Turuncu Renk Strest için Tedavidir-5

Neşe ve bilgeliğin rengi strest’te doğal tedavi turuncu renk Tüm dalga boyları birden aynı anda gözümüze ulaşırsa bunu beyaz, hiç ışık ulaşmazsa siyah olarak algılarız. İnsan gözü 380nm ile 780nm arasındaki dalga boylarını algılayabilir, bu sebepten elektromanyetik spektrumun bu bölümüne görünen ışık denir.İsveçli bir psikiyatrist neşeli ve dışa dönük insanların renge, melankolik ve içe dönük insanların ise biçime eğilim duyduklarını söyler. İletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık Bölümleri’nde “Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı” bulunmaktadır.

Bu Ana Bilim Dalı’nın en önemli konularından biri “renk”tir. İnsanlar taşıdıkları renklerle mesaj iletmektedirler. O, bir sessiz dildir, beden dilinin bir parçasıdır. Sözsüz iletişimin bir parçasıdır. Neşe ve bilgeliğin rengi strest’te doğal tedavi turuncu renk renklerin hikayesi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar, önce mağaraları ve duvarları, sonra yüzlerini ve vücutlarını, sonra da yaşadıkları iç mekanları ve kullandıkları objeleri boyamaya, renklendirmeye başlamışlardır. Lityum tarafından değiştirilen büyük hücre içi yolaklar protein kinaz A, adenilat siklaz (AC), glikojen sentaz kinaz 3 beta (GSK-3B), protein kinaz C ve fosfoinositid (PI) döngüsünü içerir. Her birinin, hücresel işlevleri üzerinde, nöronal uyarılabilirliği düzenleyen, sinir iletimini düzenleyen ve mitokondriyal enerji üretimini arttıran ve beyin büyümesi üzerinde daha yapısal etkilere kadar değişen bir dizi kısa vadeli etkileri var. Bu belirlenmiş yolaklardan GSK-3B’nin aşırı aktivitesi ve PI siklusu, manik depresyonun patofizyolojisine en fazla bağlıdır. Lityumun, birincil maddenin aktivitesini inhibe ettiği ve PI döngüsünü nemlendirdiği ve bunun sonucunda miyoinositol üretiminin azaldığı belirlendi. Transcription factors. Let’s return to the mansion metaphor. Each estate has its own charter that determines what it is and what it does. One might be a primary dwelling for a family, another might focus on raising horses, and a third might function as a museum. For a cell, this basic charter resides in, and is determined by, its DNA. Transcription factors are intracellular molecules that determine how these genetic policies will be carried out. When neurotransmitter signaling results in a change in a cell’s basic genetic programming – move the family out and start renting the place, change the landscaping and let the grounds grow wild, close the museum wing – this is the ultimate level of impact. The major transcription factor implicated in bipolar disorder is CREB: cyclic AMP response element-binding protein. Activation of CREB results in increases in neurotrophic factors which support brain growth and reductions in apoptotic molecules which cause cell death. Here too, lithium has been shown to modify CREB transcription activity. Mitokondriyal enerji üretimi. Bu nokta daha fazla vurguyu hak ediyor. Belirtildiği gibi, mitokondri, enerji santralleri olarak işlev gören hücre içi yapılardır.

Bunu, hücresel solunum denilen karmaşık bir kimyasal işlemle yapar; sonuç olarak en hücresel işlevleri olan ATP’ye yakıt veren bileşikler üretilir. Bu enerji yolu ayrıca zararlı moleküllerin, serbest radikaller hücrelerini temizler ve bu da nöronlara zarar verir ve ölüme neden olur. Mülkiyet açısından, mitokondri, operasyona güç veren jeneratörlerdir. Gittikçe elektrik kesilir, ışıklar titreşir ve ısı azalır. Sürekli ve şiddetli olursa, tüm mülk yıkıma uğrayabilir ve eskime olabilir. Çeşitli metodolojileri kullanarak sayısız ve artan çalışmalar, manik depresyonda mitokondriyal disfonksiyonu belgelemektedir. Şimdiye dek, bu inceleme, hücresel işleyişi ve konut benzeri, emlak operasyonlarını vurgulamıştır: ne yapılır, nasıl, düzenleyici eylemler ve prosedür rutinleri. Santral sinir sisteminin diğer önemli boyutu yapının kendisidir: nöron sayısı ve boyutu, glia sayısı ve büyüklüğü (beynin bir matris destek hücresi türü), büyüme, geri çekilme ve yaralanmaya dayanacak esneklik; ve bu bireysel hücresel birimlerin büyümesinin, daha büyük beyin bölgelerinin ve beyin devrelerinin yapısını ve işleyişini nasıl etkilediğini. Bu, konutumuzun büyüklüğüne ve sağlığına, gerekçesiyle ve diğer mülklerle olan etkileşimlere karşılık gelir. Bunun bipolar bozuklukla ne ilgisi var? Cevap: beyin yapısı bu hastalıkta azalır. özellikle, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal deneyim ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal düzenlemeye aracılık eden beyin alanlarının boyutu bu hastalığı olan hastalarda daha küçük bulunmuştur. Buna prefrontal korteks, amigdala, hipokampus, striatum ve anterior singulat da dahildir. Yine de gümüş bir astar var: lityum bu küçülmeyi tersine çeviriyor; beyin dokusunu büyütür. Beyin görüntüleme ve ölüm sonrası çalışmalar bu kayda değer gerçeği belgelemektedir. Lityum, büyüme promosyonunun (nöroproliferasyon) ve nöroprotektif etkilerin bir kombinasyonu aracılığıyla bu hastalıkla ilişkili nörodejeneratif değişikliklere karşı müdahale eder. 2009 kağıtlarından Machavado-Viera ve NIMH’den meslektaşları, bunun lityumun terapötik eylemi için nihai, yakınsak yol olduğunu iddia ediyor. Tüm işlemler sonuçta mülkün yapısal bütünlüğünü desteklemektedir. Emlak iyi çalışıyorsa, büyür, gelişir, yayar ve diğer evlerle daha fazla bağlantı kurar. Çeşitli iletişim ve usul yolları tehlikeye atılırsa ikamet kurumuş olur ve tamamen kapanabilir. Lityum bu şaşırtıcı başarıya nasıl ulaşıyor?

Daha önce açıklanan ikinci haberci sistemlerin birçoğu nörotrofik veya nörodejeneratif etkilere sahip moleküller üretir. Birincil nörotrofik moleküller beyin türevi nörotrofik faktör (BDNF) ve anti-apoptotik protein olan B hücreli lenfoma 2 (Bcl-2) ‘dir. Yapısal kötü çocuklar GSK-3B, daha önce bahsedilen serbest radikaller, hücre içi kalsiyum ve bir dizi başka suçlu. “Heyecanlı Çocuk, Hepsi” Heyecanlı Çocuk “dedi (Zevon, W; 1978). Mertens ve arkadaşları tamamen yeni bir deneysel prosedür kullanarak 2015 yılında Nature’da lityumun etki mekanizmasını aydınlatmaya çalışan bir rapor yayınladılar. Bipolar bozukluğu olan 6 hastadan ve etkilenmeyen 4 kişiden kolayca elde edilebilen bağ dokusu fibroblast hücrelerini çıkardılar. Daha sonra, bu hücrelerin ayırt edilerek genetik işletim sistemlerini temizlediler ve orijinal, pluripotent durumlarına geri döndürdüler; tüm hücrelerin içinde bulunduğu devlet, çeşitli uzmanlık rollerine sokulmadan ve programlanmadan önce. Bundan sonra hücreler, bipolar bozuklukta düzenli olarak işlev bozukluğu gösteren hücre tiplerinden biri olan hipokampal nöron haline gelmek üzere indüklendi veya yeniden programlandı. Bu, pluripotent kök hücre teknolojisini uyarmış, bipolar hastalardan türetilen hipokampal nöronları, hasta olmayan bir karşılaştırma grubundan olan hipokampal nöronları karşılaştırmalarına olanak sağlamıştır. İşte ne buldular. İlk olarak, iki kutuplu hipokampal nöronlar, bir takım genlerin ekspresyonunda anormallikler gösterdi; özellikle mitokondriyal büyüklüğü ve fonksiyonu düzenleyen genler. İkincisi, iki kutuplu hipokampal nöronlar hiperexcitable idi; sinyalleri daha düşük eşiklerde ve kontrol nöronlarına göre daha büyük kemo-elektrik tepkileri ile tepki verdiler. Bu hiperexcitability lityum tarafından kontrol edildi ve ancak lityuma klinik yanıt veren iki kutuplu hastalardan türeyen hipokampal nöronlar arasında kontrol edildi. Hipokampal nöron heyecanı, bipolar bozukluğun moleküler ifadesi olan bir endofenotip midir? Bu inceleme bizi nerede bırakıyor? Bipolar patofizyolojinin, hücre zarı anormalliklerini, rahatsız edici iyon gradiyentleri, bozulmuş sinir iletimi, anormal ikinci haberci sistemi sinyal iletim yolakları, transkripsiyon faktörü değişiklikleri, bozulmuş mitokondrial fonksiyon ve enerji dinamikleri, nöronal kayıp ve büzülmeyi içeren, bipolar patofizyolojinin çok yönlü bir resmini tanımladık. Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygu aracılı yolaklar ve hipokampal nöronal heyecan vericilik. (Örtünmediğimiz bir alan, alanımızda büyük ilgi gören iltihaplı değişikliklerdi). Bu derlemede, bu karmaşık hücresel varlığın hayal gücünü elde etmek için, temizlik, peyzaj, tamir, enerji üretimi ve iletişimi içeren çok sayıda departmanı bulunan geniş bir kır evi olan konut metaforunu kullanmaya çalıştık. Kolay bir iş yok.

İstenilen yardım: Büyük, kompleks yerleşim alanlarımızın yönetiminin tüm yönleriyle yardımcı olabilecek kullanışlı, çok yönlü bir molekül arıyor. Bu sorumluluklar, sınır devriyesi, gözetim, tüm ev bölümlerinin ve usullerinin denetimi, iletişim sistemleri, peyzaj, tesis yönetimi, elektrik üretimi, güvenlik ve koruyucu hizmetler ile gerekçesiyle onarım ve genişletmeyi içermektedir. Bu, muazzam, çok yönlü bir iş, ancak doğru partinin seçebileceği bir iş. Kısaca, mükemmel bir kimyaya sahip olacağımız o özel, eşsiz molekülü arıyoruz. Bipolar Bozukluklar ve Depresyonda Yayınlanan | Yorum yok ” Önceki blogumda, “mizaç”ı, kişinin dünyaya Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal olarak yanıt vermenin anayasal olarak belirlenmiş bir yolu olarak tanımladım ve Akiskal’ın beş Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaçını ortaya koydum: Depresif, Hipertimik, Siklotimik, İrritablı ve Kaygılı (1). Akiskal’ın mizaç kavramlaştırması, endofenotiplerle başlar; yani, bir genin veya özelliğin dışsal ifadesi. Bu tanımlayıcı endofenotipler, oluşumları ve evrimi ile ilgili temel süreçleri öğrenen iskeleyi sağlar. Kişilik ve mizaç üzerinde çalışmak için bu yaklaşım en iyi “üstten-aşağı” olarak tanımlanabilir – gözlemlediğiniz ve oradan oraya gitmek için, makrodan mikroya doğru. “Üstten-aşağı” görüşe bir başka örnek, insan kişiliğinin üç “boyutunu” tanımlayan Eysenck’in çalışmasını içerir: Nevrotiklik (N), Psikotizm (P) ve Dışa Dönüklük (E) (2). Yeniden arama, zararlılardan kaçınma, ödül bağımlılığı, sebat, kişisel yönlendirmeyle işbirliği, işbirliği ve kendini aşma gibi terimleri kullanarak mizaç tanımlayan Cloninger’in başka bir örneği de budur . “Üstten-aşağı” yaklaşım, geniş mizaç çeşitliliğini tanımlamakta ve tanımlamada önemli bir rol oynamakla birlikte, bazıları başlangıç ​​noktası olarak beyin devresini kullandı. Bu, gözlemlenen endofenotiplerin temelini, nöronlar, nörotransmitterler ve sinirsel ağlar düzeyinde öğrenilenlerin bulunduğu “aşağıdan yukarıya” bir yaklaşım olacaktır. Şimdi, bu devre hakkında bugüne kadar bildiklerini özetlemeye çalışacağım, ayrıca kişilik özelliklerinin altında yatan davranışa yaklaşım / kaçınma kalıplarının yanı sıra kaygı, depresyon ve mani konusunda nasıl yardımcı olabileceğini özetlemeye çalışacağım.

İngiliz psikolog Jeffrey Gray, 1991’de, davranışsal Yaklaşım Sistemi (BAS), Davranış Engelleme Sistemi (BIS) ve Dövüş / Uçuş Sistemi (FFLS) olmak üzere üç nörolojik temelli sistem üzerinden oluştuğunu önermişti. ). Bu, takviye, BAS, BIS ve FFLS’nin belirgin bir özelliği olduğu gözlemine dayanarak, daha sonra Donatı Duyarlılık Teorisi (RST) olarak bilinirdi. Kısacası, güçlendiriciler, bir davranışın tekrarlanma ihtimalini artıran çevreden gelen yanıtlardır. Güçlendiriciler olumlu (ödül) veya negatif (olumsuz bir uyaranın alınması) olabilir (5). Örneğin, Gray, Davranış Yaklaşım Sistemini (BAS) ödüllendirme ve / veya cezanın kaldırılmasının işaretleri tarafından aktive edildiği şekilde tanımladı. Hem Davranış Engelleme Sistemi (BIS) hem de Dövüş / Uçuş Sistemi (FFLS) telif hakkı ve / veya ceza ile harekete geçirilecek; Ancak, BBS’de, tüm davranışlar engellenecek, FFLS’de konu aktif kaçış (uçuş) ya da savunma saldırganlığına (kavga) karışacaktır. (4)

Takviye Duyarlılık Teorisinin (RST) her bir bileşeni için – BAS, BIS ve FFLS için – farklı nevrocircuitry’nin rol aldığını varsayarsak, bunun, mizaç biçimine nasıl dönüştüğü tam olarak nedir? Grey’e göre, “Mizaç, belirli Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygu türlerine yönelik yatkınlığın bireysel farklılıklarını yansıtıyor” (4). Bu fikri yorumlamanın bir yolu, kendi ön programlı şekilde çevreye karşı davranış tarzıyla dünyaya gelen bir bireydir. Bu “programlama”, bireyi, çevresel uyaranlara “takviye” etmek için belirli davranışlarla (yaklaşım, kaçınma veya savaş / uçuş) yanıt vermek üzere ayarlar. Destekleyicileri ile tekrar eden etkileşimler, mizacın dışavurumunu (endofenotip) ortaya koyar. Örneğin, ciddi endişe uyandıran yakın akrabaları olan bir kişi dünyaya gelecektir korkunç çevre tepkileri için “astarlanmış”. Bu kişide, Fight or Flight System (FFLS), ilk korku tepkisine (uçuş) neden olanla ilişkili görünüşte zararsız uyaranlardan tetiklenebilir. Veya Davranış Engelleme Sistemi (BIS) fazla faal olabilir, bu da kişinin birden fazla durumda felç hissetmesine neden olur. Desen, kendisinin Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizacını katılaştırarak “güçlendirilmiş” hale gelir. kişinin birden fazla durumda felç hissetmesine neden olur. Desen, kendisinin Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizacını katılaştırarak “güçlendirilmiş” hale gelir. kişinin birden fazla durumda felç hissetmesine neden olur. Desen, kendisinin Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizacını katılaştırarak “güçlendirilmiş” hale gelir.

Gray’in çalışması 1999’da destekleyici ödül ve dışa dönük bir nevrobiyolojik model öneren Depue ve Collins tarafından genişletildi ve desteklendi (6). Eysenck’in dışa dönüklük konseptiyle başlayıp, kişiler arası katılım ve dürtüsellik unsurlarına odaklanarak “olumlu teşvik motivasyonu” modeli yarattılar. “Bu modelin ödül sinyalleri tarafından tetiklendiği ve Davranışsal Yaklaşım Sistemi’ne (BAS) dayandığı düşünülmektedir. Ödül devresi boyunca iletişim (akumbuks nükleus, ventral tegmental çekirdeği, medial orbital prefrontal korteks, hipokampus ve amigdala gibi beyin yapılarını içerir) nörotransmitter dopamin tarafından muhafaza edilir. Bu devrede, “teşvik edici motivasyon” (yani şu anda sahip olmam gereken bir his) yaratan “appetisyen uyaranlar” üzerine bir vurgu var! “) Ve istenilen nesneye doğru yaklaşımla sonuçlanır. Dopamin işlevindeki bireysel farklılıkların kişinin BAS’ın ödüllendirilmesine ve tetiklenmesine duyarlılığının temelinde olduğu düşünülmektedir. BAS’nın düzenlenmesinin nasıl bir insanı belaya sokabileceğini görebiliriz. Aslında, BAS duyarlılığı, mani, madde bağımlılığı, zorlayıcı kumar ve DEHB ile ilişkilendirilmiştir (7).

Grey’in Güçlendirme Duyarlılık Teorisi (RST) Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum bozuklukları üzerine yapılan modern araştırmalara uygulanması fikri, Gonen ve diğerlerine göre ilginç olanaklar sunmaktadır. ark. Beyin görüntüleme ve diğer verilere dayanarak “bipolar bozuklukta gözlemlenen psikolojik ve sinirsel bozuklukları cezalandırma ve ödülle ilişkili süreçlerin düzensiz etkileşimleri …” oluşturan “bütünleyici bir model” önermişlerdir (8). Motivasyonel sistemler (BAS ve BIS) ruh durumu – mani veya depresyonu belirler. Örneğin, BIS’in etkinleşmediği (cezanın azaltılması hassasiyeti ve kaçınılması azaltılır) BAS aşırı etkinleştirme (gelişmiş ödül hassasiyeti ve yaklaşım davranışı) manik bir duruma neden olacaktır. Tersine,

Gray’in Güçlendirme Duyarlılığı Teorisi (RST) sinirsel devre seviyesinde başlayan bir mizaç modeli önermektedir. Bu devreler doğuştan gelen ödül sinyalleri (yüksek BAS duyarlılığı) veya ceza (yüksek BIS duyarlılığı) duyarlılığını yansıtır. Birey ile çevre arasındaki etkileşimler bu duyarlılıkları güçlendirmekte ve uzun süredir devam eden davranış biçimiyle sonuçlanmaktadır. Depue ve Collins, dopamin ile beslenen bir olumlu teşvik motivasyon modelini tanımlarken başlangıç ​​noktası olarak RST’yi kullanmaktadır. Son olarak, Gonen ve diğerleri. ark. RST’yi BAS ve BIS arasındaki dengesizlikler açısından ruh durumlarını açıklayan bipolar bozukluk bütünleyici modeline uygulayın. Bu süreçler konusundaki anlayışımız tam değilse de,

Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal ifade veya “etkilemek”, bir dizi geçici alanı kapsar. “Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygular” var, anında yaşanırken birkaç dakika içinde gelip giderken anlık dalgalanmalar. Belli bir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal durum daha uzun sürerse (saatler, günler veya aylar) “ruh hali” olarak tanımlanır. Sonunda, birinin anayasal makyajının bir parçası olarak düşünülen bir ömür boyu Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal eğilim olan “mizaç” vardır (1). Mizaç “Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal” olarak ortaya çıktığında – yani, düzensiz bir ruh durumunun benzer ama daha az şiddetli bir biçimi olarak görülür – şeyler ilginçleşmeye başlar.

Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaçlar ne kadar yaygın? Affektif mizaçların, genel popülasyonun% 20’sine kadar var olduğu düşünülmektedir (2). Bir modele göre, beş çeşit Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaç vardır: Depresif, Hipertimik, Siklotimik, Anksiyöz ve İrritabıl. Hem araştırma hem de klinik ortamda, bu Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaçlardan birinden daha fazlasının varlığı, TEMPS-A anketinin (Memphis Mizaç Ölçeği, Pisa, Paris ve San Diego) uygulanmasıyla oluşturulabilir (3).

 

indeks: Strest, Bilgelik, Akciğer, alternatif tedavi, beden, Canlılık, çarka, color, Color therapy, denge, Doku, duygu, Enerji, Ezoterik, fiziksel sağlığı, Homeopatik, kas, Nefes, pranayama, renk,

.

Ashiatsu Terapisi Ağrıları Hafifletir.

incir sperm arttırıcı özelliği Mevcuttur. Aile’nin Mutluluğudur.

Güzelliğin Sırrı Kara Üzümdedir.

Ceviz Kabuğu Suyu Diş Tartarlarına Karşı Faydalıdır.

Kızılcık Sağlıklı Cinsel Yaşam Sağlar.

.

—–

loading…

—–
—-
.

Bilgi kaynaklarımız:
www.enerjistmasor.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

www.google.com

UYARI:
Sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…

—–


—–

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir