Turuncu Renk Bilgeliktir.-3

Neşe ve bilgeliğin rengi strest’te doğal tedavi turuncu renk renklerin hikayesi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar, önce mağaraları ve duvarları, sonra yüzlerini ve vücutlarını, sonra da yaşadıkları iç mekanları ve kullandıkları objeleri boyamaya, renklendirmeye başlamışlardır. Neşe ve bilgeliğin rengi strest’te doğal tedavi turuncu renk renkler, tarihsel gelişimi içinde; dini ritüellerde, doğum, ölüm, kutlama, kutsama ya da veda ve yas törenlerinde, bazen korunmak için, bazen korkutmak için, bazense gizlenmek için, güzelleşmek, etkilemek için, kimlikleri tanımlamak için, zaman zaman da şifa için kullanılmıştır.

Bu metnin organizasyonu orijinal versiyonla aynı temel düzene bağlıdır. Bölümler, klinik tanımlama ve klinik çalışmalardan önce makul bir şekilde organize edilmiş ve sonraki fizyopatoloji ve tedavi bölümlerinin aşamasını oluşturmuştur. Editörlerine bir övgü, bu çalışma, diğer kapsamlı metinlerin tipik olan artıklığından muzdarip değildir. Her bölümün özetleri, önemli noktaları ısırık boyutlu yönetilebilir sonuçlara dönüştürür. Referanslar detaylı ve iyice güncel. Bu kitap için iki olası kullanım var sanırım. İkisinin daha kolay olması yetkili bir referans işidir. Bu şekilde kullanılan metin, başlangıçtaki dayanak elde etmek, bir literatür kütüğünü hızlıca gözden geçirmek veya bu arenadaki neredeyse herhangi bir konuyu daha kapsamlı bir şekilde keşfetmek için erişilebilir bir yer sağlar. Bu işlevi yerine getirirken kitap bir zevktir: gitmek için doğru yer, başlamak için en iyi yer, derinlemesine bir inceleme olarak bakarken göze çarpan yenileyici için de aynı derecede iyi. Bu çalışmanın ikinci, daha zorlayıcı rolü, tekrar eden Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygulanım bozuklukları alanında kapsamlı bir topraklama elde etmek isteyen psikiyatr ve psikologlar için ileri bir ders kitabıdır. Bu rolde hem mezun hem de yüksek lisans dersleri bu kitabın eksiksiz okunması etrafında tasarlanabilir.

Editörler, araştırma bulgularının sunumunda ve özetlenmesinde tarafsız bir tonlama için çalışıyorlar. Onların ideolog oldukları veya sahadaki çeşitli tartışmalarda belirli pozisyonlarda şampiyon oldukları anlamını anlamadım. Ancak, hastalığa özgü ampirizme bağlılıkları (yani, randomize kontrollü araştırmalardan elde edilen veriler) açıktır. Bu bağlılık, bu çalışmanın kapsamındaki talihsiz bir daralmaya katkıda bulunur ve sonuçta, etkilenen ve etkileyen düzenlemeler, bağlanma teorisi ve etki geliştirme araştırması üzerine çok alakalı psikanalitik literatürü içermez. Ancak belki de bu, tek bir çalışmadan beklenemeyecek kadar fazladır. Son özet: bundan daha iyi olamaz. Modern psikiyatri ders kitapları açısından, bu yazı alanımız için yeni bir standart oluşturmaktadır. Bu alanda gelecek yıllar için yapılacak yeni ve kesin bir çalışma olacaktır. MDI’da yazılan İncil, bu kitapta bu hastalığın tüm yönleri hakkında (genetik, tanı, patofizyoloji, alt tipler, tedavi, vb.) Tüm bilimsel bilgileri inceler ve özetlemektedir. Kolay okunamamaktadır ve genellikle Herkese açık tutun. Eşsiz referans işi.Manik depresyon hastalığının daha az akut biçimleriyle ilgili kamuya açıklanmamış genel bilgi eksikliğine tepki olarak , bu kitap bu az tanınmayan iki kutuplu alt tiplerin semptomları, gidişatı ve teşhisi için faydalı bir genel bakış sunmaktadır. Jim Phelps, son derece basit web sitesinde psycheducation.org’un arkasındaki psikiyatrist Corvallis tarafından yazılan ultra-basit, basit bir dildir, bu çalışma okuyucuları Bipolar Bozukluk Tip II’nin özellikleriyle tanımaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Ancak, burada başka bir gündem var: iki kutuplu kendisi için farklı bir tanı bakış açısı sunmak; hastalık çizgisini ve özellikle yinelenmeyi hastalığın işareti olarak vurgulayan bir bakış açısı sunmak. Bu durum, mevcut Amerikan şemasının aksine, DSM IV TR’de örneklenmiştir ki bu durum bölümün polaritesini, özellikle de mani / hipomaniyi durumun belirleyici özü olarak görür. Dr. Phelps, nüksü tanımlama standardı olarak kullanmanın gerekçesini, bunun teşhis için getirdiği gerekçeleri açıkça, ağrı kesici ve tekrarlayan bir biçimde açıklar (koşulun kapsamını tekrarlayan depresyon gibi tüm tekrarlayan ruh hali bozukluklarını da kapsayacak şekilde genişletin. , SAD, PMDD, vb.) Ve tedavisi için. Tedavi ile ilgili Dr. Phelps, hem antidepresan monoterapi (Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygu durum düzenleyicisi olmadan tek başına antidepresanlar kullanılarak) ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygu durum düzenleyicileri ile kombinasyon halinde antidepresanlar kullanıldığında ortaya çıkabilecek tehlikeleri defalarca vurguluyor. Buradaki tek kelime imamı, bunun bugün bu konuyu çevreleyen fiili, aktif tartışma yerine gerçek olarak sunulması. Bipolar depresyonun tedavisinde antidepresanların uygun rolü konusunda anlaşmaya varamayacağım düşüncesindeyiz. Bu bir yana, Dr. Phelps, manik depresyondaki spektrum konsepti üzerinde çok ihtiyaç duyulan ve kolaylıkla anlaşılan bir tezi yazdığı için övülecek olmalıdır. Buradaki tek kelime imamı, bunun bugün bu konuyu çevreleyen fiili, aktif tartışma yerine gerçek olarak sunulması. Bipolar depresyonun tedavisinde antidepresanların uygun rolü konusunda anlaşmaya varamayacağım düşüncesindeyiz. Bu bir yana, Dr. Phelps, manik depresyondaki spektrum konsepti üzerinde çok ihtiyaç duyulan ve kolaylıkla anlaşılan bir tezi yazdığı için övülecek olmalıdır. Buradaki tek kelime imamı, bunun bugün bu konuyu çevreleyen fiili, aktif tartışma yerine gerçek olarak sunulması. Bipolar depresyonun tedavisinde antidepresanların uygun rolü konusunda anlaşmaya varamayacağım düşüncesindeyiz. Bu bir yana, Dr. Phelps, manik depresyondaki spektrum konsepti üzerinde çok ihtiyaç duyulan ve kolaylıkla anlaşılan bir tezi yazdığı için övülecek olmalıdır.

Bu kitap, alışılagelmiş bir kitleye yöneliktir ve bipolar hastalıkların en yaygın alt tipini tanımlama ve açıklamaya kendini adamıştır. Bu kitap, bipolar II’li herhangi bir hasta için çok bilgilendirici ancak bazı ciddi sorunlar da vardır. Yani önce iyi ile. Dr. Fieve’nin yazısı açık ve özlüdür ve hasta örnekleri ilginç ve uygundur. Bipolar II’yi Bipolar I’den oldukça iyi ayırıyor ve II. Bipoların tüm yönlerini araştırıyor. Genetikten uyku / biyolojik ritimlerin bipolar hastalıkla ilişkili davranış bozukluklarına (örn., Madde bağımlılığı, hiperseksüalite) kritik öneme kadar değişimi kapsar. Metnin ikinci yarısı, tanısal ve tedavi yöntemlerini ayrıntılarıyla anlatmakta ve hastayı bu süreçte neyin bekleyeceği konusunda hazırlar. DEHB ve panik bozukluk gibi komorbid hastalıklar, Bu kitapla ilgili sorunlarım Dr Fieve’nin hastalığa bir şekilde yarar sağladığı fikrinden kaynaklanıyor. Bipolar IIB’yi de kendi alt tipini oluşturmuştur – burada “B” faydalıdır. New York’ta “Movers and Shakers” olan hastaları hakkında çok sayıda yorum yapıyor ve iki kutuplu II hastalıklarını başarı düzeyleriyle ilişkilendiriyor. İki kutuplu II ile pratikte çok başarılı bazı hastalar gördüğümü itiraf edeceğim, ancak hastalığın getirdiği tüm sorunlara rağmen başarılı olduklarına inanıyorum. İkinci problem tedavi parametrelerinde görülür. Psikoterapiye pek önem vermez ve sadece uygun ilaçlara ek olarak gösterilir. Benim inancım, uygun ilaçların sadece tedavinin başlangıcı olması, Bu kitabı tavsiye ederim çünkü tamamen Bipolar II’ye adanmış az kişiden biri ama yukarıda belirtildiği gibi bazı ciddi çekincelerim var. Hem edebi hem de bilimsel, temelde BPI D / O (aynı zamanda prodromal ve yumuşak hastalık şekilleri ve bunların akut dönemlerle olan ilişkileri) hakkında erişilebilir bir biçimde bilgi sunar. Kişinin çevre ve hastalığı arasındaki ilişkiyi güzelce tasvir eder, kişisel tarihte hastalık ve psikolojiyi bağlamlar.

Adolesan Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uyku düzenine ilişkin ilginç bir çalışmada, Chicago’daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Crowley ve Carskadon, daha sonra Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uykuya dalmak ve tipik bir hafta içi kalıbından daha fazla Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uyku atamış bir grup ergende melatonin ritimlerini inceledi [ 1]. Okul haftasında nispeten Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uykudan yoksun ancak hafta sonu boyunca Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uyku takvimlerini uzatarak ve telafi eden birçok ergenin yaygın kalıplarını taklit eden bu araştırmacılar, bu tip lezyonlara sahip kişilerde melatonin salgılanmasının zamanlamasını (loş ışık melatonin başlangıcı) ölçtüler gecikmiş, genişletilmiş patern, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uykudaki bir saat parlak ışık alan cisimlerde ve öğleden sonrası Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uyku hali olan kişilerde. Beklentileri ile uyumlu olarak, melatonin ritimlerinin her koşulda geciktiğini ve bu parlak gecikmenin düzeltilmesinde parlak ışık terapisinin etkisiz olduğunu bulmuşlar. Bu araştırma, ergenlerin gecikmiş ve uzatılmış hafta sonu Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uyku saatlerinin, melatonin salınımının gerçek zamanlı gecikmeleriyle ilişkili olduğunu teyit etmektedir. Bu tür gecikmeler genellikle depresyon ile ilişkilidir [ 2 ]. Bu hafta sonu faz kaymalarının depresyon veya Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurumun istikrarsızlığı riskini arttırıp arttırmadığı bilinmiyor. Bununla birlikte, bu tür yayınlar bizi, standart ve üniform okul programlarının, geç uyurken ergenlerin anayasal zamanlama tercihleri ​​(kronotipleri) ile nasıl etkileşim kurduğunun biyolojik, psikiyatrik ve halk sağlığına etkilerini hassaslaştırmaktadır.

Depresyon tedavisinde parlak ışık tedavisinin kullanımı üzerine yapılan araştırmalar neredeyse otuz yıl eski. 1984’te Rosenthal ve meslektaşlarının ilk çalışmasından başlayarak, bu kronoterapötik yöntemle ilgili araştırma birkaç aşamada ilerledi. Mevsimsel Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygulanım bozukluklarına bağlı ilk etkinlik raporlarını takiben, sonraki on ila on beş yıl, bu yeni stratejinin optimal tedavi parametrelerini ve etki mekanizmasını açıklığa kavuşturmak için harcanmıştır. Bu aşama, Güz / Kış depresyonunun sirkadiyen kökenlerinin şaşırtıcı bir açıklığa kavuşturulmasına neden oldu. Bu, az takdir edilen bir bulgudur. Alanımız araştırmaya ve hipotez üretime dayanmaktadır ve kesin analizler konusunda oldukça kısadır. Bu alandaki araştırmanın yeni evresi şimdi bu yeni tedavi için uygulama sınırlarını test ediyor. İlk genişleme, mevsimsel olmayan depresyonlara dönüştü. Bu popülasyonda parlak ışık terapisi için şimdi güçlü destek bulunmaktadır. İki uçlu depresyon, ante-partum ve doğum sonrası depresyon, adet öncesi disforik bozukluk ve bulimiya nervoza gibi diğer tanı gruplarında erken araştırmalar devam etmektedir.

Ritsaert Lieverse, MD ve Hollanda’daki meslektaşları tarafından yapılan Genel Psikiyatri Arşivi’nde yapılan son çalışma, yeni bir hasta grubunda hafif terapi kullanımını inceleyerek bu sınır testini sürdürüyor: depresyondan mustarip yaşlılar [1]. Bu çalışmanın uygunluğu açıktır: Sadece yüksek oranda depresyon yaşayan bir grup değil aynı zamanda güvenli ve etkili bir antidepresan müdahale ihtiyacı duyan bir gruptur. Bu gruptaki tıbbi komorbidite ve ilaç kullanım oranları yüksek olduğundan, antidepresan farmakoterapi artmış risk ve artan yan etki potansiyeli ortaya koymaktadır. Alternatiflere duyulan ihtiyaç açıktır. Bu amaçla, Lieverse ve arkadaşları, majör depresyonda altmış yaş üstü erişkinlerde parlak ışık tedavisinin etkinliğini test etmek için iyi tasarlanmış, plasebo kontrollü, randomize, çift kör bir çalışma yaptılar. Bil bakalım ne oldu? İşe yarıyor. Aktif tedaviye klinik olarak anlamlı tepki veren hastaların yüzdesi, loş kırmızı ışıklı plasebodan daha yüksekti. Bu üç haftalık tedaviden sonra gerçekti. İlginçtir ki, bu yanıt oranı tedavi durdurulduktan sonra bile artmaya devam etti. Işık tedavisi, devam etmesi ve tedavisinin bırakılmasından sonra bile buhar kazanması için bir remisyon süreci başlatıyor mu?

Öyleyse, bu araştırma alanının durumunu ve sonuçlarını gözden geçirmek için biraz zaman ayıralım.

  1. Parlak ışık tedavisi, araştırma güvenilirliğinin ilk ve çoğaltma aşamasını geçti.
  2. Dozaj parametreleri ve zamanlaması netleştirildi ve üzerinde anlaşmaya varıldı.
  3. Kural olarak farmakoterapiden daha hızlı davranır.
  4. Mevsimsel ve mevsimsel olmayan depresyon formlarında etkilidir.
  5. Farmakoterapiden daha az sistemik yan etki vardır.
  6. Maliyet-etkinliktedir.

Cevapsız sorular hala var: parlak ışık tedavisi daha ağır, melankolik koşullarda nasıl işliyor? Rolü nedir ve bipolar bozuklukta nasıl kullanılmalıdır? Anksiyete belirtilerinin varlığı, parlak ışık terapisinin kullanımına göre kontrendikasyon mudur, bipolar depresyonda antidepresan farmakoterapi için de geçerlidir? Optimal fayda sağlamak için ışık ve antidepresanlar nasıl kombine edilebilir? Bu sorular kalırken, daha temel bir tanımayı engellememelidir: parlak ışık terapisi artık yeni bir bulgu değildir. Genişleyen bir etki alanına sahip olan emekli bir deneyimli oyuncu.

. 1. Lieverse, R., ve diğerleri, nonseasonal Majör Depresif Bozukluk ile Yaşlı Hastalarda Bright Light Tedavisi: Randomize Plasebo Kontrollü Deneme , içinde Arşivleri Genel Psikiyatri . 2010. s. 61-70.

Giriş ve Genel Bakış

Uyandırma terapisi her reçete edildiğinde standart protokolümüz gibi, üçlü kronoterapi olarak adlandırılan Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uyku ilerlemesi ile birlikte uyanık ve parlak ışık terapisinin bir kombinasyonunu kullanırız. Bu tedavi, uyanık kalan saatlerin tamamı bakımımıza geçirilmek üzere üç günlük tam bir süreçtir ve öngörülen Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uyku süreleri, klinik alana veya yakınlardaki otellere bitişikteki özel dairelerde yapılır. Aşağıdaki bölüm, değerlendirme ve tedavi sürecini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.Uygulamamızda şu anda tedavi görmeyen tüm bireyler, Dr. Gottlieb veya Dr. Plyler ile kapsamlı 2-3 seanslı bir teşhis değerlendirmesi ile başlayacaktır. Bu değerlendirme oturumları, ek tarih-alımı, veri toplama ve diğer program personeli tarafından anket doldurulması ile tamamlanabilir. Tamamlandığında gösterimlerimizi sizinle paylaşacağız ve kronotherapeutik tedavinin uygun olup olmadığını belirleyeceğiz.

Tedavi Gereksinimleri Yan etkileri en aza indirgemek ve tedavi tepkisini optimize etmek için, bipolar depresyonu olan tüm bireylerin bu prosedüre girmek için ruh hali sabitleyici ilaç kullanmalarını istiyoruz. Üçlü Kronoterapi Süreci Bu tedavi süreci üç günlük bir süre boyunca gerçekleşir. Bu süre zarfında, uyanma saatlerinizin tamamı bakımımızda kalacaktır. Tedavi bir döngü uyandırma terapisi ile başlar ve daha sonra üç gün sabahın erken aydınlık ışığı ve üç gün Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uyku aşaması ilerletilir.

Nerede olacak? Tedavi süreci, Chicago şehir merkezindeki Gold Coast’ın hemen dışındaki lüks bir kurumsal konut binasında gerçekleşir. Geniş, konforlu ve özel bir konferans paketi kullanımı için ayrılmıştır. Ayrıca, bir bilgisayar salonu, özel kütüphane, geniş ekran TV ve DVD’li kulüp odası, erkek ve kadın soyunma odaları ve duşları bulunan tam bir atletizm olanağı, mutfak alanı ve bir kahve salonu içeren ortak alanlara erişime sahibiz. Bina 7/24 kapıcı, güvenlik ve indirimli otoparka sahiptir. Çalışan Uyandırma terapisi gören kişiler, tüm süreç boyunca program personelimiz tarafından izlenir, değerlendirilir ve yardım edilir. Çalışanlarımız psikiyatri hemşirelerini ve klinik psikolojide kronoterapi ve biyolojik ritim eğitimi almış yüksek lisans öğrencilerini içermektedir. Ayrıca ince ruh halindeki değişikliklerin değerlendirilmesinde deneyimlidirler. Personel vardiyaları boyunca çeşitli sorumluluklara sahiptir. Bunlar, uyanıklığı destekleme, psikiyatrik yan etkilerin gelişimini izleme, hafif terapi uygulama, ruh ve davranış anketlerini tamamlama, geceyi yapılandırma ve gündüz saatlerini takip etme ve boşaltma sonrası Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uyku-uyanma döngüsünü planlama konularını içerir.  Program personelinin yanı sıra, bir psikiyatrist çağrıda bulunmaya devam etmekte ve tüm tedavi süreci boyunca acil durumlarda kullanılabilmektedir. Uyandırma Terapisi Sırasındaki Aktiviteler Kullandığımız kaynak açısından zengin bir imkân göz önüne alındığında, hastalar okumak, TV veya film izlemek, bilgisayarda çalışmak veya oyun oynamak, egzersiz yapmak, duş yapmak, yemek yemek, masa oyunları oynamak, ve personelle etkileşim kurmak. Yaz aylarında gün boyunca kullanılabilecek bir açık hava terası. Yemekler teslim edilebilir, yerinde hazırlanabilir veya teslim edilebilir. Hastalar ayrıca tedavi döngüsü süresince çalışabilirler. İnternet erişimli bilgisayarlara sahip bir iş merkezi mevcuttur. Telefon görüşmeleri yapmak güzel. Teşvik edilmeyen bir etkinlik Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uykudur. Bu aynı zamanda kısa süreli dozlama için de geçerlidir. Süreç boyunca uyanık kalmak, sağlam bir antidepresan yanıt elde etmek için gereklidir. Bu amaçla kahve ve çay mevcuttur. Psikiyatrist uyanık kalmak ve farmakolojik destek almak için mücadele edenler için uyanıklığı artırıcı bir ilaç (modafinil) de reçete edebilir.

Parlak Işık Terapisi Parlak Işık Tedavisi sabahın erken saatlerinde program personeli tarafından verilecektir. Fototerapi için özel olarak tasarlanmış, geniş bant UV filtreli ışık sağlayan özel 10,000 lux ışık kutuları kullanılacaktır. Tedavinin zamanlaması ve süresi her hasta için bireysel olarak ayarlanacak, ancak bir kişinin kronotipine bağlı olarak 5-7am arası sabah 30 ila 60 dakika arasında değişecektir (kişinin sirkadiyen ritimlerinin zamanlaması, bir anket). Işık terapisi alırken, hastalar ışık kutusundan yaklaşık 12 “oturur, aydınlatmaya bakarlar ve hafifçe ışığa bakarlar. Parlak ışık gözlerine yönlendirilirken hastalar bir bilgisayarda okumak, TV izlemek veya çalışmak için teşvik edilir. Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uyku Aşaması İlerleme

Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uykusuzluğun ilk gecesini ve izleyen gününü takiben, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uyku başlangıcı sabah saat 6’da başlayacak ve 7 saat sonra saat 1.00’da uyanacak. Ertesi gün Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uyku saatleri saat 08.00 – 03.00 arasında olacak. Son gününde Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uyku olacak saat 10’da başlayıp saat 5’te başlayalım

Hastalar, sürecin ayrıntılı bir şekilde öğretilmesinden ve hazırlanmasından sonra, ilk tedavi döngüsünü saat 22: 30’da kontrol edeceklerdir. Tedavi sürecini açıklamak amacıyla, bu bölümde Cuma gününün rasgele başlama günü kullanılacaktır. Ancak uygulamada, tedaviler her hafta birkaç günün herhangi birinde başlatılabilir. Cuma günü saat 22: 30’da check-in yapın. Cuma, bütün gece ve bütün ertesi gün 10: 30’dan itibaren uyanık kalın. Sabah erken saatlerde uygulanan parlak ışık tedavisi. Cumartesi günü saat 17: 30’da klinikten boşaltın. Kişi, kendi özel dairesine veya otel odasına götürülecektir. Kurtarma gece Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uykusu, Cumartesi akşamı saat 6’dan başlayıp saat 1’e kadar. Program personeli bir araya gelecek ve kişiye klinikte eşlik edecektir.

Pazar günleri 1:30 da başlayın. Sabahın 1.30’undan, bütün gece ve bütün gün uyanık kalın. Sabah erken saatlerde uygulanan parlak ışık tedavisi. Pazar akşamı saat 7.30’da klinikten boşaltın. Kişi, kendi özel dairesine veya otel odasına götürülecektir. Pazar gecesi, 8: 00’dan 3: 00’a kadar Pazartesi günü kurtarma gece Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uykusu. Program personeli bir araya gelecek ve kişiye klinikte eşlik edecektir. Pazartesiye3 : 30’da başlayın. Pazartesi, bütün gece ve bütün gün 03: 30’dan itibaren uyanık kalın. Sabah erken saatlerde uygulanan parlak ışık tedavisi. Kişi pazartesi akşamı saat 9.30’da klinikten taburcu edilecek. Bu, resmi tedavi sürecinin sona erdiği anlamına gelir. Şu anda, kişi ya eve dönmek ya da evindeki apartman dairelerinde veya otel odasında Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uykusuzluklarını düzeltmek için son geceyi geçirmekte özgürdür. İyileşmenin son gecesi Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran

Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir insanda uykunun başlangıcı Pazartesi günü saat 10’da başlıyor ve Salı günü sabah 05: 00’de sona eriyor. Bu noktada, insanlar işe veya ev sorumluluklarına geri dönmeye serbesttir. Tamamlama, tedavi sonrası değerlendirme ve deşarj. Prosedür sonunda, program personeli, kişinin durumunu değerlendirecek, bazı son anketleri uygulayacak ve genel tedavi sürecinin bir özetini tamamlayacaktır. Gelecekteki tedavi için öneriler içeren raporlar, kişinin yönlendiren klinisyene iletilecektir.Illinois Teknoloji Enstitüsü ve CET’de Psikoloji Bölümü ile birlikte, üçlü kronoterapi üzerine sonuç araştırması yürütüyoruz. Protokolün araştırma koluna katılım tamamen isteğe bağlıdır. Bu, hastaların bir gruba karşı bir gruba atandığı karşılaştırmalı tedavi araştırması değildir. Daha ziyade, hastaların üçlü kronoterapiye (bipolar vs tek kutuplu depresyon olanlar, erken başlangıçlılar ve ileride başlayan depresyon olanlar) en iyi yanıt verdikleri, tedaviye genel yanıt oranlarını değerlendirmek üzere tasarlanmış sonuç araştırması ve mekanizma ve zaman seyri ruh durumundaki iyileşme. Bu araştırmaya katılım, ilk değerlendirmede, kısa anketlerin tamamlanmasında ve telefonla yapılan mülakatlarda yaklaşık bir saat sürer. Bu protokolün araştırma koluna katılım ile ilişkili herhangi bir ekstra maliyet yoktur. Araştırma raporları, katılımcıları ad veya diğer kişisel bilgiler ile tanımlayamaz.

indeks: Bilgelik, Akciğer, alternatif tedavi, beden, Canlılık, çarka, color, Color therapy, denge, Doku, duygu, Enerji, Ezoterik, fiziksel sağlığı, Homeopatik, kas, Nefes, pranayama, renk,

.

Ashiatsu Terapisi Ağrıları Hafifletir.

Kızılcık Sağlıklı Cinsel Yaşam Sağlar.

Güzelliğin Sırrı Kara Üzümdedir.

.

—–

loading…

—–
—-
.

Bilgi kaynaklarımız:
www.enerjistmasor.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

www.google.com

UYARI:
Sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…

—–
—-


—–

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir