir.  Giysilerimiz bizim hem ayıracımız hemde renk süzgeçimizdir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkler ve Enerji Einstein bütün kütleleri enerjinin fonksiyonu olarak açıklamıştır.  Bu teori(İzafiyet Teorisi) bir kütleye yüksek hızda bir titreşim uygulandığında kütlenin enerjiye dönüşeceği fikrini yansıtıyor.  Demek ki katı maddeler düşük hızla titreşen enerjidir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkbizlerin bir kütle olduğunu,  katı enerji olarak bir fanus içine konduğumuzu düşünün.  Enerji gücümüzü nasıl hızlandıracağımızı keşfedebilirsek fiziki bedenimizin moleküler yapısını değiştirebiliriz.  Aslında şifa vermek budur.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renksağlığımız için enerjiyi doğru kullanmalıyız.  Bu pozitif ve güçlü enerjiyi hepimiz enerji dolu güç santralleriyiz.  Bu da reiki ile terapinin önemini destekliyor.  Renklerin büyülü dünyası hakkında fikir sahibi olmak için her şeyden önce ışık kavramını incelememiz gerek ışık rengi oluşturan bir tür elektromanyetik enerjidir.

Güneş tarafından,  çeşitli dalga boylarında üretilen bu enerji,  nesnelerden yansıyıp gözümüz tarafından algılandığa ışığı görmüş oluruz.  Aslında çevremizde bulunan ve görebildiğimiz her şey,  ışığın yansımasıdır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkÖrneğin koyu renkte görünen nesneler,  parlak nesnelere oranla daha çok ışık emerler ve böylece göze daha az ışık yansıtırlar.  Açık renkli nesneler ise,  daha çok ışık yansıtarak parlaklık ve yoğunluk yanılsamasına yol açarlar.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkparlak olarak algıladığımız objeler çok ışık yansıtırlar.  Işığı oluşturan dalga boylarının hızları,  bir ortamdan ötekine geçerken değişiklikler gösterir.  Renk,  ışığın ayrılmaz bir parçasıdır.  Işık değişik dalga boylarına dönüştüğünde çeşitli renkler ortaya çıkar.  Renkler Ancak gökkuşağını oluşturan yedi renk,  bütün renk spektrumunun sadece çok küçük bir bölümüdür.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkgerçekte her rengin birçok tonu ve çeşidi vardır.  Her rengin kendine has bir emme ve yansıtma özelliği bulunur.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkancak renklerle tedavinin temelini tüm bu bilgiler oluşturur.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkçünkü değişik frekanslardaki ışıklar (renkler) vücudun çeşitli bölgelerindeki enerjilerle bir iletişim halindedir.  Kromaterapi olarak da bilinen renk terapisi,  belli renklerin şifalı enerjileri harekete geçirdiği fikrine dayanır.  Terapi zihin ve bedeni tedavi etmek ve denge Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renksağlamak için gökkuşağının yedi rengini kullanır.  Renk spektrumu ışık enerjisinin farklı frekans ve dalga boylarından oluşur.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkAyurvedik tıp renklerin enerjisini denge ve şifa sağlamak için kullanır.

Renklerin belli şifa nitelikleri (örneğin kırmızı,  enerji verici; mavi,  teskin edici) telkin ettiği ve her renk tarafından üretilen titreşimlerin kişiyi dengelediği söylenir.  Renk terapisiyle ilgilenen holistik hekimler genellikle renk spektrumunun yedi rengiyle vücudun çakralar olarak bilinen yedi özel bölgesi arasında bağlantı kurmaktadır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkterapisi kaynağını binlerce yıldır Hindistan’da uygulanan bir tıp türü olan Ayurvedadan alır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkAyurveda her bireyde evrenin beş temel elementin bulunduğu fikrine dayanır: toprak,  su,  hava,  ateş ve eter (boşluk).  Bu elementler bireyde o kişinin karakteri ve yapısına özgü belli bir oranda bulunur.  Sağlıksız yaşam alışkanlıkları ya da dış güçlerin etkisiyle bu elementlerin dengesi bozulduğunda hastalık ortaya çıkar.  Ayurvedik tıp bu dengenin yeniden kazanılması için spektrumda doğal olarak bulunan renkleri kullanır.  Renk terapisi antik Mısır ve Çin’de de uygulanmıştır.  Geleneksel Çin tıbbında (GÇT) her organ bir renge denk gelir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkQigong’da iyileştirici sesler,  her biri sırayla belli bir organ ya da duyguya karşılık gelen bir renk ile özdeşleştirilmiştir.  Yogada,  çakralar vücudun belli spiritüel enerji merkezlerini oluşturur.

Renklerin terapötik etkisi temsil ettikleri çarka ile bağlantılıdır: Kundalini enerjisi insan organizmasının sınırsız potansiyelini barındıran,  açığa çıkmayı bekleyen,  uyur durumdaki gizli enerjidir.  Aura,  insan bedeninden yayılan enerji alanıdır ve belli bir renk çemberinden oluşur.  Auralar kişiye özeldir ve diğer aura alanlarından etkilenir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkAlkol,  sigara,  stres,  dengesiz beslenme aura alanını zayıflatırken,  güneş ışığı,  egzersiz,  meditasyon,  olumlu düşünmek ve doğal olmak aura alanını güçlendirir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkAurada mor ve lavanta rengi sinir sisteminde konsantrasyonu arttırıp,  rahatlama sağlarken,  yeşil gevşeme,  sarı ve Cinselliği Uyaran Işık Tedavisi Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkise uyarıcı etki yapar.  İç organlar ve kan dolaşımında ise koyu lacivert yumuşatıcı,  dengeleyici rol oynarken,  yeşil rahatlatıcı,  kırmızı uyarıcı etkilidir.  Mavi renk heyecan ve stresi azaltıp tansiyonu düşürürken,  kırmızı vücut ısısını arttırır.  Renkler terapötik olarak sayısız şekilde uygulanabilir.

Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkAyurvedik tıp uygulayıcıları hastalarının terapötik tonları dolayısıyla seçilen renkte giysiler giymelerini sağlar.  Depresyon hastaları yükseltici ve enerji verici özellikleri dolayısıyla seçilen kırmızı ve Cinselliği Uyaran Işık Tedavisi Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkgiysiler giyebilir.  Hastalar aynı zamanda tedavinin iyileştirici etkilerini artırmak için renk-filtreli ışık kaynağı ile ışık banyosu yapabilirler.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renknin Ayurvedik tıpta önerilen bir başka yöntemi ise suyu renkle tedavi etmek ve sonra ona yüklenen iyileştirici özellikler nedeniyle o suyu içmektir.  Bu uygulama için bir bardak suyun etrafı ve üzeri renkli kağıt ya da renkli plastik bir örtü ile kaplanır ve bardak doğrudan gün ışığına bırakılır böylece su o rengin iyileştirici özelliklerini ve titreşimlerini soğurur.  Renkler belli sakinleştirici ya da iyileştirici etkiler elde etmek için çevresel olarak da kullanılabilir.  Boya,  duvar ve pencere uygulamaları,  mobilyalar ve dekoratif aksesuarlar belli renk ailelerinden seçilebilir.  Kıyafetler iyileştirici özellikleri nedeniyle belli renklerde seçilebilir.  Renk terapisi,  terapötik etkiyi artırmak için hidroterapi ve aromaterapi ile birlikte kullanılabilir.  Spalar ve holistik hekimler,  şifalı esansiyel yağlar eklenmiş ılık ya da sıcak suyun ve renk terapisinde kullanılan parlak tonların yararlarını birleştiren renk banyoları ya da suları önerebilir.

Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkler farklı ışık frekanslarından oluştuğundan holistik hekimler bazen belli müzik ve ses terapisi türlerini de birlikte kullanabilmektedir.  49.  Titreşimsel Teknik olarak bilinen benzer bir yöntem,  renk spektrumu tarafından üretilen sessiz titreşimleri sesli karşıtlarına tercüme etmek için matematiksel bir formül kullanır.  Görsel renkler ile sesli frekans karşıtları birleşince renk frekansının terapötik değerinin arttığı düşünülmektedir.  Spektrumun yedi renginden her birine belli bir şifa niteliği atfedilmiştir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkherhangi bir tedavi uygulamadan önce,  Ayurvedik tıp uygulayıcıları hastayı eksiksiz şekilde muayene eder ve “prakriti”sini (tabiatını) tespit etmek için hasta ile mülakat yapar.  Prakriti kişinin ömrü boyunca değişmeden kalır.  Tedavi için seçilecek renklere,  kişide üç doshanın (vücut tipleri) dengesi veya dengesizliğine göre karar verilir.  Kişinin mizacına ve vücut tipine karşılık gelen üç dosha -vata,  pitta ve kapha- bulunur.  İnsanların çoğu biri ağır basacak şekilde üç doshanın (tridosha) birleşimidir.

Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkbazı durumlarda,  holistik hekimler hastanın aurasının fotografik bir görüntüsünü ya da hastanın elindeki elektrik sinyallerini okuyan özel bir kamera kullanarak kişisel enerji alanını kaydetmek isteyebilir.  Kamera hastayı,  vücudunun etrafını çevreleyen farklı renkler şeklinde görüntüler.  Bu renkler hastanın özgün aura enerji yapısını saptamak ve bu auraya hangi tür renk terapisinin tamamlayıcı olacağına karar vermek üzere analiz edilir.  terapisi her ne kadar gevşemeyi artırma,  genel sıhhati düzeltme ve bazı bozukluk ve hastalıkların tedavisinde ek ya da tamamlayıcı terapi şeklinde etkili de olsa ciddi kronik ya da akut sağlık sorunları olan kişiler tedavi için yalnızca bu terapiye bel bağlamamalıdır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkherhangi bir kronik ya da akut sağlık sorunu olan kişi diplomalı bir tıp hekimine danışmalıdır.  Renk terapisinin yaygın uygulamalarının bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.  Ayurvedik tıp Hindistan’da binlerce yıldır yerleşik olan sağlam bir tıp uygulamasıdır.  Buna karşın Birleşik Devletler’de tamamlayıcı bir uygulama olarak görülür.  Yine de Ayurvedik spalar ve tıbbi uygulamaların sayısının artmasıyla son zamanlarda popülerliği giderek artmaktadır.  Renk terapisinin yararları geniş ölçüde araştırılmamıştır ve halen alopatik tıp topluluğu tarafından bir yan tedavi olarak görülmektedir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkEğitim ve Sertifikasyon Renk terapistleri ya da Ayurvedik tıp uygulayıcıları olarak çalışan kişilerin özel bir sertifika ya da diploma almalarına gerek yoktur.  Dişil Enerjinin Titreşimleri Ayaklarımız ağrıyor,  belimiz sızlıyor,  zihnimiz karmakarışık,  bir türlü bu dağınık odayı toparlayamıyor; iş,  görev ya da zorunluluk halini alınca da yaşam enerjimizi kaybediyoruz.  Bu öyle hemen olmuyor; kirleticileri biriktirme sürecimiz,  vücudumuzda blokajların oluşması ruh ve beden halimize göre hızla değişebiliyor.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renközellikle kadınlarda erken yaşlanma,  hücre kaybı,  menopoz ve ağrılı adet dönemi gibi travma yüklü ruh halleri görülebiliyor.  Kadın danışanlarımın çoğu,  yaşadıkları zihinsel ve bedensel ağırlıklardan bir an evvel kurtulma arzusuyla geliyor bana.  Bedenimiz bir uzmana görünmesi gerektiğini söyler bize; ama çoğu kişi ona kulak asmadığı için ancak zorunlu ilaç kullanımına ramak kala bir uzmanın kapısını çalar.  Sorunlarımızın özüne inmek,  tarafsız bir analiz ve sağduyu ister.  Bunu her zaman başaramayız.  Takılıp kaldığımız ağrılı regli dönemleri ya da aşırı sinir halleri,  hormonlarımızın nasıl da tahribata uğradığını bize bir kez daha gösterir.  Kontrol edilemez bir hal aldığında ise bir uzmana gitmek ve destek alma zamanı gelmiştir.  Kadınlar için renk terapisi,  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkbiz kadınların en çok haz aldığı haller,  bir buket çiçeğin narinliğinde,  özel bir kokunun en alt notasında gizlidir.  Birçoğumuz sevilmek için yanıp tutuştuğumuz halde bir kuru dal bile alamayan ruh halimizin içinde kıvranır dururuz.  Bazen “Bir kuru dalını mı gördüm” diye dile getiriveririz oracıkta.

Bir kuru dala bile hasret kalmış dişil enerji oracıkta bırakıverir tüm cesaretini ve üretim gücünü.  Çiçeklerin ve renklerin eş duygu durumları için hazırlanmış preparatlarını sabah,  akşam dil altınıza damlatmak ve akşamları ılık bir banyodan sonra kendi başınıza bile yapabileceğiniz birkaç basit masaj tekniğini uygulamak şifa kanalınızı açmanızı sağlar.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk(kromaterapi) kaç seanstan oluşur? Renk terapisi,  ilk konsültasyondan sonra,  bu konudaki farkındalığınızı geliştirmeyi ve renkleri yaşamınıza nasıl katmanız gerektiğini öğretmeyi amaçlayan 5 seanslık bir çalışma paketi ile başlar.  Konsültasyon,  terapistinizle aranızda geçen özel görüşmedir; rahatsızlıklarınızı dile getirir,  size sorduğu soruları cevaplayarak neden terapiye ihtiyaç duyduğunuzu anlatırsınız.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkyine bu seansta terapistinizin vereceği bazı testleri çözersiniz ve terapistiniz bunu analiz eder.

Ayrıca terapistiniz Bach çiçek kartları ve renk likit (sıvı) preparatlarıyla (kullanıma hazır duruma getirilmiş karışım,  müstahzar) yapılan meditasyon çalışması hakkında da bilgi verir size.  Bu,  farkındalığınızı arttırmak için her seansta gerçekleştirilen bir çalışmadır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkher seans ortalama 90-180 dakika sürer.  İkinci seansta,  Bach çiçekleri analizi üzerinde durulur; bu hem sizin hem de terapistinizin işini kolaylaştırır.  Bazen kendimize bile dürüst olamıyoruz.  İlk terapi seansında gerçekleştirilen Bach çiçekleri testi bu açıdan önemli.  Bach çiçek kartları yardımı ile cevaplayacağınız 100 adet sorudan oluşan bu test sayesinde çiçeklerin titreşimlerine merhaba dersiniz.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkyine ikinci seansta,  terapistiniz size çiçek özleri likit preparatlarını nasıl kullanacağınızı anlatır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkÇiçeklerin sizde nasıl tepkiler uyandırdığını hissetmeye odaklanır ve bu konuda notlar alarak çalışmayı sürdürürsünüz.  Halsizlik,  burun akıntısı ya da görmediğiniz rüyalar gibi küçük reaksiyonları (tepkime) dikkate alarak çiçeklerle aranızdaki iletişimi keşfetmeniz önemlidir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkTedavinin seyrini görebilmek için 21 günlük ilk kürü düzenli uygulamanız gerekir.  Üçüncü seansta,  renk meditasyonu ve çiçek nefesi çalışmaları gibi eğlenceli,  canlandırıcı egzersizleri öğrenir ve uygulamaya başlarsınız.

Edindiğiniz farkındalık sayesinde ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi çiçeklerden ve seçilmiş özel renklerden toplamaya başlarsınız.  Dördüncü seansta,  kendi kendinize uygulayabileceğiniz gece reçetelerini öğrenirsiniz.  Terapistiniz,  hangi çiçek özleri ile nasıl çalışacağınızı uygulamalı olarak gösterir size.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkAdım adım renk terapisi Konsültasyon Sizi buraya getiren rahatsızlıklar ve bunların nedenlerini saptamaya yönelik analiz çalışmasıdır.  Soru cevap şeklinde ilerleyen bir ön çalışmadır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkve Nefes (pranayama) Nefes çalışmaları ile çiçek özlerinin difüze edilmesi (yayılma,  geçişme),  meditatif hale geçebilme,  algıların açılması ve çiçek özlerinin titreşim boyutunda sizinle doğru orantıda çalışmasını sağlamak için yapılan bir biorezonans tekniğidir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renknefes çalışması enerjiyi hareketlendirerek,  beyne daha fazla oksijen gitmesini ve çiçek özlerinin burun yolu ile difüze edilmesini sağlar.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkBeyine giden titreşimler,  uyarılar,  hızla limbik sistemde dağılır.

Nefes çalışmasında hem renklerin hem de çiçeklerin titreşimlerinden faydalanılır.  Her nefes,  ihtiyaç duyduğunuz titreşimi o çiçeğin özü ile alabilmenizi sağlar; yeter ki doğru çiçek ve doğru renk etkinleştirilmesi gereken çakra alanı ile uyumlu hale getirilsin.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkMeditasyonu Çakra renkleri ile yine çakralar üzerindeki alanlarda yapılan bu çalışmada 7 temel çakra rengi kullanılır.  Bu çalışmada,  başlangıçta renk sıvı preparatları ya da renk kartlarının yardımına başvurulsa da zamanla içsel renk tonlarınızı kendi başınıza algılayabilecek düzeye gelirsiniz.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkMasaj Terapisi Yine çiçek ve renklerin enerjisine başvurulan,  terapiyi destekleyen bir uygulamadır.  Sinir sıkışmasından ötürü ağrıyan bölgelere,  duyu hassasiyetini kaybeden uzuvlara ve kronik baş ağrılarına yönelik bir çalışmadır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkbu çalışmada terapistiniz size Kahuna ve Efloraj tekniklerini uygular.  Çiçek ve renk titreşimleri seans sonunda bioenerji dengelemesi ile tamamlanır.  Bach Çiçekleri 38 farklı çiçek özünden oluşturulmuş bu birbirinden farklı çiçek özlerini,  Avrupa’nın birçok ülkesinde bulunan,  sertifikalı dükkânlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz.  Yeter ki elinizde terapistinizin verdiği çiçek reçeteleri olsun.  38 farklı psikolojik ve ruhsal hal için Edward Bach tarafından tam 50 yıldır uygulanan bir çiçek terapisi yöntemidir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkbu terapi yöntemi Kanada,  İngiltere gibi ülkelerde insanları depresyondan kurtarmak için kullanılıyor.  Bach sıvıları kesinlikle ilaç değildir; 38 farklı çiçek özünün ve ağaç kabuğunun kullanıldığı Homeopatik bir tedavi yöntemidir.  Terapistiniz vereceği çiçek özlerinin kullanım alanlarını ve saklama koşullarını size ayrıntılarıyla anlatır.  21 gün boyunca veya ihtiyaç durumuna göre sürekli de kullanabileceğiniz,  panik atak gibi dertlere deva olan bu sıvı preparatları çantanızda bile rahatlıkla taşıyabilirsiniz.  Renklerle Ezoterik Çalışmalar Hepimiz farklı titreşim boyutlarında yer alırız.

Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkHiç birimiz bir diğerine benzemez; bu bizim yaşam ritmimizdir.  Bu ritmi bulabilmek,  ona uyum sağlayabilmek için yapılan bu çalışma,  konsantrasyonumuzun güçlenmesi,  yaratıcı ağ kanalımızın açılması,  kök çakranın blokajlardan temizlenmesi için yapılan bir çalışmadır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkLavantanın ve mor rengin etkince kullanılacağı bu ezoterik çalışmada hem eğlenir hem de farkındalığınızı tazeleyebilirsiniz.  İçinde olumlamaların bulunduğu,  mumlar,  çiçek öz esansları ve renk mantraları ile dolu meditatif bir gece çalışma biçimidir.  Günümüzde sanat eserleri genenikle galerilerde,  müıelerde ve tiyatrolarda sergi1enirken,  sıradan insanların günlük hayatlarında sanat eserlerine sıkça rastlamak pek mümkün olmuyor.  Sanatın tedaviye yardımcı etkisi de sıradan insanlarm hayatlarından soyutlanmış ve teknolojinin son teknikleriyle yetişhrilmiş uzmanların alanlarına hapsedilmiş durumdadır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkinsan hayatının her yönünde kendini hissettirmesi gereken sanatın,  sadece galerilerde ve müzelerde göze çarpması ve gündelik hayattan soyutlanması,  beraberinde tek dize hayatı ve buna bağlı olarak bazı ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.  Sanattan mahrum olmaktan ötürü meydana gelen birçok ruhsal bozukluk yine sanat kullanılarak tedavi edilebilmektedir.  Sanat terapisinin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır.

Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkSanatın bazı hastalıklann tedavisine yardımcı olduğu binlerce yıldır bilinmekte ve başanyla uygulanmaktadır. Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkeski medeniyetlerden beri uygulanan sanat terapisi bazen hikaye anlatırru.  dans,  müzik,  d.  rama,  bazen de şiir,  görsel sanatlar kullanılarak icra edilmiş ve insanın gelişimini destekler bir psiko-sosyal ortam oluşturulmaya çalışılmıştır.  Son zamanlarda sanat terapisinin uygulama alanları oldukça genişlemiştir.  Sanat terapisi daha yaygın kitleler tarafından uygulanmaya başladıktan sonra,  sanat terapisi duygular hakkında konuşmaktan öteye geçip,  daha karmaşık şekillerde kendini göstermeye başlamıştır.  Herhangi bir sebepten ötürü duygusal rahatsızlığı olanlar pasif durumda duygulannı terapiste anlatmalçtan ziyade,  sanat galerilerine gidip kendilerini: değişik şekillerde ifade etmeyi tercili etmektedirler.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkçeşitli renk tonlarını kuııanarak duygularım ve onları rahatsız eden içsel çıkmazlarım resim halinde ifade çabaları ya da çeşitli maddelere (toprak,  maden gibi) şekiller vererek4 iç dünyalarını somut bir şekle sokma çabaları sanat terapisinin uygulama alanlarına girmektedir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkİç dünyalarını kelimelerle yeterince ifade edemeyen çocuklar için sanat terapisi uygulamaları gittikçe yaygınlaşmaktadır.  Malchiodi’yeS göre özelikle hasta çocuklar, hastalıklarıyla ve tedavileriyle ilgili duygu ve düşüncelerini kelimelerden ziyade sanat aracılığıyla daha iyi aktarabilmektedirler.  Hasta çocuklardan sanat aracılığıyla elde edilen bu veriler,  çocukların psikososyal durumları hakkında doktorlara önemli ipuçları vermektedirler.  Bu sayede doktorlar çocukların hangi alanlarda daha fazla yardıma ihtiyaçları olduklarım tespit edebilmektedirler.  Sanat terapisinin bazı uygulamalarında kişinin birçok rengi bir arada kuııanarak kendini ifade etmesi istenmekte ve kişinin duygusal dengesini sağlamasına yardımcı olunacaktır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkMahnke tarafından yapılan bir araştırmada renk terapisi esnasında bir rengi defalarca,  normalden fazla olarak kullananların aşırı duygusal tepki,  dikkatini yoğunlaştıramama,  etrafındaki şeylerden kolayca rahatsız olma gibi olumsuzluklar gösterdikleri saptanmıştır.  ? Özellikle son zamanlarda resimle yapılan sanat terapilerinde iki farklı bakış açısı dikkati çekmektedir: Resimlerde kullanılan renklere yoğunlaşan terapiler ve şekiilere yoğunlaşan terapiler.  Bazı araştırmacılar s resimlerde kullamlan renklerin en az yapılan şekiller kadar sanat terapisi uygulanan kişi hakkında bilgi verebileceğini ileri sürmüşlerdir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkHatta,  sanat terapisinde terapi uygulanan kişinin ortaya koyduğu çalışmalarda önce renklerin,  sonra şekillerin incelenmesinin daha uygun bir uygulama olacağını belirtenler de vardır.  Renk terapisi,  yukarıda değinildiği üzere terapinin uygulandığı kişinin aktif rol oynamasıyla yapılabileceği gibi,  terapi edilen kişi pasif durumdayken de renk terapisi uygulanabilir.  Shifra Stein, lO Dr.  Shelly Wu’nun renk terapisi haklandaki çalışmalarım inceleyerek renklerin gündelik hayatta nasıl kullanıldığım örneklerle açıklarruştır.

Bu da demek oluyor ki,  sadece rengin dikkat çekici olması,  renk terapisinde olumlu sonuç almaya yetmeyebiliyorY Kullanılan renklerin çocukların yaptıkları işlere ve içinde bulundukları psiko-sosyal duruma uygunluk arz etmesi durumunda renk terapisinden başarılı sonuçlar alınabilmektedir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkYirminci yüzyıl ile birlikte ilaca dayalı sağlık sektörünün yaygınlaşmasıyla ilaçsız tedavi şekillerinden olan renk tedavisi eski öneminj yitirmeye baş~amıştır.  Fakat son yıllarda sağlık sektöründe doğal yöntemlerle tedavinin tekrar popülerliğini kazanmasıyla,  alternatif tedavi şekli olarak ele alınan renk tedavisine olan ilgi artmıştır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkYapılan denemelerde renklerin dikkati toplama,  tetikte olma,  yazı körlüğü (dyslexja),  saldırganlık seviyesi ve stres seviyesi üzerinde önemli etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.  Hastanelerde,  okullarda ve hatta hapishanelerde renk terapisi kullanılarak bu kurumlardaki iç çevresel faktörlerin iyileştirilmesi sağlanmaktadır.  Mesela,  kırmızı bir tonu ile yapılan terapilerle migren tedavisi; pembe rengin tonlarıyla stres tedavisi başarıyla yapılmaktadır.  Araştırmacılara gÖfe pembenin bir tonuyla (Baker-Miller pembesi) yapılan renk tedavisinde gergin kasıarın birkaç saniye içinde gerginliğini kaybettiği tespit edilmiştir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkbu yüzden Baker-MilIer pembesi dünyada birçok hapishanede kullanılmaktadır.  L6 Renk terapisinin uygulandığı bir başka alan da uzay çalışmalarıdır.

Rus bilim adamları uzay yolcularının psikolojik durumlarını değiştirmek için tasarlanan bir dizi renkli lensler geliştirerek bu lensleri kullanan uzay yolculanmn daha uzun süreli çalışabildiklerini,  daha iyi konsantre olabildiklerini ve daha az sayıda hata yaptıklarını tespit etmişlerdir.  17 Özetle,  binlerce yıldır başarıyla kullamlan sanat terapisi son zamanlarda tekrar ilgi odağı olmuştur.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa

indeks: Renk Meditasyonu,  Renk terapisi,  fiziksel sağlığı,  stres,  kas,  Doku,  Enerji, Ezoterik,  çarka,  Homeopatik,  color,   sanat terapisi,  alternatif tedavi,   Color therapy,  zihinsel sağlığı,  ruhsal sağlığı,  art Iherapy,  alternative treatment,  renk,  zihin,  beden,  duygu,  denge,  canlılık,  Spor,

.

Ashiatsu Terapisi Ağrıları Hafifletir.

Hurma Cinsel Aktiviteyi Arttırır.

Yumurta Kas Geliştirir.

.

—–

loading…

—–
—-
.

Bilgi kaynaklarımız:
www.enerjistmasor.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

www.google.com

UYARI:
Sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…

—–


—–

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir