Turuncu Renk Strest için Tedavidir-7

12Neşe ve bilgeliğin rengi strest’te doğal tedavi turuncu renk  yaşama zevkini, aşkı ve kişisel motivasyonu artırır. Turuncu renk seviyorsanız cesur ve maceracı bir kişiliğe sahipsiniz demektir. Bu renk en basit tanımıyla, neşenin ve bilgeliğin rengidir. İnsanlardaki sosyalleşme duyguları, turuncu yardımıyla faaliyete geçer. Psikolojik yönden,Neşe ve bilgeliğin rengi strest’te doğal tedavi turuncu renk  ışın zihinsel bastırmaların ve çekingenliklerin giderilmesinde birebirdir. Neşe ve bilgeliğin rengi strest’te doğal tedavi turuncu renk renklerin hikayesi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar, önce mağaraları ve duvarları, sonra yüzlerini ve vücutlarını, sonra da yaşadıkları iç mekanları ve kullandıkları objeleri boyamaya, renklendirmeye başlamışlardır.

Neşe ve bilgeliğin rengi strest’te doğal tedavi turuncu renk renkler, tarihsel gelişimi içinde; dini ritüellerde, doğum, ölüm, kutlama, kutsama ya da veda ve yas törenlerinde, bazen korunmak için, bazen korkutmak için, bazense gizlenmek için, güzelleşmek, etkilemek için, kimlikleri tanımlamak için, zaman zaman da şifa için kullanılmıştır.

Hassas ruh hali değişikliklerinin her ay öngörülebilir şekilde geliştiği, sakin bir normallik fikrine hasar veren bir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum bozukluğu düşünün. Depresif ruh hali, letarji, azalmış ilgi ve umutsuzluk belirgin sinirlilik, öfke, ajitasyon ve uykusuzluk ile birlikte ortaya çıkar. Birinin boğulma ve “kontrolden çıkma” hissi vardır. Argümanlar ve artan acılar gözler önüne serilir. Sonra her şey önümüzdeki bir iki hafta boyunca normale döner, yalnızca korkunç aylık roller-coaster tarafından ters çevrilir.

Tarif ettiğim şeyin yoğunluğu dramatik sunumunda bipolar bozukluğa benziyor. Bununla birlikte, aslında DSM-V’de bir ruh hali bozukluğu olarak tanınan Premenstrüel Diskalif Bozukluk (PMDD) ‘nin oldukça tipik bir tanımlamasıdır (1). PMDD kriterleri, zamanlama, süre ve işlevsel bozukluk derecesi açısından katıdır. Semptomlar, luteal faz (adet döngüsünün 15. ve 28. günleri arasında) başlar ve adet görme zamanının etrafında piktedir. Belirtiler adetlerin ilk birkaç gününde devam etmekle birlikte, menstrual dönem başladıktan sonra foliküler fazda semptom içermeyen bir periyot olmalıdır. Tanı, muhtemelen en az iki semptomatik siklusun grafiksel gösterimi ile teyit edilmesi gerekir ve başka bir bozukluğun belirtilerinin alevlenmesi (depresyon ya da bipolar bozukluk gibi) olamaz,

PMS için kadınların% 75’inde (% 2,3) kıyasla, PMDD,% 3-8’lik (%) prevalans oranı ile PMS’den daha az görülür (2,3). Adet döngüsünün hormonal dalgalanmaları, ruh hallerinin düzenlenmesinin nedeni değildir. Aksine, kadınların belirli alt popülasyonlarının menstrüel döngünün normal hormonal dalgalanmalarına duyarlılık geliştirdiği gözlemlenmiştir (5). Klinik olarak, bu kadınların, kişisel veya aile öyküsü Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum bozukluğu hikayelerine sahip olanlar veya çevresel strese karşı artan bir tepki vermiş kişiler içerdiğini gözlemledik.

PMDD için çoklu mekanizmalar önerilmiştir. Östrojen (öncelikli olarak E2 veya Estradiol), serotonin sistemini SSRI’lara benzer şekilde etkileyebilir. Hem kemirgen hem de insan çalışmalarında, E2 reseptörlerinin hipokampüs ve amigdalada bol olduğu ve strese Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal yanıtı modüle ettiği bulunmuştur (6). İnsanlardaki normal luteal fazda, E2 seviyeleri dramatik bir şekilde düşer; bu da bazı kadınlarda, önerilen birkaç mekanizmayla strese karşı artan bir olumsuz tepkiyi tetikleyebilir. Örneğin, E2 normal olarak serotonin (5-HT), dopamin (DA) ve norepinefrin (NA) kullanımını artıran MAO (monoamin oksidaz) aktivitesini düşürür. Dolayısıyla, E2’deki bir azalma, MAO tarafından bu nörotransmitterlerin parçalanmasını arttırarak depresif bir reaksiyonu tetikleyebilir (2). Beynin hipokampüsünde ve prefrontal korteksindeki piramidal hücrelerde dendritik omurga oluşumunda E2’nin rolü üzerinde de durulmuştur. Dendritik omurga oluşumunun, konserde çalışan E2 ve beyinden türetilmiş nevrotrofik faktör (BDNF) ile hem Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygu durumu hem de biliş düzeyini arttırdığı düşünülmektedir (7). Adet döngüsünün folliküler fazı sırasında, E2 yükselirken, dikenler oluşur. Bununla birlikte geç luteal evrede E2 düşerken omurgalar sökülebilir ve depresyona maruz kalır ve konsantrasyonu zayıflar (8). dikenler oluşturur. Bununla birlikte geç luteal evrede E2 düşerken omurgalar sökülebilir ve depresyona maruz kalır ve konsantrasyonu zayıflar (8). dikenler oluşturur. Bununla birlikte geç luteal evrede E2 düşerken omurgalar sökülebilir ve depresyona maruz kalır ve konsantrasyonu zayıflar (8).

Yukarıdaki dendritik omurga bozulma mekanizmasının, östrojen gibi yükselir, ancak menstrüel siklüsün luteal fazı esnasında düşen progesteron tarafından da yayınlandığı düşünülmektedir (8). Progesteronun da MAO aktivitesini arttırdığı, bunların nörotransmitter aktivitesini düşürdüğü düşünülmektedir (2). Belki de bu nedenle progesteron bir “depresyojenik” hormon olarak düşünülmüştür. Bununla birlikte, son araştırmalar progesteron için metabolitinin formu olan “nörosteroid” allopregnanolon (Allo-P) için bir başka rolü vurguladı (9-11). Neurosteroidler, beyinde sentezlenen endojen steroidler ve CNS aktivitesini düzenleyen iki önemli sinir ileticinin güçlü modülatörleri olan kolesterolden sinir sistemidir – glutamat, büyük eksitatör nörotransmitter ve GABA (gamma-aminobütirik asit) büyük inhibitör nörotransmitter (10). Çok az GABA, çok fazla glutamat (ana “uyarıcı” nörotransmitter), depresyon, kaygı, mani ve diğer bozukluklar için olası bir mekanizma olarak düşünülür. Genel olarak, Allo-P’nin bir GABAa reseptör arttırıcı olduğu düşünülmektedir (10).

Adet döngüsünün luteal geç döneminde progesteron düşmesi, Allo-P’den hızlı bir şekilde çekilmeye neden olur ve PMDD semptomlarından sorumlu olabilir (11). Yakın geçmişte yapılan hayvan çalışmaları, geç luteal fazda verilen fluoksetin gibi düşük doz SSRI’lerin, Allo-P üretimini uyararak, ruhsal belirtilerin hızlı bir şekilde iyileşmesine (saatler ila saatler arasında) neden olduğunu gösterdi. Bu, hastanın daha uzun bir süre (en az iki hafta) klinik bir etki farketmeyebileceği, yavaş seçici serotonin geri alım inhibisyonu sürecinden ayrı bir mekanizma yoluyla yapılır. Aslında, yazar fluoksetin’i “seçici bir beyin steroidojen uyarıcı” olarak adlandırmayı önermektedir (11). Fluoksetinin Allo-P üretimini hızla üreten mekanizma belirsizdir, ancak bazı hastalarda PMDD semptomlarında iyileşme ile ilgili klinik gözlemleri desteklemektedir; bunlar arasında aralıklı,

Yani Allo-P genellikle iyi bir şey, değil mi? Burada, menstrüel kadınların% 3-8’inde (ilginç olarak PMDD’si olan kadınların prevalansı aynı) görünüşte çakışan verilere karşı koşar, Allo-P, GABAa reseptör sistemi üzerinde “paradoksal” etkilere neden olur (4). Allo-P ile indüklenen olumsuz Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum belirtileri, Allo-P’nin ne kadar çok olduğuna bağlıdır – çok düşük ve çok yüksek konsantrasyonların ruh hali üzerinde daha az etkisi vardır. Bununla birlikte, endojen luteal faz seviyeleri sırasında negatif ruh hali oluşur. PMDD’li kadınların, Allo-P’nin aslında reseptör konfigürasyonunu değiştirdiği, dolayısıyla inhibe edici bir reseptör olarak işlev görmemesi ve bunun yerine “aşırı duyarlı” bir GABAa reseptörüne sahip olduğu düşünülmekte ve bunun yerine Allo-P reseptöründe “paradoksik” bir kaygı, depresyon ve sinirlilik yaratmaktadır. menstrüel siklüsün luteal fazı (4).

Peki bu bulguların klinik sonuçları ne gibi? Gerçek PMDD’ye sahip kadınlar için, tedavi, özellikle SSRI’ların kullanımı için “daha az olan daha fazla” yaklaşım geçerlidir. Bu hüner, GABAa reseptörünün beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için üretilen Allo-P’nin “tatlı noktasını” bulmanın ve vurmanın nasıl olduğu gibi görünüyor. İstenilen sonuç – PMDD’nin Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal yönünden uzaklaşma – birkaç adım daha yakın olabilir. Bununla birlikte, bu zorlu hastalığın patofizyolojisini tamamen netleştirmek için daha fazla araştırma yapılmalıdır. Bunu yapmak, tipik bir üreme ömründe bulunan geniş hormon seviyelerine yanıt olarak neden bazı kadınların ancak neden diğerlerine değil de ruh hali değişimlerine karşı duyarlı olduklarına ışık tutabilir.

Belli bir yaştaki çoğumuz, Benjamin Braddock’a verilen “The Plastics ” isimli az sayıdaki mesleki tavsiyenin bilgeliğini bir daha asla unutmayacağız . 1960’lı yılların başında, plastiklerin bir sonraki en büyük alan olduğu düşünülüyordu. ekonomik büyüme. Benjamin, hepimizin hatırladığı gibi, bu öneriyi yabancılaşmış şaşkınlıkla alır. Ancak 21 noktadan st yüzyıl psikiyatrik araştırma, bu danışma farkında olmadan ileri görüşlü olabilir.

Beynin yapısının esnekliği veya nöroplastisitesi, son 10-15 yıl içinde bilimsel çalışmanın odak noktası haline gelmiştir. Nöroplastisite, beyin organizasyonu ve fonksiyonunun tecrübe yoluyla ne derece değiştiği ile ilgilidir. Bu makale kısaca bu alanın arka planını, bazı temel bulguları ve bipolar bozuklukları anlama ve tedavi etme konusundaki önemini gözden geçirecektir.

Birkaç faktör nöroplastite ilişkin araştırmaları tetikledi. İlk olarak, monoamin depresyon teorisinin eksiklikleri. Dopamin, norepinefrin ve serotonin gibi monoaminler, ruh hali düzenlenmesinde rol oynayan nörotransmiterlerdir. Monoamin teorisi, en basit biçiminde, monoamin düzeyindeki eksikliklerin depresyona neden olduğunu öne sürdü. Artık bu modelin önemli sınırlamaları olduğunu biliyoruz. Bunların başında, bir antidepresanı başlatma ve semptomatik rahatlama yaşama arasındaki birkaç haftalık gecikme süresi var. Antidepresanların neredeyse hemen monoamin seviyelerini yükselttiği göz önüne alındığında, işyerinde depresif hal ortamının temelini oluşturan ve ilaç tedavisine cevabı olan başka bir mekanizma var. İkincisi, bipolar bozukluğu olan insanların beyinlerinin hastalıksız olanlardan yapısal farklılıkları olduğunu biliyoruz. Etkilenen bireyler gri cevherde (beyinde bir hücrenin bir diğerine bağlanan uzun lifler olan sinir aksonlarından oluşan beyaz cevherin aksine sinir hücrelerinden oluşan beynin parçası) genel olarak azalmalar gösterirler, amigdala boyunda artış olurlar , hipokampus ve dorsolateral prefrontal korteks gibi spesifik alanların küçülmesi veya atrofisi. Özellikle, lityum, valproat (Depakote) ve bazı antidepresanların bu değişiklikleri düzelttiği bulunmuştur. Dikkat beyin yapısına doğru kayan son fenomen, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum bozukluklarında ortaya çıkan bilişsel bozukluğun artan tanınması olmuştur. Hastalık süresiyle ve epizot sayısıyla büyük oranda ilişkilendirilen bilişsel bozuklukların ortaya çıkışı – özellikle de ruhsal durumlardan bağımsız olarak – kronik, Beynin belleğe özgü alanları ile yapısal problem. Birlikte, bu üç faktör, beyindeki nöral grupların altında yatan kablolama ve düzenlemeye odaklanmak için, araştırmanın dikkatini tamamen biyokimyasal, nörotransmitter tabanlı ruh hali patolojisi modellerinden uzaklaştırdı. Beyin yapısına ve onun biçimlendirmesine yapılan bu vurgu, bu alandaki soruşturmayı yönlendiren birkaç temel fikir üretti.

Birincisi, beyin, devrelerinde mikroskobik değişikliklerle yeni deneyimlerine tepki veren ve işlev gören dinamik bir organtır. Son cümleyi tekrar oku. Nöronların kablolaması ve bağlantıları aslında deneyim yoluyla değiştirilir. Bu, bu yeni alanın ilk ve en önemli bulgusu. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardan ve daha yakın zamanlarda insanlardaki MR ve diğer beyin görüntüleme tekniklerinden yola çıkarak, araştırmacılar artık nöronların yeni deneyime nasıl tepki vereceğini görselleştirebiliyorlar. Bu, dendritlerin (sinir hücresinin diğer sinir hücrelerinden girdi almak için uzmanlaşmış kısmı) sayısının ve sayısının, sinaptik bağlantıların zayıflamasının veya güçlendirilmesinin ve hücre gruplarının büzülmesinin veya büyümesinin artmasını içerir. Bir harita benzetimi kullanarak, genetiğimizi beynimizin ana yollarının ve sinir yollarının düzenini sağlayacak şekilde düşünebilirsiniz. Ancak, kendi ayrı psikoloji ve fizyolojimizi sağlayan sokakları, sokakları ve daha kişisel olarak özel kablolamayı çizen, bireysel deneyimlerimizdir. Bu nedenle, Beyin eski görünümünü verilen statik olarak bırakmalı ve tecrübeye dayalı boyut ve kabiliyetlerini değiştiren bir kontrol merkezi kası gibi çok daha fazlasıyla değiştirmeliyiz. Bu anlayış, iki yeni soruna neden olur: Bu yapısal değişiklikler ne kadar çabuk ve ne zaman gerçekleşir? Ayrıca, bu değişiklikler hangi tecrübe türlerini gerçekleştirebilir?

Nöroplastisiteye ilişkin başlangıç ​​perspektifi, bunun çocukluğa özgü bir fenomen olmasıydı. Tüm memelilerin beyinlerinin bebeklik döneminde genişlediğini ve geliştiğini biliyoruz. Daha önceki görüş, bu değişim potansiyeli kritik bir gelişme dönemiyle sınırlıydı ve bireyin yetişkinlikte olgunlaşmasıyla birlikte bu pencere kapandı. Yetişkin memelilerde yeni beyin büyümesinin keşfi – nörogenezisasyon sadece yakınlarda yapıldı. Bu bir oyun değiştirici oldu. Daha detaylı beyin görüntüleme yöntemleri ile yapılan araştırmalar, beynin birçok alanının büyüme, yenileme ve yaşam boyunca değişme kapasitesini koruduğunu göstermiştir. Daha önceki çocukluk potansiyelinden yoksun olsa da, bu ömür boyu kapasite önemlidir ve bir dizi deneyim ve müdahale ile harekete geçirilebilir. Bu nevroplastik temel üzerinde ne tür tecrübe ve müdahaleler hareket eder? Kısa cevap: hemen hemen her şey.

Yeni deneyimler, yeni öğrenme, yeni becerilerin kazanılması – tüm bu gelişmeler sinirsel devrede mikroskobik değişikliklerle sonuçlanır ve bunlara aracılık edilir. Bu, bu genç alanın ikinci paradigma kayması. Beyin dinamik bir organı değil, aynı zamanda bize olan her şeye tepki olarak günlük olarak değişir. Yaptığımız yeni arkadaş, tuttuğumuz ilk iş, isabet eden beklenmedik fırtına, bir çocuğun doğması, ebeveyn kaybı, duyduğumuz komik şaka, denediğimiz yeni yiyecek – hayatımızın deneyimleri sürekli beyin hücresel mimarisi tarafından işlenir ve değiştirilir. Bu gerçekleştirme, bu makalenin son iki fikrini ortaya koyar: Nöroplastisite, bipolar bozukluk ile ne ilgisi var? Peki bu konuda ne yapılabilir?

Güncel düşünce, bozulmuş nevoplastikliği anormal ruh hallerine, bilişin bozulmasına, yapısal değişikliklere ve bipolar bozukluklarda bulunan gecikmiş antidepresan tepkiye katkıda bulunur. Sağlığın zamanında, beyinlerimiz ve zihinlerimiz belirli bilgileri öğrenme, büyütme, unutma, güçlendirme ve öncelik verme becerisini korur. Ancak depresyondayken, yalnızca olumsuz olaylara ve anılara odaklanabilir. Birisi onun depresyonlarının daima kısa olduğunu ve tedaviye hızlı bir şekilde tepki verdiğini unutabilir ve bunun yerine onların siyah durumunun sonsuza kadar devam edeceğini hissedebilir. Buna karşılık, mani durumda, sınırsız planların ve heveslerin risklerini ve zorluklarını takdir etmek zor olabilir. Bir nevoplastiklik bakış açısına göre, bu ruh halleri, bilişsel ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal kısıtlamanın bir koşulunu ve öğrenmede ve beyinde dolaşımda altta yatan bir bozulmayı yansıtır. Burada da, bu teori, yukarıdaki ruhsal durumları deneyimleyen veya bunlarla uğraşan herkese sezgisel mantıklı geliyor. Bir kişinin bakış açısına (diğer bir deyişle farklı düşünmesi, diğer zamanları hatırlama, vb.) Yardımcı olması Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal durumlarında genellikle zordur. Nöroplastisite teorisi aynı zamanda, bipolar bireylerin beyinlerinde bulunan ince bilişsel bozuklukların ve yapısal değişimlerin tecrübeye dayalı beyin devresi modifikasyonu için aynı potensiyel düşüşü yansıttığını önermektedir. Bu lens vasıtasıyla, manik depresif hastalık, yapısal, bilişsel ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal yanıt vermeme, daralma ve büzülme bozukluğu olarak görülür. Şeyler kolayca kaçamayacağı dar bir olukta kilitlenirler. Peki bu konuda ne yapılmalı? bu teori, yukarıdaki ruhsal durumları deneyimleyen veya bunlarla uğraşan herkese sezgisel bir mantık kazandırır. Bir kişinin bakış açısına (diğer bir deyişle farklı düşünmesi, diğer zamanları hatırlama, vb.) Yardımcı olması Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal durumlarında genellikle zordur. Nöroplastisite teorisi aynı zamanda, bipolar bireylerin beyinlerinde bulunan ince bilişsel bozuklukların ve yapısal değişimlerin tecrübeye dayalı beyin devresi modifikasyonu için aynı potensiyel düşüşü yansıttığını önermektedir. Bu lens vasıtasıyla, manik depresif hastalık, yapısal, bilişsel ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal yanıt vermeme, daralma ve büzülme bozukluğu olarak görülür. Şeyler kolayca kaçamayacağı dar bir olukta kilitlenirler. Peki bu konuda ne yapılmalı? bu teori, yukarıdaki ruhsal durumları deneyimleyen veya bunlarla uğraşan herkese sezgisel bir mantık kazandırır. Bir kişinin bakış açısına (diğer bir deyişle farklı düşünmesi, diğer zamanları hatırlama, vb.) Yardımcı olması Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal durumlarında genellikle zordur. Nöroplastisite teorisi aynı zamanda, bipolar bireylerin beyinlerinde bulunan ince bilişsel bozuklukların ve yapısal değişimlerin tecrübeye dayalı beyin devresi modifikasyonu için aynı potensiyel düşüşü yansıttığını önermektedir. Bu lens vasıtasıyla, manik depresif hastalık, yapısal, bilişsel ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal yanıt vermeme, daralma ve büzülme bozukluğu olarak görülür. Şeyler kolayca kaçamayacağı dar bir olukta kilitlenirler. Peki bu konuda ne yapılmalı? vb.) Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal durumlarında. Nöroplastisite teorisi aynı zamanda, bipolar bireylerin beyinlerinde bulunan ince bilişsel bozuklukların ve yapısal değişimlerin tecrübeye dayalı beyin devresi modifikasyonu için aynı potensiyel düşüşü yansıttığını önermektedir. Bu lens vasıtasıyla, manik depresif hastalık, yapısal, bilişsel ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal yanıt vermeme, daralma ve büzülme bozukluğu olarak görülür. Şeyler kolayca kaçamayacağı dar bir olukta kilitlenirler. Peki bu konuda ne yapılmalı? vb.) Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal durumlarında. Nöroplastisite teorisi aynı zamanda, bipolar bireylerin beyinlerinde bulunan ince bilişsel bozuklukların ve yapısal değişimlerin tecrübeye dayalı beyin devresi modifikasyonu için aynı potensiyel düşüşü yansıttığını önermektedir. Bu lens vasıtasıyla, manik depresif hastalık, yapısal, bilişsel ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal yanıt vermeme, daralma ve büzülme bozukluğu olarak görülür. Şeyler kolayca kaçamayacağı dar bir olukta kilitlenirler. Peki bu konuda ne yapılmalı? manik depresif hastalık, yapısal, bilişsel ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal tepkisizlik, daralma ve büzülme bozukluğu olarak görülür. Şeyler kolayca kaçamayacağı dar bir olukta kilitlenirler. Peki bu konuda ne yapılmalı? manik depresif hastalık, yapısal, bilişsel ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal tepkisizlik, daralma ve büzülme bozukluğu olarak görülür. Şeyler kolayca kaçamayacağı dar bir olukta kilitlenirler. Peki bu konuda ne yapılmalı?

Nöroplastisite modelleri, terapi, ilaçlar ve sağlıklı bir beynin serbest dolaşan dinamizmini düzeltmek için yardımcı bir müdahale rolü önerir. Yeni bir deneyim biçimi olarak, psikoterapi aşırı ruh durumlarının kognitif ve yapısal sınırlarını zorlamak, açmak ve genişletmek için benzersiz bir şekilde uygundur. Psikoterapi, hastalar için yeni deneyimler sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bunun etkinliği bunu yapabilme becerisine bağlı olabilir. İlginçtir, antidepresan ilaçlar da memeli beyinlerinin yeniden şekillendirici potansiyelini eski haline getirdiği bulundu. Nöroplakisite modeli, antidepresan cevaba aracılık eden ve yükselen monoamin seviyeleri ile gelişme arasındaki gecikmeyi açıklayan mekanizmanın bu olduğunu ortaya koymaktadır. Son olarak hayvan araştırmaları, çevresel ve davranışsal değişikliklerin beyin yapısı üzerindeki etkilerini göstermiştir. Zenginleştirilmiş ortamlarda kafeslere konan sıçanlar, beyin büyümesinin arttığını, strese yanıt olarak artmış nöronal direnci ve standart çıplak kafeslerde barındırılan akranlarına göre daha fazla dendritik arborizasyonunu (dallanma) göstermektedir. Bu araştırma dizisi, egzersiz, video oyunları için genişletildi ve ayrıca, yeterli güneş ışığına maruz kalma, toplumsallaşma seviyesi ve entelektüel uyarılma için çevresel maruz kalma için de uygulanabilir. Bu model, tüm etkili terapötik yöntemlerin zihinlerin bilgiyi özgürce işleme kabiliyetini ve beyin deneyimini yönlendiren ince ayarlamayı kapasitesini doğrudan veya dolaylı olarak geri yükleyeceğini savunmaktadır. Bu araştırma dizisi, egzersiz, video oyunları için genişletildi ve ayrıca, yeterli güneş ışığına maruz kalma, toplumsallaşma seviyesi ve entelektüel uyarılma için çevresel maruz kalma için de uygulanabilir. Bu model, tüm etkili terapötik yöntemlerin zihinlerin bilgiyi özgürce işleme kabiliyetini ve beyin deneyimini yönlendiren ince ayarlamayı kapasitesini doğrudan veya dolaylı olarak geri yükleyeceğini savunmaktadır. Bu araştırma dizisi, egzersiz, video oyunları için genişletildi ve ayrıca, yeterli güneş ışığına maruz kalma, toplumsallaşma seviyesi ve entelektüel uyarılma için çevresel maruz kalma için de uygulanabilir. Bu model, tüm etkili terapötik yöntemlerin zihinlerin bilgiyi özgürce işleme kabiliyetini ve beyin deneyimini yönlendiren ince ayarlamayı kapasitesini doğrudan veya dolaylı olarak geri yükleyeceğini savunmaktadır.

Nöroplastisite üzerine yapılan araştırmalar, beyin ve bipolar hastalık hakkında yeni bir düşünme biçimi sunmaktadır. Bizi merkezi sinir sisteminin daha sabit bir modelinden esaslı olarak reaktif ve gelişen bir modele götürür. Çevreleyen hücresel matriste ve sinir yollarının iskelesine, düzenine ve modifikasyonuna dikkat eden daha karmaşık modellere karşı aşırı veya azaltılmış nörotransmitter seviyeleri hakkında basit fikirler üzerinde duruluyor. Bunu yaparken, bu zorlu rahatsızlığı karakterize eden zor ruh halleri için daha geniş bir yelpazede terapötik girişimler teşvik eder.

Plastikler. Aslında.

Gelecekteki bölümlerde, nöroplastisiteye aracılık etmede önemli mekanizmaların ve büyük moleküler oyuncuların bazılarını açıklayacağız.

Kay Jamison onu (şununla: birkaç yılda bir yeni yazar ciddi Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum sorunları olan tecrübeleri tarifsiz yönlerine ses vererek yegane kim ortaya çıkınca bir ) Unquiet Akıl algılanan William Styron Karanlık Görünür ve Sylvia Plath en Bell Jar daha modern prototiplerdir. Kısa süre önce, serbest çalışan bir gazeteci Linda Logan New York Times’da kısa bir eser yayınladı: Bipolar Bozukluğa Nasıl Başvurduğumuzla İlgili Sorun 1 . Bu mini anıvanın, bu hastalıkta sıkça karşılaşılan roller-coaster sürüşünü yakalamada ikinci derecede üstünlüğü vardır.

Logan, basit, doğrudan ve künt olan nesirde kaçırılmış teşhis, yanlış teşhis ve altta yatan durumunu dönüşümlü olarak destekleyen ve kötüleştiren tedavilerin bir süvari kemeri aracılığıyla 25 yıllık yolculuğunu anlatıyor. Bu özenli bir okumadır; bu gönülsüz kalp için değil.

Logan, bu tanısal ve tedavi deneyimlerini açıklamak için yaptığı hediyenin ötesinde, hastalığın fena halde ihmal edilmiş bir yönüne odaklanmaktadır: kişinin benlik Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusuna yaptığı şey. Depresyonla ilgili ilk deneyimlerinden başlayarak, çeşitli ilaçların psikolojik etkileri de dahil olmak üzere hipomanik ve psikotik durumlardan oluşan bir kaleydoskop aracılığıyla hareketle, yoğun Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum koşullarının ve tedavisinin deneyiminin, en basit temel bilgimize nasıl meydan okuduğunu anlatıyor. Bu alandaki klinisyenler olarak, bu hastalık sırasında neredeyse kaçınılmaz olarak kendilik kimliği ile ilgili sorular ortaya çıktığını tespit ettik. Örneğin, bipolar bozukluk tanısı konduğunda, kendilerini giden, iyi niyetli ve saygısız olarak bilen insanlar, hızlı tempolu olmalarının kendileri olduğuna ya da hastalığın bir parçası olduğuna karar vermek zorunda kalırlar. Veya uzun süredir depresif bir durumda kalmış olan kişi, kendilerini nasıl tanıdıklarını ve başkalarının onları nasıl tanıdıklarını tanımlamaya geliyor. Bu kişi, depresyonu etkili bir şekilde tedavi edildiyse de aynı soruları düşünmek zorunda kalacaktır. Hastalık mı yoksa kimlik mi? Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum bozukluğu olan hastalara bu hemen hemen varolan belirsizlikleri gidermek ve çözmek için yardım etmek, tedavilerinin gerekli bir parçasıdır.

Yazısında, Bayan Logan, bipolar bozukluk ve onu kaybetme, sorgulama, umutsuz olma ve sonuçta yeni bir his bulma deneyimlerini anlattığı uzun yolculuğunu anlatıyor. Hastalığın yıkıcı etkilerini kabul ederken, nihai versiyon eski ve sağlıklı özelliklerini bir araya getirir ve sonuçta eski ve yeni bitleri birleştiren, rahatsız edilmiş ve engellenmemiş, kaybolmuş ve bulunmuş yeni bir orijinali döndürür.

Bipolar bozukluk, rahatsız olanlara birçok zorluk getirir. Linda Logan’ın yazıtı böyle bir denemeyi – ‘kaybolan benli’ – ve kurtarılan ve yeniden yapılandırılmış kimliğe doğru işkenceci yolu aydınlatıyor. Siz veya tanıdığınız birinin bu hastalıkları varsa, bu eseri okuyun, sıkı tutun ve bu cesur yazarın cesaretinden ilham alın.

Bipolar Bozukluğa Nasıl Başvurduğumuzla İlgili Sorun. Linda Logan. New York Times. 26 Nisan 2013,

indeks: Strest, Bilgelik, Akciğer, alternatif tedavi, beden, Canlılık, çarka, color, Color therapy, denge, Doku, duygu, Enerji, Ezoterik, fiziksel sağlığı, Homeopatik, kas, Nefes, pranayama, renk,

.

Ashiatsu Terapisi Ağrıları Hafifletir.

incir sperm arttırıcı özelliği Mevcuttur. Aile’nin Mutluluğudur.

Güzelliğin Sırrı Kara Üzümdedir.

Ceviz Kabuğu Suyu Diş Tartarlarına Karşı Faydalıdır.

Kızılcık Sağlıklı Cinsel Yaşam Sağlar.

.

—–

loading…

—–
—-
.

Bilgi kaynaklarımız:
www.enerjistmasor.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

www.google.com

UYARI:
Sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…

—–


—–

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir