Turuncu Rengi Strest için Tedavidir-1

Neşe ve bilgeliğin rengi strest’te doğal tedavi turuncu renk renkler, tarihsel gelişimi içinde; dini ritüellerde, doğum, ölüm, kutlama, kutsama ya da veda ve yas törenlerinde, bazen korunmak için, bazen korkutmak için, bazense gizlenmek için, güzelleşmek, etkilemek için, kimlikleri tanımlamak için, zaman zaman da şifa için kullanılmıştır. Neşe ve bilgeliğin rengi strest’te doğal tedavi turuncu renk renklerin Oluşumu Renk, ışığın değişik dalga boylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır.

Pittsburgh, Bipolar II depresyonu için bir monoterapi olarak IPSRT’nin etkililiğini inceledi. Evet, monoterapi, sadece IPSRT anlamına gelir ve psikoaktif ilaçlar yoktur. Çalışma küçük, çok sayıda ayrılma ve kontrol grubuna sahip olmamasına rağmen, tedavi kohortunun yaklaşık% 40’ında önemli iyileşme görülmüştür.  İki kutuplu hastalardan oluşan bir alt kümenin tek başına biyolojik olarak stabilize edici psikoterapötik müdahaleler yoluyla yönetilebilmesi mümkün müdür ?? Bizi izlemeye devam edin. Bu bipolar hastalıkla ilgili mükemmel bir genellemedir ve uygulayıcı klinisyen için yazılmıştır. İki kutuplu tip I ve II’yi ve daha “yumuşak” bipolar spektrum bozukluklarını da kapsar. İki kutuplu hastalıkla ilişkili ek tıbbi, psikiyatrik ve madde kötüye kullanım sorunları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Farmakolojik, psikoterapik ve psikososyal olmak üzere tedavi müdahaleleri açık ve anlaşılır şekilde açıklanmaktadır. Bu kitabı, bipolar hastalarla çalışan herhangi bir klinisyen, terapist vb. Için şiddetle tavsiye ederim. Bilgili yatılı insanlar da bu kitaptan yararlanabilirler. 1990’da kesin ve kapsamlı bir metne uzun zamandır beklenen takip, nihayet güncellendi. İkinci baskı yalnızca orijinal belgenin genel kalitesini korumakla kalmaz, verilerini daha özlü ve okunabilir biçimde sunmada öncü olur. Sonuç, yoğun bilginin seviyelerinin basit ama zarif sentez ve yazıyla lezzetli hale getirildiği en yüksek burs seviyesidir. İlk baskıda olduğu gibi, bu kitap esas olarak profesyonel bir kitleye yöneliktir. Baştan başlayarak, 2. Nesilbaskı, “Bipolar Bozukluklar ve Tekrarlayan Depresyon” alt başlığını ekliyor. İnce fakat oldukça önemsiz bir değişiklik. Bu değişim yazarın mani / hipomaninin varlığına bakılmaksızın tekrarlayıcı Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygulanım bozukluklarının temel tanı, etyolojik ve patofizyolojik özelliklerini paylaştıklarına ve haklı bir şekilde sınıflandırılmasına dair inancını vurgular. Bu, tanı koyucu olarak, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum bozukluklarının bölümün kutupsallığına dayanarak baş gösteren Amerikan modeli ile zıtlık oluşturuyor. Bu değişiklikle Goodwin ve Jamison, tekrarlamayı iki kutupluluğun belirleyici özü olarak görenlerin spekülasyon kampına dürüstçe yerleştiler.  Bu metnin organizasyonu orijinal versiyonla aynı temel düzene bağlıdır. Bölümler, klinik tanımlama ve klinik çalışmalardan önce makul bir şekilde organize edilmiş ve sonraki fizyopatoloji ve tedavi bölümlerinin aşamasını oluşturmuştur. Editörlerine bir övgü, bu çalışma, diğer kapsamlı metinlerin tipik olan artıklığından muzdarip değildir. Her bölümün özetleri, önemli noktaları ısırık boyutlu yönetilebilir sonuçlara dönüştürür. Referanslar detaylı ve iyice güncel.

Bu kitap için iki olası kullanım var sanırım. İkisinin daha kolay olması yetkili bir referans işidir. Bu şekilde kullanılan metin, başlangıçtaki dayanak elde etmek, bir literatür kütüğünü hızlıca gözden geçirmek veya bu arenadaki neredeyse herhangi bir konuyu daha kapsamlı bir şekilde keşfetmek için erişilebilir bir yer sağlar. Bu işlevi yerine getirirken kitap bir zevktir: gitmek için doğru yer, başlamak için en iyi yer, derinlemesine bir inceleme olarak bakarken göze çarpan yenileyici için de aynı derecede iyi. Bu çalışmanın ikinci, daha zorlayıcı rolü, tekrar eden Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygulanım bozuklukları alanında kapsamlı bir topraklama elde etmek isteyen psikiyatr ve psikologlar için ileri bir ders kitabıdır. Bu rolde hem mezun hem de yüksek lisans dersleri bu kitabın eksiksiz okunması etrafında tasarlanabilir.

Editörler, araştırma bulgularının sunumunda ve özetlenmesinde tarafsız bir tonlama için çalışıyorlar. Onların ideolog oldukları veya sahadaki çeşitli tartışmalarda belirli pozisyonlarda şampiyon oldukları anlamını anlamadım. Ancak, hastalığa özgü ampirizme bağlılıkları (yani, randomize kontrollü araştırmalardan elde edilen veriler) açıktır. Bu bağlılık, bu çalışmanın kapsamındaki talihsiz bir daralmaya katkıda bulunur ve sonuçta, etkilenen ve etkileyen düzenlemeler, bağlanma teorisi ve etki geliştirme araştırması üzerine çok alakalı psikanalitik literatürü içermez. Ancak belki de bu, tek bir çalışmadan beklenemeyecek kadar fazladır.

Son özet: bundan daha iyi olamaz. Modern psikiyatri ders kitapları açısından, bu yazı alanımız için yeni bir standart oluşturmaktadır. Bu alanda gelecek yıllar için yapılacak yeni ve kesin bir çalışma olacaktır.

Goodwin and Jamison, 1990 1990’da

MDI’da yazılan İncil, bu kitapta bu hastalığın tüm yönleri hakkında (genetik, tanı, patofizyoloji, alt tipler, tedavi, vb.) Tüm bilimsel bilgileri inceler ve özetlemektedir. Kolay okunamamaktadır ve genellikle Herkese açık tutun. Eşsiz referans işi.

Manik depresyon hastalığının daha az akut biçimleriyle ilgili kamuya açıklanmamış genel bilgi eksikliğine tepki olarak , bu kitap bu az tanınmayan iki kutuplu alt tiplerin semptomları, gidişatı ve teşhisi için faydalı bir genel bakış sunmaktadır. Jim Phelps, son derece basit web sitesinde psycheducation.org’un arkasındaki psikiyatrist Corvallis tarafından yazılan ultra-basit, basit bir dildir, bu çalışma okuyucuları Bipolar Bozukluk Tip II’nin özellikleriyle tanımaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Ancak, burada başka bir gündem var: iki kutuplu kendisi için farklı bir tanı bakış açısı sunmak; hastalık çizgisini ve özellikle yinelenmeyi hastalığın işareti olarak vurgulayan bir bakış açısı sunmak. Bu durum, mevcut Amerikan şemasının aksine, DSM IV TR’de örneklenmiştir ki bu durum bölümün polaritesini, özellikle de mani / hipomaniyi durumun belirleyici özü olarak görür. Dr. Phelps, nüksü tanımlama standardı olarak kullanmanın gerekçesini, bunun teşhis için getirdiği gerekçeleri açıkça, ağrı kesici ve tekrarlayan bir biçimde açıklar (koşulun kapsamını tekrarlayan depresyon gibi tüm tekrarlayan ruh hali bozukluklarını da kapsayacak şekilde genişletin. , SAD, PMDD, vb.) Ve tedavisi için. Tedavi ile ilgili Dr. Phelps, hem antidepresan monoterapi (Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum düzenleyicisi olmadan tek başına antidepresanlar kullanılarak) ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum düzenleyicileri ile kombinasyon halinde antidepresanlar kullanıldığında ortaya çıkabilecek tehlikeleri defalarca vurguluyor. Buradaki tek kelime imamı, bunun bugün bu konuyu çevreleyen fiili, aktif tartışma yerine gerçek olarak sunulması. Bipolar depresyonun tedavisinde antidepresanların uygun rolü konusunda anlaşmaya varamayacağım düşüncesindeyiz. Bu bir yana, Dr. Phelps, manik depresyondaki spektrum konsepti üzerinde çok ihtiyaç duyulan ve kolaylıkla anlaşılan bir tezi yazdığı için övülecek olmalıdır. Buradaki tek kelime imamı, bunun bugün bu konuyu çevreleyen fiili, aktif tartışma yerine gerçek olarak sunulması. Bipolar depresyonun tedavisinde antidepresanların uygun rolü konusunda anlaşmaya varamayacağım düşüncesindeyiz. Bu bir yana, Dr. Phelps, manik depresyondaki spektrum konsepti üzerinde çok ihtiyaç duyulan ve kolaylıkla anlaşılan bir tezi yazdığı için övülecek olmalıdır. Buradaki tek kelime imamı, bunun bugün bu konuyu çevreleyen fiili, aktif tartışma yerine gerçek olarak sunulması. Bipolar depresyonun tedavisinde antidepresanların uygun rolü konusunda anlaşmaya varamayacağım düşüncesindeyiz. Bu bir yana, Dr. Phelps, manik depresyondaki spektrum konsepti üzerinde çok ihtiyaç duyulan ve kolaylıkla anlaşılan bir tezi yazdığı için övülecek olmalıdır.

Bu kitap, alışılagelmiş bir kitleye yöneliktir ve bipolar hastalıkların en yaygın alt tipini tanımlama ve açıklamaya kendini adamıştır. Bu kitap, bipolar II’li herhangi bir hasta için çok bilgilendirici ancak bazı ciddi sorunlar da vardır. Yani önce iyi ile. Dr. Fieve’nin yazısı açık ve özlüdür ve hasta örnekleri ilginç ve uygundur. Bipolar II’yi Bipolar I’den oldukça iyi ayırıyor ve II. Bipoların tüm yönlerini araştırıyor. Genetikten uyku / biyolojik ritimlerin bipolar hastalıkla ilişkili davranış bozukluklarına (örn., Madde bağımlılığı, hiperseksüalite) kritik öneme kadar değişimi kapsar. Metnin ikinci yarısı, tanısal ve tedavi yöntemlerini ayrıntılarıyla anlatmakta ve hastayı bu süreçte neyin bekleyeceği konusunda hazırlar. DEHB ve panik bozukluk gibi komorbid hastalıklar,

Bu kitapla ilgili sorunlarım Dr Fieve’nin hastalığa bir şekilde yarar sağladığı fikrinden kaynaklanıyor. Bipolar IIB’yi de kendi alt tipini oluşturmuştur – burada “B” faydalıdır. New York’ta “Movers and Shakers” olan hastaları hakkında çok sayıda yorum yapıyor ve iki kutuplu II hastalıklarını başarı düzeyleriyle ilişkilendiriyor. İki kutuplu II ile pratikte çok başarılı bazı hastalar gördüğümü itiraf edeceğim, ancak hastalığın getirdiği tüm sorunlara rağmen başarılı olduklarına inanıyorum. İkinci problem tedavi parametrelerinde görülür. Psikoterapiye pek önem vermez ve sadece uygun ilaçlara ek olarak gösterilir. Benim inancım, uygun ilaçların sadece tedavinin başlangıcı olması,

Bu kitabı tavsiye ederim çünkü tamamen Bipolar II’ye adanmış az kişiden biri ama yukarıda belirtildiği gibi bazı ciddi çekincelerim var. Hem edebi hem de bilimsel, temelde BPI D / O (aynı zamanda prodromal ve yumuşak hastalık şekilleri ve bunların akut dönemlerle olan ilişkileri) hakkında erişilebilir bir biçimde bilgi sunar. Kişinin çevre ve hastalığı arasındaki ilişkiyi güzelce tasvir eder, kişisel tarihte hastalık ve psikolojiyi bağlamlar. ntiepileptik ilaçlar, 1980’lerde valproat kullanımından beri iki kutuplu hastalıkların tedavisinde bir dayanak oluşturmuştur. O zamandan beri, karbamazepin, lamotrijin ve okskarbazepin gibi diğer antikonvülzanlar, bipolar bozuklukta ortaya çıkan ruh hali dalgalanmalarına yardımcı olacak şekilde listeye eklenmiştir. bozukluk. Ocak 2008’de, FDA antiepileptiklerle tedavi edilen hastalar hakkında bir uyarı yayınladı: FDA analizinde, antiepileptik ilaç alan hastalar plasebo alan hastalara kıyasla (% 0.22) intihar davranışı veya düşüncenin yaklaşık iki katı (% 0.43) vardı. İntihar davranışı ve intihar düşüncesi riskinde artma antiepileptik ilaç başladıktan bir hafta sonra görülmüş ve 24 hafta boyunca devam etmiştir. Sonuçlar genellikle onbir ilaç arasında tutarlıydı. Epilepsi, psikiyatrik bozukluklar ve diğer koşullarla tedavi edilen hastaların hepsi, plaseboya kıyasla intihar eğilimi açısından artmış bir risk taşıyor ve artmış riske atfedilebilecek spesifik bir demografik alt grup bulunmuyor. size veya sizin tanıdığınız bir kişiye bir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum bozukluğu tanısı konma ihtimali yüksektir. Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal hastalıklar hakkında daha fazla bilgi isteyebilirsiniz. Ancak, sitemizde sunulan sayısız araştırma alanından birine dalmadan önce, çok durulup çok önemli ama önemli bir soru sorsak ne olur: ruh hali nedir? Bu terimi daima kullanıyoruz, ancak bunların ne olduğunu ve neden onları deneyimlediğimizi gerçekten anlamıyor muyuz? Daha bulanık olsaydı, “etkilenir” terimi ne oldu? Burada ‘Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal hastalık’ tedavisinde uzmanız, ancak Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygular nedir ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurumdan nasıl farklı? Bu kısa derleme, genel kabul gören bir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygu kavramını özetleyecek, kompozisyonlarını ve işlevsel amacını tanımlayacak ve bu alandaki güncel araştırmaları sunacaktır. Başlamak, Güncel düşünce, ruh halini Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal bir hal olarak tanımlar ve zaman içerisinde göreli kalıcılığı gösterir. Bunun tersine, etkilenenler daha kısa, daha reaktif Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal deneyimlerdir. Psikiyatri ve psikoloji stajyeri, etkiyi derece açısından (standart karşı, azaltılmış, künt ya da düz gibi), menzilini (tam karşısında kısıtlanmış) ve ku- lundurmayı nasıl öğreneceğini öğrenir (kişinin o anda konuştuğu şeyle uyuşuyor mu?) . Burada sorun, tanımların daireseldir – ruh hali ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygu ile açıklanır ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygu ruh haline ve etkilenir – ve tarifler sınırlıdır. Gerçekten ruh halinin, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duyguların veya Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygunun gerçek doğasını anlamamıza yardımcı olmuyor. Bu probleme daha fazla fikir vermek, yalnızca insanın Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal deneyimini perspektife sokan diğer bilim alanlarına dönerek elde edilir: evrim, çocuk gelişimi, hayvan araştırmaları,

Charles Darwin, Man and Animals’daki Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duyguların İfade Edilmesi adlı kitabında, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygu bilimsel çalışması için bir temel oluşturan çeşitli gözlemler yaptı [ 1]. İlk olarak, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duyguların yüz ve davranışsal ifadesinin türler arasında, özellikle de insan olmayan primatlar ile insanlar arasında benzer olduğunu belirtti. Örneğin bir avcıya yanıt olarak, köpekler, şempanzeler ve insanlar, kaldırılmış kaşlarla, geniş açılı gözlerle, sonunda duran saçlarla (piloerection) artan nabız, artmış kas tonusu ve davranışsal yoksunluk ile tepki vereceklerdir. Böylece memelilerdeki Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal tepki sisteminin genetik olarak miras kaldığı ve evrimsel olarak eski olduğu düşünülür. İkincisi, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal ifadenin, belirli etkinlik modelleriyle birleştirilen belirli zihin hallerinden oluştuğunu ileri sürdü. Korku çekilme ile birleştirildi ve yukarıdaki otonomik sinir sistemi değişir (artan nabız, artan kan basıncı, kortizol sekresyonu, vb.). Aşk, davranışsal yaklaşımla bağlantılıdır. Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal tecrübenin bir motor (yani, hareket) bileşeninin tanımlanması büyüktür. Son olarak, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal insan yüzü görüntülerinin evrimsel olarak daha erken, uyarana özgü,Tüm vücutyanıt kalıpları. Bu nedenle, insanlar tüm tehditlere yanıt olarak kaçmak yerine başlangıçta yüz korkusu ile cevaplamayı öğrendi; Kızgın olduğumuzda saldırmak yerine sadece pıhtılı dudakları ve bazı diğer yüz kaslarını sıkıştırıyoruz. Bu açıklamalarda yer alan, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal göstergelerin, türettikleri eski, daha küresel davranışsal tepki kalıpları gibi çevreye adaptasyon olduğu fikridir. Hayatta kalma, aynı zamanda çevremizdeki beslenme ve sevgiyi aramaya iter. Darwin’in Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygu çalışmasına katkısı abartılamaz. Kendisinin kalıtsal doğasını, öznel / psikolojik, otonomik ve motorik bileşenlerini, bu psiko-motor modellerin reaktif kalitesini, çevresel uyaranlara ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal deneyimlerin iletişimsel ve uyarlanabilir amaca uygun olduğunu gördü.

Bu konuya gelişimsel ve kültürlerarası açıdan yaklaşan psikolog Sylvan Tomkins, erken çocukluktaki yüz ifadelerini inceledi. [ 2]. Tomkins, birçok farklı kültürden yeni doğan bebeklerde binlerce yüz ifadesini incelediği zaman, yüzün aslında bir Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygu organı olduğuna karar verdi. İlk tepki veren kişi, Darwin tarafından tanımlanan otonomik, diğer motorik ve öznel öğeleri yönlendirir ve yönlendirir. Üstelik, Darwin, tüm memeliler arasında benzer davranışsal Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal tepkileri belirttiği gibi, Tomkins, tüm insan toplumlarında kullanılan farklı yüz yapılandırmalarının ayrı sayıda olduğunu keşfetti. İster bir Afrika kabilesi veya kentsel bir Asya bebeği olsun, her kişi yüz ifadelerinin aynı temel kelime dağarcığını paylaşır. Doğuştan doğuştan gelen ve dünyada bulunan dokuz temel yüz ifadesini tespit etti. Bu evi gerçekten getirmek için,http://www.tomkins.org/what-tomkins-said/introduction/nine-affects-present-at-birth-combine-to-form-emotion-mood-and-personality ). Bu iki olumlu formları (ilgi-heyecan ve keyif-neşe) ve yedi negatif çeşidi (sıkıntı-acı, öfke-öfke, korku-terör, utanç-aşağılama, tiksinti ve diğerleri) içerir. Tomkins, Darwin’in çalışmalarının tamamlayıcısı olarak, doğuştan gelen bu yüz göstergelerinin çevresel uyaranlara otomatik tepkiler olduğuna inanmaktadır. Dahası, bu erken, otomatik reaksiyonların daha sonraki Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal deneyim için temel oluşturduğunu ileri sürdü. Başka bir deyişle, havlayan bir köpeğe tepki olarak bebeğin yüzünde çıkan terörün istemeden görünmesi, o küçük çocuğun ve daha sonra yetişkinlerin endişe deneyiminin ilk bileşeni olacaktır.

indeks: Strest, Bilgelik, Akciğer, alternatif tedavi, beden, Canlılık, çarka, color, Color therapy, denge, Doku, duygu, Enerji, Ezoterik, fiziksel sağlığı, Homeopatik, kas, Nefes, pranayama, renk,

.

Ashiatsu Terapisi Ağrıları Hafifletir.

Kızılcık Sağlıklı Cinsel Yaşam Sağlar.

Güzelliğin Sırrı Kara Üzümdedir.

.

—–

loading…

—–
—-
.

Bilgi kaynaklarımız:
www.enerjistmasor.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

www.google.com

UYARI:
Sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…

—–
—-


—–

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir