Turuncu Renk Mide, Bağırsak için Yararlıdır. 13

Beynin tabanındaki bu ‘ilkel’ alan hayatımızın her yönünü kontrol altına alıyor, ancak bu çok önemlidir, ancak aynı zamanda çoğunlukla fark edilmeden gidiyoruz. Birlikte çeşitli hipotalamik çekirdekler, stres, yaralanma ve enfeksiyona nasıl tepki verdiğimizi kontrol eder. Yemek ve suya olan iştahlarımızı belirlerler ve aldığımız enerjiyi nasıl kullandığımızı düzenlerler. Hipotalamus dengeli bir kan basıncına, kan hacmine, elektrolit dengesine ve vücut sıcaklığına sahiptir. Son olarak, hipotalamus uyku / uyanıklık ritmi gibi günlük ritimleri vücudumuza empoze eder. Başka bir deyişle, hipotalamus hayatımızın ritmini kontrol eder. Bunlar, bilişin maddi olmayan gizemlerine kıyasla sıradan gibi görünebilir,Retinadaki koniler, yatay hücreler ve bipolar hücreler arasındaki sinaps, omurgalı sinir sistemindeki en kompleks sinapslardan biri olabilir. Bu sinapsda, bipolar hücrelerin merkez / çevre organizasyonu oluşturulur. Yatay hücrelerin koniye geri beslenme mekanizması yakın zamana kadar çözülmedi. 1996’da, yatay hücrelerin, önceden önerilen bir GABAergic mekanizmasından ziyade konilerdeki Ca2 + akımının modülasyonu yoluyla konilere geri döndüğünü gösterdik (Verweij ve ark., 1996, Vision Res.). Birkaç yıl sonra, yatay hücrelerin connexin hemichannel aracılı ephaptic mekanizması yoluyla koni Ca2 + akımını modüle ettiğine dair kanıtlar sunduk (Kamermans ve ark., 2001, Science).Ana hücre sınıflarıyla retinanın şematik çizimiAna hücre sınıflarıyla retinanın şematik çizimiBu sinaptik iletimin eşsiz bir şeklidir. Yatay hücre aktivitesi, koni / yatay hücre sinapsının sinaptik yarık içindeki hücre dışı potansiyelini modüle eder ve bu şekilde koninin Ca2 + akımını ve dolayısıyla konilerin glutamat salımını etkiler. Bu mekanizma neredeyse gürültülü, gecikmeli ve çok hızlı. Birçok kişi sonuçlarımızı doğruladı. Bununla birlikte, Ca2 + akımının modülasyonu için bir rekabet hipotezi ileri sürülmüştür: pH-hipotezi. Hem faptik hipotezimizi hem de alternatif pH hipotezini test etmek ve yatay hücrelerden negatif geribildirimlerin işlevsel sonuçlarını, Hubrecht laboratuvarıyla işbirliği içinde, konneksin hemichannels fonksiyonel olmayan zebra balığı soyları üretmek için konileri incelemek için.Konilerdeki Ca akımının modülasyonu. Geri besleme aktif olduğunda Ca akımı aktivasyonu negatif potansiyellere kaydırılırKonilerdeki Ca akımının modülasyonu. Geri besleme aktif olduğunda, Ca akımının aktivasyonu negatif potansiyellere kaydırılır.Morfolojik, moleküler biyolojik, elektrofizyolojik ve davranışsal deneyler sonucunda, connexin hemichannel’lerinin yatay hücrelerden koni negatif geribildirim sinyaline aracılık ettiğini doğrulayabilir ve bu geribildirimin kontrast arttırma için şart olduğunu gösterdi. Yeni biyofiziksel deneyler, bu sinaptik iletimin ephaptik yapısına ek destek sağlamıştır. Konilerdeki geri besleme tepkileri, geri besleme yolunu yönlendiren yatay hücrelerin ışık tepkileri olarak esasen aynı zaman konstresine sahiptir.

Rakip pH-hipotezi bu sonuçları açıklayamamaktadır.Neredeyse tüm memeliler, ortamlarının gece-gündüz döngüleri ile senkronize olan iç saatlere sahiptirler. Bu sirkadiyen saatler, rekabet eden veya uyuşmayan fizyolojik süreçleri günün öngörülen uygun saatlerine geçici olarak ayırmaya yardımcı olur. Memeli saat sistemi, esasen transkripsiyon faktörleri tarafından düzenlendiğinden, Karmaşık davranışın ortaya çıkışı, yalnızca bir organizmanın çevreden tecrübeleri algılama, öğrenme ve saklama yeteneğine sahip olması halinde oluşabilir. Laboratuarımızda beyinimizin dikkat ve çalışma belleği gibi karmaşık olguları yerine getirme mekanizmasını öğrenmekle ilgileniyoruz. Uyarıcı zengin ortamlarda dikkat, seçici bilgi işleme için güçlü bir mekanizma sağlarken kısa süreli hafızanın özel biçimi olan çalışma belleği, kritik ve görevle ilgili bilgilerin korunmasını sağlar. Özel amacımız, görsel dikkat ve çalışma belleği görevleri sırasında V1, V4 gibi ön görsel alanlar ile frontal göz alanları (FEF) gibi daha yüksek görsel alanlar arasındaki etkileşime daha iyi bir fikir vermektir. Bu karmaşık etkileşimleri anlamak için uyanık davrandığımız maymun ve farelerde tek hücreli ve çoklu hücrelerden nöronal aktiviteyi kaydediyoruz. Ayrıca, asetilkolin, glutamat, dopamin vb. Için spesifik nörotransmitter reseptörlerini hedefleyerek nöronal aktiviteyi manipüle etmek için optogenetics, micro-iontophoresis (ilaç enjeksiyonu) ve basınç enjeksiyonları gibi teknikleri de kullanırız. Bu, bize kolinerjik, Dikkat ve çalışma bellek işlemleri sırasında glutamaterjik, dopaminerjik vb. Nörotransmitter sistemler.Sinir sisteminin en temel işlevlerinden biri duyusal girdiyi motor davranışa dönüştürmektir. Görsel alanda, girdiler nesnelerin merkezine doğru sakkadik hareketler üretmek için doğal olarak işlenir; bu, nesneleri arka plandan izole etmek için algılayıcı bir işleme basamak gerektirir; bu işlem, sakkadın uygun konuma doğru yürütülmesi için motor sistemi tarafından okunmalıdır.
Laboratuarımız, hedef cisimlere yönelik sakkadı içeren ve maymun maymunları ile çeşitli görevlerde uzmanlık geliştirdi ve erken görsel bölgelerdeki duyusal işlemenin nöronal mekanizmasına ışık tuttu. Özellikle, nesnelerin arka planlarından ayrılmasının altında yatan dikkat mekanizmasının nöronal temelini daha iyi anlıyoruz. Şimdi bu sinyalin bir motor planına nasıl dönüştüğünü araştırıyoruz. Özellikle bu işlev için mükemmel bir aday olarak öne çıkan üstün kolilulus (SC) hedefliyoruz. Bu orta beyin yapısı, V1’den girdi alan ve motor yapılara doğru projelendirilen tabakalar halinde düzenlenmiştir. Yüzeyel katmanlardan gelen nöronlar, çoğunlukla görsel girdilere duyarlıdır, ancak derin katman, görsel uyaranlara karşı alıcı alanlarında yanı sıra kendisine doğru sakkadlara da tepki veren görsel-işitsel nöronları sunar. Derin katmanlar, hedefleri temsil eden daha üst düzey kortikal alanlarla da bağlantılıdır. Dolayısıyla, SC, beyinde uygun bir motor tepkisi seçmek için yukarıdan aşağıya doğru hedefe ilişkin sinyallerle birlikte aşağıdan yukarıya duyulan bilgileri birleştiren ideal bir konumdadır. Dikkat çekici ve duyusal bilginin farklı katmanlardaki motor komutlarına nasıl dönüştürüldüğünü araştırmak için tek ve laminer elektrot kullanıyoruz. SC, beyinde uygun bir motor tepkisi seçmek için yukarıdan aşağıya doğru hedefe yönelik sinyallerle birlikte aşağıdan yukarıya gelen kaynaklardan gelen duyusal bilgileri birleştirmek için ideal bir konumdadır. Dikkat çekici ve duyusal bilginin farklı katmanlardaki motor komutlarına nasıl dönüştürüldüğünü araştırmak için tek ve laminer elektrot kullanıyoruz. SC, beyinde uygun bir motor tepkisi seçmek için yukarıdan aşağıya doğru hedefe yönelik sinyallerle birlikte aşağıdan yukarıya gelen kaynaklardan gelen duyusal bilgileri birleştirmek için ideal bir konumdadır. Dikkat çekici ve duyusal bilginin farklı katmanlardaki motor komutlarına nasıl dönüştürüldüğünü araştırmak için tek ve laminer elektrot kullanıyoruz.Bir ödül tipik olarak güçlendirici olarak işlev gören bir appetisyum uyarıcıdır. Belli bir davranıştan sonra sunulduğunda, o davranışın oluşma ihtimaline neden olur. Motivasyon aracı olarak davranarak ve zevk duygularını uyandırarak, öğrenmeyi, karar vermeyi ve hedefe yönelik davranış geliştirir.Klasik olarak, ödül işleme, teşvik edici motivasyon ve uyarıları ödüllendirmeye doğru yaklaşım üretmekle sorumlu Ventral Tegmental Alan (VTA) gibi beyin bölgelerine atfedilmiştir. Bu bölgelerdeki nöronların bir alt grubu, dopaminerjik sinir iletimine aracılık eder. Bununla birlikte, ödül işlemenin nöronal korelasyonları, birincil görsel kortekste (alan V1) bile farklı beyin bölgelerinde görülür. Görsel kortekste ödülün bu etkileri bazal önbeyinden gelen kolinerjik nöromodülatör sinyallere bağlı mı? Laboratuarımızda (Stanisor, van der Togt, Pennartz & Roelfsema, PNAS, 2013) yapılan yeni kanıtlar, birincil görsel kortekste ödül ve ilgi için birleşik bir sinyal olduğunu gösterdi.
Bu sorunun üstesinden gelmek için, elektrofizyoloji (çok elektrotlu ve laminer sondalı kayıt), uyanıkken iki fotonlu ve geniş alanlı kalsiyum görüntüleme, ödüllendirilen davranışın altında yatan işlevsel mimariyi anlamak için hayvanlara davrandım gibi çeşitli tekniğin tekniklerini kullanıyoruz. .
Kortikosteroidler, iltihaplı gibi çeşitli hastalıklar için yaygın olarak kullanılan ilaçlardır ve Bağışıklık hastalıkları. Kortikosteroidler sadece sistemik olarak kullanılmazlar, aynı zamanda diğer burun, topikal uygulama ve inhalasyon gibi dozlama yolları. Bununla birlikte, hem kısa vadeli ve kortikosteroidlerin kronik tedavisi büyüme de dahil çeşitli yan etkilere neden olabilir pediyatrik hastalarda gerilik, orofaringeal kandidiasis, deri atrofi, adrenal supresyon, katarakt riski ve osteoporoz. Farmakokinetiği ve farmakodinamik araştırmacılara, kortikosteroidlerin risk ve yararlarını aydınlatmaya yöneliyor ve modelleme kullanarak daha iyi etkinlik ve daha az olumsuz etkiye sahip yeni kortikosteroidler geliştirme ve simülasyon yaklaşımları. Sistemik bir kortikosteroid olan prednizolone, on yıllar boyunca kullanılmıştır. Doğrusal değil esasen doğrusal olmayan protein bağlanması nedeniyle farmakokinetiği. Ancak, karmaşıklığı toplam prednizolonun farmakokinetiği potansiyel olarak birkaç faktörden bu yana çözülmemiş olarak kaldı. Bu doğrusal olmayanlığı hesaba katın. Bu çalışmanın ilk özel amacı, bu doğrusal olmayanlığı araştırdı. yeni ve entegre bir farmakokinetik ve farmakodinamik yaklaşım ile. Yardımıyla modelleme ve simülasyonda, lineer olmayan toplam prednizolon farmakokinetiğinin geri dönüşümlü metabolizma, kortizol sirkadiyen, kortizol 11 bastırma ve tanınmış rekabetçi doğrusal olmayan protein bağlanması. Üzerinde daha fazla araştırma İkinci spesifik amaç olan prednizolon, simülasyonlarla gerçekleştirildi. Nedeniyle kortizol sirkadiyen varyasyonuna karıştığında, zaman bağımlılığı toplam prednizolonun farmakokinetiği ve farmakodinamiği. Etkileşimli bir algoritma: Birinci hedefte geliştirilen yaklaşıma dayalı olarak geliştirilmiştir. Bunun öngörülebilirliği algoritması değerlendirildi. Bu algoritmada birkaç benzetimli senaryo gerçekleştirildi. Sonuçlar prednizolonun farmakokinetiği ve farmakodinamiğinin zamana bağlı ve doza bağımlıdır ve uygulamayı değerlendirmek gerekir prednizolonun daha az yan etki ile daha iyi klinik sonuçlar elde etmek için kronoterapi.Astım için inhale kortikosteroidler ilk basamak tedavidir. Oysa, kortikosteroid Çocuklarda gelişen büyüme geriliği konusu hala gündemdedir. Bunu tahmin etmek faydalı olacaktır. bazı kısa süreli klinik çalışmalarla uzun vadeli etki. Bu nedenle, çocuklarda büyüme hızı kümülatif kortizol supresyonu ile üçüncü özel amaçla değerlendirildi. Bu meta-analiz Mevcut literatür bilgileri ile yaklaşım, büyüme arasında doğrusal bir ilişki olduğunu tespit etmiştir hız ve kortizol supresyonu. Sonuçlar, kümülatif kortizol supresyonu, kortikosteroidlerin farmakokinetiği ve farmakodinamikleri ile tahmin edilebilen inhale kortikosteroid kaynaklı büyüme etkisi için mükemmel bir belirteç, potansiyel bir kronik yan etki.Genel olarak, bu araştırma çalışmaları modelleme ve simülasyon yaklaşımları temel alınarak gerçekleştirildi Kortikosteroidlerin farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri. İçinde yardımcı olan iş kortikosteroid aracılı etkileri niceliksel olarak anlamak ve farmakokinetik ve Risk ve fayda değerlendirmesi için klinik uygulamada farmakodinamik yaklaşımlar. Kortikosteroidler endojen olarak ve ekzojen olarak bulunurlar. Endojen kortikosteroidler, kortizol, fizyolojik süreçler için önemlidir, bunlar arasında bağışıklık yanıtı, stres tepki ve büyüme. Sistemik (örn., Prednisolon) dahil, eksojen kortikosteroidler, inhale (örneğin siklesonid) ve topikal kortikosteroidler (örneğin hidrokortizon), astım, romatoid artrit, sistemik lupus, egzema ve çeşitli egzama gibi çeşitli endikasyonlar Crohn hastalığı, antienflamatuvar ve immünsüpresif etkileri nedeniyle [1]. Bununla birlikte, hem kortikosteroidlerin kısa süreli ve hem de kronik maruz kalması, Pediatrik hastalarda büyüme geriliği, orofarenjeal kandidiasis dahil olmak üzere yan etkilerin, cilt atrofisi, adrenal supresyon, katarakt riski ve osteoporoz [2,3]. Aydınlatmak için Bir farmakokinetik ve farmakodinamikten kaynaklanan kortikosteroid tedavisinin riski ve yararları risk-fayda değerlerini değerlendirmek için bakış açısı, modelleme ve simülasyon yaklaşımları yapılabilir kortikosteroidlerin kantitatif olarak. Sistemik Kortikosteroidler: Prednizolon ve Prednizon Ekzojen kortikosteroidlerden biri olan prednizolon, sistemik olarak birkaç on yıllar. Plazmada toplam prednizolon konsantrasyonları, nonlineer farmakokinetiği göstermiştir. birkaç tür [5-8]. Doğrusal olmayan protein bağlanmasının ağırlıklı olarak toplam prednizolon farmakokinetiğinin doğrusal olmaması [8-11]. Prednizolon aktif ön ilaç direnci, prednizon, ve interconversion (Şekil 1-1). Ortak olarak komplikasyon Hayatta kalabilmek için çevreye adaptasyon hayati önem taşımaktadır. Bu, doğal seleksiyonla sağlanabilir, ancak süreç nesiller boyunca olur ve çok yavaştır. Uyumun başka bir yolu, uyaranlara çevreye olan tepkileri daha yararlı olanlara çevirmektir. Bu işlem iki şey gerektirir: Uyarıcı olarak ileri duyusal sistemler ve sonuçların algılanması gereklidir ve uyarıları sonuçlarla ilişkilendirebilen ve davranışlar arasında seçim yapabilen plastik bir hesaplama düzeneği. Duyusal uyarıları davranışla haritalamayı öğrenmenin, süreçte yer alan birçok nöronun tepkisinde değişikliğe neden olduğunu varsayıyoruz. Bizim hipotezimiz, bu değişikliklerin dikkatle kolaylaştırıldığı ve görsel sistemdeki öğrenme süreçlerinin anlamını verimli bir şekilde öğrenmek için bir uyarana ödeneceği dikkat gerektirdiğidir. Korteksin hangi bölgelerin öğrenme sürecinde plastisite gösterdiğini ve bu bölgelerin davranışlarını değiştirmek için nasıl etkileşime girdiğini anlamamızla ilgileniyoruz. Öğrenmede korteksteki ileriye besleme ve geri besleme bağlantısının etkileşiminin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Uyanık davranışlı farelerde, geniş alan görüntüleme ve elektrofizyolojinin bir kombinasyonunu kullanarak, oldukça basit görevler öğrenilirken tüm kortekste meydana gelen süreçler ve bunların değişimleri hakkında bir fikir ediniriz. Dikkatle öğrenme arasındaki etkileşimleri anlamak için makak maymunlarının V1 ve V4 bölgelerinde tek ve çok üniteli aktiviteleri kaydetmek için UTAH dizileri kullanıyoruz. Her iki öntem birden fazla beyin bölgesinden eşzamanlı olarak veri toplanmasına izin verir, bu da korteksin farklı bölgelerinde meydana gelen süreçler arasında zamansal ilişkiler kurmak için önemlidir.DLMO tükürükten tahmin edilmiştir numuneler, melatoninin 3 pg / mL’ye eriştiği saat süresine denk gelmektedir Eşik, bitişik noktaların doğrusal enterpolasyonuna dayanır. Çoğu kişi bir seferde birden fazla görev yapmakta güçlük çeker. Genel olarak, bu durum en düşük performansı sağlar; görevlerden birine verilen yanıt yavaşlar ve / veya daha fazla hata yapılır. Örneğin, iki görev arasında kısa bir gecikmeyle iki görev gerçekleştirilmesi gerektiğinde, ikinci görevin tepki süresi gecikir (yani psikolojik refrakter dönem). Süreçler üzerinde iki görevi tamamen paralel yürütemeyen birçok teori var. Bazı çalışmalar, iki görev arasında ortak bir kaynak paylaşımının bir tıkanıklık olarak işlev gördüğünü v dolayısıyla bu gecikmeye neden olduğunu ileri sürmektedir. Diğerleri, iki tepkinin seçiminin paralel olarak gerçekleşemeyeceğini önermektedir. Bununla birlikte, hangi sinirsel mekanizmaların bu davranışsal sonuçların altında yattığı açık değildir. Bir maymun iki görev gerçekleştirdiğinde, görsel hiyerarşinin (V1, V4 ve FEF) farklı alanlarındaki etkinliğin nasıl etkilendiğini inceliyoruz. Bu alanlardaki ikili görev girişiminin sinirsel temelinde bir fikir edinmek için tekli ve çok üniteli aktiviteleri kaydetmek için çok elektrotlu dizi elektrod dizileri kullanıyoruz. Bir elektrot dizisine bir örnek, dizinin boyutunu belirten bir kuruşla birlikte resimde gösterilir. Görsel hiyerarşi boyunca alanlara kayıt yaptığımızdan, uyaran işlemenin farklı düzeylerinde (yani, duyusal aktivasyon, görsel-motor dönüşümü, yanıt seçimi ve motor çıktısı) çift görev etkileşimi üzerinde çalışabiliriz.

İndeks : alternative treatment, Akciğer, alternatif tedavi, art Iherapy, Bağırsak, beden, Böbrek, Canlılık, çarka, color, Color therapy, denge, Doku, duygu, Enerji, Ezoterik, fiziksel sağlığı, Homeopatik, iştah, kas, Mide, Nefes, pranayama, renk, Renk Meditasyonu, Renk terapisi, ruhsal sağlığı, sanat terapisi, Spor, stres, zihin, zihinsel sağlığı

.

Ashiatsu Terapisi Ağrıları Hafifletir.

incir sperm arttırıcı özelliği Mevcuttur. Aile’nin Mutluluğudur.

Kızılcık Sağlıklı Cinsel Yaşam Sağlar.

.

—–

loading…

—–
—-
.

Bilgi kaynaklarımız:
www.enerjistmasor.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

www.google.com

UYARI:
Sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…

—–


—–

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir