Turuncu Rengi Strest için Tedavidir-2

İnsan farkında olmadan içinde bulunduğu durumu, iç dünyasını seçtiği renklerle ortaya koyar. Boşanırken, âşıkken, bir yakınımızı kaybettiğimizde vs.. Şunu unutmayalım ki kimimiz renkli, kimimiz silik insanlarız.İsveçli bir psikiyatrist neşeli ve dışadönük insanların renge, melankolik ve içedönük insanların ise biçime eğilim duyduklarını söyler. İletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık Bölümleri’nde “Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı” bulunmaktadır.Bu Ana Bilim Dalı’nın en önemli konularından biri “renk”tir. İnsanlar taşıdıkları renklerle mesaj iletmektedirler. O, bir sessiz dildir, beden dilinin bir parçasıdır. Sözsüz iletişimin bir parçasıdır. Neşe ve bilgeliğin rengi strest’te doğal tedavi turuncu renk renklerin hikayesi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar, önce mağaraları ve duvarları, sonra yüzlerini ve vücutlarını, sonra da yaşadıkları iç mekanları ve kullandıkları objeleri boyamaya, renklendirmeye başlamışlardır.

Veteriner hekimin bilim adamı Jaak Panksepp’in olağanüstü araştırması, Darwin ve Tomkins teorilerini nörobiyolojiye dayandırmaktadır [3,4]. Kırk yıllık bir kariyeri boyunca sürdüren çalışmalarda Panksepp, çeşitli memeliler ve farklı nevrobiyolojik temeller tarafından yaşanan ayrı etkileri tanımlamak için elektriksel uyarı ve lezyon yöntemleri (bazı beyin hücrelerini öldürür ve davranışsal etkileri incelemek) kullandı. Elektriksel olarak bir yol teşvik etmek korku ve geri çekilme üretir; Öfke başka bir sonuç uğurlama; kimyasal olarak lezyona giren üçüncü faktör, spesifik bir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal reaksiyonun ortadan kaldırılmasına neden olur. Bulguları evrimsel ve gelişimsel perspektiflerle örtüşür ve geliştirir. Darwin ve Tomkins gibi, Panksepp’in hayvan çalışmaları, sınırlı sayıda Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal davranış reaksiyonunun varlığını doğruluyor. Bunları sistem olarak tanımlamak için büyük harf kullanan, bunlar şunlardır: LUST, BAKIM, PANİK, OYNAT, KORKU REDDİR ve ARAŞTIRMA. Bu sistemlerin kaba, ancak Tomkins tarafından öne sürülen çekirdek yüz ifadelerine eksik yazışmalar. Daha ilgi çekici olan devre haritalaması, bu birincil etkilerin her biri kendi patenleri ile ilişkili olduğunu ortaya koydu ve bu yolda genellikle belirli nörotransmitterleri kullanıyordu. Panksepp’in hayvan araştırması, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal tecrübenin kablolu, nevrobiyolojik temelini oluşturur. Böylece, etkiler evrimsel olarak eski, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal-spesifik beyin yolları tarafından yönlendirilen, belirli çevresel uyaranlara göre belirlenmiş ve kendine özgü doğuştan gelen, kompozit reaksiyon modelleri biçimini alırlar. Şimdi, daha zengin bir açıklama ve etkilerin açıklamasına sahibiz. Ruh hali ne oldu? devre haritalandırma, bu birincil etkilerin her birinin, kendi patenleri ile ilişkili olduğunu ve bu patikada genellikle belirli nörotransmitterleri kullandığını ortaya koydu. Panksepp’in hayvan araştırması, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal tecrübenin kablolu, nevrobiyolojik temelini oluşturur. Böylece, etkiler evrimsel olarak eski, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal-spesifik beyin yolları tarafından yönlendirilen, belirli çevresel uyaranlara göre belirlenmiş ve kendine özgü doğuştan gelen, kompozit reaksiyon modelleri biçimini alırlar. Şimdi, daha zengin bir açıklama ve etkilerin açıklamasına sahibiz. Ruh hali ne oldu? devre haritalandırma, bu birincil etkilerin her birinin, kendi patenleri ile ilişkili olduğunu ve bu patikada genellikle belirli nörotransmitterleri kullandığını ortaya koydu. Panksepp’in hayvan araştırması, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal tecrübenin kablolu, nevrobiyolojik temelini oluşturur. Böylece, etkiler evrimsel olarak eski, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal-spesifik beyin yolları tarafından yönlendirilen, belirli çevresel uyaranlara göre belirlenmiş ve kendine özgü doğuştan gelen, kompozit reaksiyon modelleri biçimini alırlar. Şimdi, daha zengin bir açıklama ve etkilerin açıklamasına sahibiz. Ruh hali ne oldu? evrimsel olarak eski, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal-spesifik beyin yollarının aracılık ettiği belirli çevre uyaranları. Şimdi, daha zengin bir açıklama ve etkilerin açıklamasına sahibiz. Ruh hali ne oldu? evrimsel olarak eski, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal-spesifik beyin yollarının aracılık ettiği belirli çevre uyaranları. Şimdi, daha zengin bir açıklama ve etkilerin açıklamasına sahibiz. Ruh hali ne oldu?

Freud ve daha yakın zamanlarda Michael Basch, ruh halleri ve bunların etkilenme ilişkileri ile gündeme geldi [ 5 , 6 ]. Her ikisi de ruh hallerini daha rafine, gelişme bakımından olgunlaşmış etkilerin ifadesini temsil etmek için değerlendirdiler. Basch, özellikle, daha önce açıklanan kısa, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal tepki türleriyle başlayan, ortaya çıkan bir benlik Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusunu referans alan Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal deneyimlerle başlayan ve empati kapasitesi ile sonuçlanan, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal deneyim gelişim çizgisini ortaya koydu. Böylece, gelişimsel olarak, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygular ilkel, yansıtmıyen, “acaba!” Ve ağrıya tepki olarak çekimden daha kişiselleştirilmiş hale gelir; ” beni incitir”Ifade seviyesi ve nihayet başkalarının ağrıyı kendine benzer şekilde deneyimlediği empatik gerçekleşme. Bu gelişimsel ilerlemeye paralel olarak, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duyguların zaman çizgisi genişlemeye başlar ve daha uzun süren ruh halleri gelişir. Bu daha uzun ruh hali, renkler ve kişiliklerimizi etkilemeye başlar. Korku Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusunun tekrar tekrar tepkileri çektiğimizde endişeli kişiler haline geliriz. Yinelenen ve sık Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum durumlarına uzanan hüzünlü Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal reaksiyonlar, kişiliğine mavi bir ton vermeye başlar. Bu sıralama mantıklı. Peki ya ters yönde? Kişilik nitelikleri Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal eğilimlerin doğasını şekillendirebilir mi? Bu alandaki deneysel çalışmalar bu raporun son bölümünü oluşturmaktadır.

Wisconsin Üniversitesi’nden bir psikolog Richard Davidson’un araştırması, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal ifadede bireysel farklılıklar yarattı. Neden bazı insanlar daha gülünç ve kötümser bir tavana doğru daha parlak, daha giden ruh hallerine ve diğerlerine yöneliyorlar? Davidson, bu farklılıkların birinin altta yatan, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal tarzından kaynaklandığını önermişti – bu, kişileri belirli Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygulanım ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygu tecrübelerine doğru yönlendiren geniş bir eğilimli mizaç için yaptığı terimdir [ 7]]. Affektif stil, kişinin belirli uyaranlara belirli şekillerde yanıt verme eğilimlerini tanımlar. Örneğin, hafif sürprizler genellikle bir insanda kahkaha çıkarabilir, ancak bir başkasında bir ürkütücü reaksiyon ortaya çıkabilir. Bu karakteristik tepkiler, büyüklüğü (ne kadar gülünür veya ürküyor), süre, eşik (tepki vermek için bir uyarıcının ne kadar büyük olması gerekir?), Pik yükselişe (tepki hızlı bir şekilde atlar veya yok yukarıya sızar mı?) ve iyileşme zamanı. Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal tepkilerin bu bileşen bileşenlerine dağılımı, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal kronometri olarak adlandırılmıştır – kendi başına gerçekten büyüleyici bir alan. Şimdi, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal stil konusuna geri dönelim.

Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal stilin, çevresel olaylara karşı alışılmış yollarla yanıt vermemize neden olan iki temel nörolojik yönlendirme sistemi ile büyük oranda ilişkili olduğu ortaya çıkıyor. Davranışsal Etkinleştirme Sistemi’nin (BAS) ve Davranış Engelleme Sisteminin (BIS) son zamanlarda Dr. Stern tarafından bu sitede bulunan blogunda ayrıntılı bir şekilde tartışılması – bizi, ödüllendirici ve caydırıcı uyaranlara yöneltip doğru yönlendiren motor önyargıları olarak hareket ediyor. . Bunu duruş gibi düşünün: Bir şeyi, iddialı, proaktif bir şekilde işleyen dik duran bir duruşa sahip bir kişiyi hayal edin ve diğerleri omuzlarına dikilmiş ve bir sonraki hayal kırıklığını bekleyen bir kamburla.

BAS, bizi istenen hedeflere doğru yönlendiriyor ve sonuçları destekliyor, BIS tehdit ve kayıplardan geri çekilmemize neden oluyor. Yüksek BAS bireyler dışa dönük ve dürüst olmak zorunda kalmaktadırlar. Bozuk BAS sistemi işleyişi, istifa ve depresyonun şaşkınlığı ile ilişkilidir. Yüksek BIS aktivitesi endişeli tutukluk ve kaçınma ile ilişkili iken, yetersiz BİS disinhibisyon ve pervasızlık olarak ortaya çıkmaktadır.

Davidson ilk önce Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal stili bu iki temel motivasyon sisteminin etkinliği ile ilişkilendirdiğini gösterdi. Daha sonraki araştırmalarında iki büyük rekor bulgu vardı. İlk olarak, iyimser, zorlayıcı-kucaklayıcı, yüksek BAS yönelimi, EEG (elektroensefalografi, beyin dalgalarını ölçen bir cihaz) tarafından ölçülen artmış sol frontal beyin dalgası aktivitesiyle ilişkilidir. Tersine, korku veren, depresyondaki yüksek BIS eğilimi sağ frontal EEG aktivitesi ile uyuşmaktadır. Bu nedenle, beynimizin ön kısmının hangi tarafı daha aktif olursa olsun, bakış açımızı ve eğilimimizi şekillendiriyor gibi görünüyor. İkincisi, bu beyin dalgası aktivitesinde asimetriler doğumdan itibaren mevcuttur. Davidson, örneğin annenin ayrılmasına yanıt olarak ağlamış olan 10 aylık bebeklerin, sol prefrontal EEG aktivitesinden daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.

Böylece, bazı olaylara başkalarından çok daha fazla ve belirli şekillerde yanıt vermek için temel, kablolu, yönlendirmeli tercihle doğarız. Bu nevrobiyolojik önyargılar bizi belli Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal reaksiyonlara yatkındır. Etki, bazı çevresel olaylara hızlı, otomatik, istemsiz ve uyarlanabilir cevaptır. Tekrarlanan deneyim ve bu yüksek olasılıklı reaksiyonların kalıcı kalıcılığı, yaşadığımız gelişimsel olarak daha olgun ve uzun vadeli ruh hallerini üretir. Sonunda, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum koşullarının devam etmesi kendiliğinden Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal kişiliklerine renk katmaktadır. Moods karmaşıktır. Bu gözden geçirme, onları evrimsel, gelişimsel ve sinirbilimi araştırması yoluyla perspektif haline getirmeye çalışmıştır.

Kronoterapi İlaçlar olmadan depresyonun hızlı tedavisi

Orta ila şiddetli depresyona yakalanın ve ertesi gün ölçülebilir derecede iyi hissedin . Halen başka hiçbir şey o kadar hızlı değil. Ah, ama çok fazla yardımın olmazsa kolay değil. Temelde burada düşünce, uyku zamanlamanızda ve ışık maruziyetinizde çok büyük, planlı, kasıtlı vardiya yapmaktır. Birden fazla araştırma çalışması bunun ilaçları olmadan da çalıştığını gösteriyor, ancak tüm bunları da devam eden ilaçlarla yapabilirsiniz.

Kronoterapi nedir? Riskler neler? Bunun arkasında çok araştırma var mı? Genellikle size bununla ilgili bir sayfa verirdim, ancak Chicago’da, bipolar depresyon da dahil olmak üzere – Kronoterapiyi temel depresyon tedavisine nasıl koyacağınız konusunda önde gelen bir uzman olan John Gottlieb, MD’den daha iyi yanıt vereceğim. ancak “karışık devlet” olamaz , daha sert). Web sitesinde bulamayacağınız bir şey var: Bunu kendi başıma yapabilir miyim?

“Uyanmak terapi”

“Uyku aşaması ilerletmek”

ışık kutusu

Şafak simülatörü

Unutma, bu öğelerin her biri hakkında size daha fazla bilgi vereceğim. Ancak şunu bilmenizi isterim: teorik olarak, rehberlik ve gözlem için psikiyatrunuzun yardımıyla bunu yapabilirsiniz. En azından çok destekleyici bir arkadaş veya aile üyesine ihtiyacınız olacak, tercihen üç ya da dört kişiden daha fazlasını isteyeceksiniz; bu da sıkı çalışmayı yaparken her birinin vardiya yapmasına neden olacaktır. Bunu nadir durumlarda hastaları hastaneye kaldırmak yerine yaptım (her şey kötü) ve üç gün sonra hastaneyi hiç düşünmemeliler. Fakat manik belirtileri ortaya çıkarmak da dahil olmak üzere önemli riskler var, bu nedenle bunları kendi başınıza yapmayın . Psikiyatristinizin veya birincil bakım sağlayıcınızın ne yaptığınızı bildiğinden emin olun. işiniz bittiğinde, kendi ışık kutusu veya şafaküstü simülatörünüzün nereye erişileceği hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa , bu bağlantıları alıp bulundukları sayfaları keşfedin. Psikiyatrik Kronoterapi Uyku-uyanma döngüsü ve günlük ışık maruziyetinin ayarlanması ile depresyonu tedavi eden sirkadiyen ritim değişen müdahaleler dizisi. Bunlara parlak ışık tedavisi , şafak simülasyonu ve uyanıklık terapisi dahildir Kronoterapi yoluyla hızlı depresyon tedavisi ile ilgili Northwestern Memorial Hastanesi tarafından yayınlanan basın bültenini görmek için buraya tıklayın . Depresyon için Hızlı Tedavi Standart antidepresan ilaçlar önemli sonuçlar elde etmek için genellikle 3-8 hafta arasında bir yere ihtiyaç duyar. Işık temelli kronotherapiler tipik olarak 1 ila 3 hafta içinde benzer etkiler üretir. Dahil olmak üzere uyandırma tedavisi kullanan kronotherapiler Üçlü kronoterapi , genellikle 1 ila 2 gün içinde remisyon üretir. Depresyon için Standart Tedavileri Hızlandırır ve Geliştirir Kronerapi, hız ve tedavi yanıtını arttırmak için antidepresan ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Unipolar ve Bipolar Depresyon ve SAD için endikedir

Temel Türler

Parlak Işık Terapisi:Depresyonun çeşitli biçimlerini tedavi etmek için doğru zamanlamalı, düzgün dozlanmış, yüksek yoğunluklu flüoresan ışığın uygulanması.

Uyanma Terapisi (Uyku Kısıtlaması):

Depresif belirtilerin hızlı bir şekilde iyileştirilmesi için uyanıklık dönemleri aralıklarla uzun süre uyanıklık dönemlerinin kullanılması.

Uyku Aşaması İlerlemesi:Diğer antidepresan müdahalelerinin etkisini güçlendirmek için uyku saatini akşamın erken saatine kadar ilerletir.

Üçlü Kronoterapi:Uyanık ve parlak ışık terapilerinin birlikte kullanılması uyku fazıyla birlikte hızlı ve sürekli bir antidepresan tepki üretir.

Şafak Simülasyonu: Mevsimsel Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum Bozukluğunu tedavi etmek için uyku bitiminde uygulanan aşamalı bir aydınlatma sinyalinin kullanılması.

Kronobiyotikler: Melatonin ve belirli psikiyatrik ilaçlar gibi çemberde ritim değiştiren bileşikler, depresyon ve uyku bozukluklarını tedavi eder.

Kişilerarası Sosyal Ritim Tedavisi: İki kutuplu bozuklukta ruhsal istikrarı iyileştirmek için kişinin günlük aktivitelerinin rutini arttıran bir problem çözme terapisi.

Psikiyatrik Kronoterapinin Temel Özellikleri Bu referanslar, makalenin özetini çıkarmak için tıklanabilir.

Hız: Wake Therapy, mevcut klinik kullanımda en hızlı antidepresan tedavidir.

Uyuşturucu etkilerini göstermek için genellikle 2-8 hafta arasında gereken standart antidepresan tedavileri ile karşılaştırıldığında, Uyandırma Terapisi saatler içinde iyileşme sağlar. Uyandırma Terapisi kadar ultra hızlı olmasa da, ışık tedavisine verilen terapötik tepki genellikle birkaç gün sonra belirgindir ve genellikle bir ila üç hafta sonra tamamlanır.

Uyandırma Terapisi Son 40 yılda yaklaşık 4000 hastayı tedavi eden 150’den fazla çalışmada, araştırmalar hastaların% 50 ila 60’ında depresyonda akut bir azalma buldu. Unipolar, bipolar ve melankolik formları da içeren çoğu depresif alt tipte yaygın olarak aktiftir. Parlak Işık Terapisi Mevsimsel Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygulanım Bozukluğu için birinci basamak tedavisi olarak Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından tanınmaktadır.

Mevsimsel olmayan depresyondaki antidepresanlara kıyaslanabilir etkinlik. Sürekli Yanıt: Birkaç diğer kronotherapeutik müdahale ve / veya psikiyatrik ilaçlardan biri ile birlikte kullanıldığında, Uyandırma Terapisi’ne ilk yanıt çimentolanmış ve aylardır süregelen süregelen bir remisyona neden olmuştur. Güvenlik: Biyolojik bir tedavi olan kronoterapi, diğer antidepresanlarla aynı psikiyatrik riskleri paylaşır. Farmakolojik olmayan bir terapi olarak, ilaçlarla ilgili ilâç yan etkilerinden kaçınılmaktadır. Farmakolojik Olmayan Tedavi: Kronoterapi sıklıkla antidepresan ve / veya ruh hali sabitleyici ilaçlarla birlikte kullanılmasına rağmen, tek başına kullanılabilir ve tamamen farmakolojik olmayan bir tedavi seçeneği sunar. Zamana Özgü Etkinlik: Kronoterapötik tedavinin terapötik etkisi, uygulama zamanına bağlıdır. Zamana duyarlı tedaviler ve kronotherapeutik ilkeler giderek kardiyoloji, onkoloji ve uyku tıbbında kullanılmaktadır. dolesan uyku düzenine ilişkin ilginç bir çalışmada, Chicago’daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Crowley ve Carskadon, daha sonra uykuya dalmak ve tipik bir hafta içi kalıbından daha fazla uyku atamış bir grup ergende melatonin ritimlerini inceledi [ 1]. Okul haftasında nispeten uykudan yoksun ancak hafta sonu boyunca uyku takvimlerini uzatarak ve telafi eden birçok ergenin yaygın kalıplarını taklit eden bu araştırmacılar, bu tip lezyonlara sahip kişilerde melatonin salgılanmasının zamanlamasını (loş ışık melatonin başlangıcı) ölçtüler gecikmiş, genişletilmiş patern, uykudaki bir saat parlak ışık alan cisimlerde ve öğleden sonraları kestiremediği durumlarda. Beklentileri ile uyumlu olarak, melatonin ritimlerinin her koşulda geciktiğini ve bu parlak gecikmenin düzeltilmesinde parlak ışık terapisinin etkisiz olduğunu bulmuşlar.

 

indeks: Strest, Bilgelik, Akciğer, alternatif tedavi, beden, Canlılık, çarka, color, Color therapy, denge, Doku, duygu, Enerji, Ezoterik, fiziksel sağlığı, Homeopatik, kas, Nefes, pranayama, renk,

.

Ashiatsu Terapisi Ağrıları Hafifletir.

Kızılcık Sağlıklı Cinsel Yaşam Sağlar.

Güzelliğin Sırrı Kara Üzümdedir.

.

—–

loading…

—–
—-
.

Bilgi kaynaklarımız:
www.enerjistmasor.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

www.google.com

UYARI:
Sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…

—–
—-


—–

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir