Lacivert Renk Ruh ve Sinir Bozukluğuna Tedavidir.-2

Lacivert Renk Ruh ve Sinir Bozukluğuna Tedavidir-2
Dolayısıyla da söz konusu chakrayla bağlantılı tüm fonksiyonların dengelenmesi ve bir düzene kavuşturulmasıyla ilgilidir. Göz, kulak, burun, sinir bozuklukları ve ruh hastalıklarına karşı. Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk bazen İndigo mavisi de denir. Açık gecelerdeki gökyüzünün rengidir. Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk merkezleri düzenli çalışan kişiler ruhen düzgündür, kuvvetli bir hafızaları vardır ve oldukça zekidirler Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk Mavinin diğer koyu tonları gibi lacivert de, ruhsal ve fiziksel rahatsızlıkların giderilmesinde çok etkin bir yere sahiptir. Ülkemizde hekimlik yetkisi olmayan dolayısı ile psikiyatrik hastalıklara tanı koyma ve tedavi etme yeterliliği ve ehliyeti olmayan çeşitli meslek gruplarına üye birçok kişi istenmeyen sonuçlar doğuracak tanı ve tedavi uygulamalarına girişmekte, bu durum halk sağlığını tehdit etmektedir. Konu ile ilgili yasal düzenlemeler olmasına karşın yetersiz denetim, kimi basın yayın kuruluşlarının bu kişi ve kurumları sorumlu yayıncılık anlayışı ile bağdaşmadığını düşündüğümüz programlarla kamuoyuna tanıtmaları sorunun boyutlarını daha da büyütmektedir. Türkiye Psikiyatri Derneği bu konuda basını ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu hissetmektedir. Ülkemizde, toplumun birçok kesiminde Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk sorunlarla uğraşan meslek gruplarının tanımlaması yeterince bilinmemektedir. Örneğin sıklıkla psikolog yada psikiyatrist kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu kullanım ile aslında aldıkları eğitim olarak çok farklı olan iki grup birbirine karıştırılmaktır. 2006 yılında Gaziantep’te 500 kişi üzerinde yapılan bir araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılanların %56.6’sı psikologları konuşma yoluyla, psikiyatristleri ise ilaçla tedavi eden kimse olarak değerlendirmiştir.

İnsanlar renkli giysileri örtünmek için veya dikkat çekmeye yarayan bir araç olarak kullanırlar.  Bunu sadece biriyle anlamak çok yanlıştır.  Halbuki renklerin enerjilerinden giysilerde yararlanıldığı taktirde daha yapıcı ve üretken olabilirsiniz.  Zira bunlar vücudumuzu saran renk filtreleri gibidirler.  Fiziksel ve Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk yönden vücuda almamız gereken renk enerjisinin miktarını ayarlarlar.  İnsanların giysilerinde seçtiği renkler,  onların kişilikleri hakkında çok şey söyler.  Ayrıca tercih edilen bu renkler kişilerin sağlıklı yaşamalarına yardımcı olurlar.    Bunları birkaç örnekle şöyle ifade edebiliriz:

– Sarı ve tonlarında giyilen giysiler şişmanlamaya,

– Kırmızı renkli iç çamaşırları,  cinsel içgüdünün artmasına,

– Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkve mor tonları ciddiyete ve düşünme yeteneğinin artmasına,

– Yeşil ve tonları sükunet ve kalp huzuruna,

– Mavi ve tonları rahatlık ve iç huzuruna,

– Mor ve tonları ise insan ufkunun açılıp beyin fonksiyonlarının normal çalışmasına ve dış etkilerden etkilenmemeye yardımcı olur.

Araştırmalar bize göstermiştir ki,  insanda bedeni kuşatan elektromanyetik bir alan vardır.  Buna Aura veya enerji beden adı verilir.  Bedenimizi bulut gibi saran bu enerji alanı,  ışık,  (renk) elektrik,  ısı,  ses,  manyetik ve elektromanyetik etkiler ile sürekli olarak etkileşimdedir.  Ayrıca bu enerji alanı içinde yedi adet de,  chakra adını verdiğimiz enerji dağıtım merkezleri vardır.  Chakra’lar bedene giren ve beden tarafından yayılan enerjilerin oranlarını düzenlerler.  Ayrıca bedendeki fiziksel,  duygusal,  zihinsel ve Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk fonksiyonların yerine getirilmesi için gerekli olan enerjiyi emerek,  bunları ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtırlar.  Her bir chakra ayrı bir renge sahiptir.  Chakraların fiziksel bedene doğrudan bağlı oldukları tek yer,  salgı bezleri ve omurga sistemidir.  Enerji merkezleri vasıtasıyla emilen enerjilerin vücuda yayılması,  dolaşım ve sinir sistemlerinin yardımıyla gerçekleşir.  Bu yolla tüm organlar,  dokular ve hücreler enerjilerden eşit olarak faydalanmış olurlar.  İnsanı ayakta tutan bütün bu sistemler ve organlar,  enerjiye (belirli renklere) karşı duyarlıdırlar.  İnsanın içinde bulunduğu duygusal değişiklikler (öfke,  korku,  negatif düşünceler vs.  ) chakralarda enerji dengesizliği meydana getirir.  Burada,  belirli bir rengin fazlalığı veya azlığı söz konusudur.  Chakraların dengesiz çalışması fizik bedende hastalıkları oluşturur.  Eğer bünyemizde herhangi bir denge bozukluğu başgösterirse,  bazı renkleri veya renk kombinasyonlarını kullanarak,  iç dengemizi tekrar kurabiliriz.  Renklerin çevrelerine yaydıkları titreşimler,  vücudun elektromanyetik ışınımıyla doğrudan bir etkileşim içindedirler.  Söz konusu titreşimler chakralar tarafından emildikten sonra,  direkt olarak omurgalara iletilirler.  Omurgalara ulaşan bu enerji dolu titreşimler,  sinirler yardımıyla gerekli organlara ve dengesi bozulan sistemlere taşınırlar.  Böylece fiziksel rahatsızlıklara yol açabilecek olan duygusal ve zihinsel şikayetler en aza indirilir.  Renklerle tedavi üzerinde çalışırken karşılaşılan en büyük sorun ise,  ihtiyaç duyulan renklerin belirlenmesidir.  Her rengin bir de tamamlayıcı rengi vardır.  Kırmızı – Turkuaz.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk- Mavi.  Sarı – Mor.  Yeşil – Macenta’dır.  Terapide renkler bazen tek başına bazen de tamamlayıcı renkleri ile birlikte kullanılır.  Bu konu uzmanlık isteyen bir iştir.  Çünkü renklerin bilinçsiz olarak kullanılması yarar yerine zarar da getirebilir.  Renklerden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsak mutlaka bir renk terapistine başvurmalıyız.  Renklerin Anlamları: Renkler hayatımızın parçası.  Renkler olmasaydı hayat çekilmez olurdu herhalde.  Peki renklerin hayatımız nasıl etkilediğini biliyor musunuz? Renk seçiminin kimi zaman Son olarak,  renklerin insanların yaşadığı mekanlardaki etkisi konusunda bilgi verir misiniz? İnsan hayatının önemli bir kısmı kapalı mekanlarda geçtiği için bu konu büyük önem arzetmektedir.  Özellikle ev hanımlarının zamanının çok önemli bir kısmı bu kapsamda ele alınmalıdır.  Dolayısıyla insanın bulunduğu mekanın rengi kişiliği ile uyumlu olmalıdır.  Bu amaçla dekorasyonda doğru renkler seçmeli,  odanın şeklini doğru ayarlamalıyız.

Oturma Odası: Oturma odası,  ev sakinlerinin en fazla vakit geçirdikleri mekandır.  Bu kısımlar için doğal ve yumuşak renkler tercih edilmelidir.  Oturma odalarında dikkat dağıtıcı renklerden uzak durulmalıdır.  Yeşilden mora açık renkler tercih edilmeli,  kanepe,  halı ve sandalyelerin renkleri duvarların renklerinden koyu olmalıdır.

Yemek Odası: Açık ve orta koyu renklerde olmalıdır.  Yemek odası için seçim yaparken yiyeceklerin doğal renklerini gözünüzün önünde bulundurmalısınız.  Yeşil ve tonlarından uzak durmalısınız.  Çünkü bu renklerin hastalık hissi veren özellikleri vardır.  Masa örtüsü ve peçeteler dikkat çekici sarı tonlarında olmalıdır.  Kanser semptomlarının azaltılmasına yönelik tedavilerde,  18 beyin travması geçiren çocukların tedavisinde 9 ilik nakli olan çocukların durumlarının iyileştirilmesinde 20 ve sinir bozukluğu tedavisindeı sanat terapisi başarıyla uygulanmaktadır.  Sanat terapilerinden biri olan renk terapisİ de birçok alanlarda uygulanmaktadır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkRuh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkKalp,  ciğer ve kan dolaşımı arasında bir denge oluşturmada kullanılan renk terapisi22 aktif dikkat problemi olan çocukların2J ve saldırgan davranışlar sergileyen bireylerin tedavisinde lA kullanıldığı gibi,  uzaya gönderilen bireylerin dikkatlerini toplamada ve daha uzun süreli iş yapabilmelerini sağlamada da25 kullanılmaktadır.  Eğitimcilerimizin renklerin rahatlatıcı ve tedavi edici etkilerini göz önüne alarak,  eğitim kurumlarını bu yönde yeniden tasarlamalarında büyük fayda vardır.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkRuh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkMesela,  öğrencilerin rahatlıkla görebilecekleri,  insana rahatlık hissi veren yeşil ve mavinin tonlarıyla yapılmış manzara resimleri ile okulların stresli ortamları azaltılabilir ve öğrenme için daha uygun ortamlar oluşturulabilir.

Günlük yaşantımızda hepimizin renklerden etkilendiği bilinen bir gerçektir.  Bulunduğumuz mekanlarda canlı renkler bize huzur ve mutluluk verirken,  donuk ve soluk renkler ise bizlere sıkıntı verir.  Renkler karşısında neden değişik ruh halleri yaşıyoruz? Ruh halimizi,  renkler ne yönde etkiler? Renklerin gizemli dünyasını öğrenmek istiyorsak önce ışığın ne olduğunu anlamamız gerekir.  Işık,  şekli ve rengi oluşturan,  bir tür elektromanyetik enerjidir.  Güneş tarafından çeşitli dalga boylarında üretilen bu enerji,  cisimlerden yansıyıp,  gözümüz tarafından algılandığında,  ışığı görmüş oluruz.  Aslında çevremizde bulunan ve görebildiğimiz her şey,  ışığın bir yansımasıdır.  Işık bir cisme çarparak yansıma yapana dek,  gözümüzle görebilme olanağımız yoktur.  Renk ise,  ışığın ayrılmaz bir parçasıdır.  Işık,  değişik dalga boylarına dönüştüğünde,  emildiğinde veya kırıldığında çeşitli renkler ortaya çıkar.  Bu tıpkı bir prizmayı güneş ışığına doğru tutmaya benzer.  Ne var ki gökkuşağını oluşturan renkler,  renk tayfının küçük bir bölümüdür.  Gerçekte her rengin bir çok tonu ve çeşidi vardır.  Her rengin kendine has bir emme ve yansıtma özelliği mevcuttur.  Cisimler ise,  güneş ışığını oluşturan renkleri kendi özelliklerine bağlı olarak,  emer ve yansıtırlar.  Renk,  bir ışık frekansının belli oranda yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkar.

Rahatsızlığın temel tedavisinde yatak istirahati yapılması gerekir.  Yatağın altına kalın bir tahta konulması faydalı olur.  Uygulanacak tedaviler arasında,  akupunktur,  AHT terapisi,  B1 ve B2 vitamin enjeksiyonu,  epidural steroid enjektesi,  ultrason,  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkgevşeticiler kullanılması,  ışın terapi,  impulse İQ tedavisi,  çeşitli ilaçların kullanılması,  fizik tedavi,  masaj tedavisi ile doktorun tavsiye ettiği germe ve güçlendirme egzersizlerinin yapılması yer alır.

Böylece tüm organlar,  dokular ve hücreler enerjilerden eşit olarak faydalanır,  insanı ayakta tutan bütün bu sistemler ve organlar,  belirli renklere karşı duyarlıdır. ” dedi.  Renklerin çevrelerine yaydıkları titreşimlerin,  vücudun elektromanyetik ışınımıyla doğrudan etkileşim içinde olduğunu anlatan,  “Bu titreşimler,  çakralar tarafından emildikten sonra,  direkt olarak omurgalara iletilir.  Daha sonra sinirler yardımıyla gerekli organlara ve dengesi bozulan sistemlere taşınır.  Bu sayede,  fiziksel rahatsızlıklara yol açabilecek duygusal ve zihinsel şikâyetler en aza indirilir” dedi.

Bulunduğunuz ortamda veya kıyafetlerinizde laciverde gereğinden fazla yer vermenin yaratacağı olumsuz etkiler ise,  yoğun bir depresyon hali veya toplumdan soyutlanmışlık duygusudur.  .  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkMavinin diğer koyu tonları gibi lacivert de,  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk ve fiziksel rahatsızlıkların giderilmesinde çok etkin bir yere sahiptir.  Bu rengin en önemli etki alanı kaş chakrası bölgesinde bulunur.

Göz,  kulak,  burun,  sinir bozuklukları ve ruh hastalıklarına karşı.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkbazen İndigo mavisi de denir.  Açık gecelerdeki gökyüzünün rengidir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkmerkezleri düzenli çalışan kişiler ruhen düzgündür,  kuvvetli bir hafızaları vardır ve oldukça zekidirler.  Olayları bir bütün olarak kavrayabilme yeteneğine sahiptirler.  Hoşgörülü ve iyimser bir kişilikleri vardır.  Eğer bu renkle uyum halinde bulunan renk merkezi düzensiz çalışıyorsa bu kişiler unutkanlaşır.  Çabuk kızarlar ve anlayışsız,  kötümser bir tavır sergilerler.  Bu renk merkezinin düzensiz çalışması sonucunda akciğer,  göz,  kulak ve burun rahatsızlıkları,  yüz felci,  sinir bozuklukları ve ruh hastalıkları gibi durumlar ortaya çıkar.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkle ilgili renk tedavisine devam edilirken uzmanların tavsiyesi krom,  demir,  bakır,  brom,  potasyum gibi metallerin hastanın üzerinde bulundurulmasıdır.  Bu renkle ilgili tedavi sırasında mavi ve mor renge sahip besin maddeleri (siyah üzüm,  kara lahana gibi) yenmelidir.

 Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkise insanı yatıştıran bir etki taşıyor.  Bunun nedeni mavinin tonu olması.  Mavinin diğer koyu tonları da insanda olumlu etki yaratıyorlar.  Bedensel ve ruhsal yakınmaların sağaltılmasında Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkoldukça etkili.  Yatıştırıcı özelliğinin yanı sıra,  insanın yorgunluğunu alan,  dinlendiren özelliği de buluyor laciverdin.

Bu renk,  düzenin ve ruhsallığın ifadesidir.  Bu rengin insanları huzur,  barış ve sadelikten hoşlanırlar.  Giysilerinizde Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkağırlık verirseniz,  sadık ve dürüst,  araştırıcı ve başarılı birisiniz demektir.  Lacivert renk,  ruhsal ve fiziksel rahatsızlıkların giderilmesinde çok etkin bir yere sahiptir.  Bu rengin en önemli etki alanları alın enerji bölgesinde bulunur.  Dolayısıyla da,  söz konusu şakrayla bağlantılı tüm fonksiyonların dengelenmesi ve bir düzene kuvuşturulmasıyla ilgilidir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkışın gibi zihnin genişlik kazanmasına yardımcı olur.  Onu korkulardan ve çekingenliklerden kurtarır.  Ayrıca laciverdin yatıştırıcı ve dinlendirici özelliği de vardır.  Bu renk,  llenf ve salgı bezleriyle birlikte,  vücuttaki bağışıklık sisteminin güçlenmesini de sağlar.  Bu rengin enerjisi çok iyi bir kan temizleyici olduğu için,  vücudun toksinlerden arınmasını kolaylaştırır.  Beynin her iki yarımküresi arasındaki uyum,  yine laciverdin oluşturduğu olumlu etkilerdendir.  Bu renk,  yüz ile ilgili (göz,  kulak,  burun,  ağız,  sinüslerde) meydana gelen tüm rahatsızlıkların tedavisinde,  rahatlıkla kullanılabilir.  Neşe ve bilgeliğin Rengi Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkStrest’te Doğal Tedavidir.  Renk terapisi Güneş ışığının sahip olduğu elektromanyetik enerji dünyamızdaki doğal yaşamı devam ettirir.  Işık yeterince alınmazsa canlılar hayat enerjisini tam olarak alamayacaklarından kendilerini sağlıksız,  mutsuz ve sevgisiz hissederler.  Renk terapisi metabolizmanın sağlıklı ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlamak için renk enerjilerinden faydalanmak için yapılan terapidir.  İhtiyaç olan renk vucuda çeşitli yöntemlerle sağlanır.  Reiki,  müzik,  sarjlı sular ve renk şuruplarıyla ihtiyaç duyulan renk vücuda yüklenir.  Renk bir enerjidir.  Giysilerimiz bizim hem ayıracımız hemde renk süzgeçimizdir.  Renklerin büyülü dünyası hakkında fikir sahibi olmak için her şeyden önce ışık kavramını incelememiz gerek ışık rengi oluşturan bir tür elektromanyetik enerjidir.  Güneş tarafından,  çeşitli dalga boylarında üretilen bu enerji,  nesnelerden yansıyıp gözümüz tarafından algılandığa ışığı görmüş oluruz.  Aslında çevremizde bulunan ve görebildiğimiz her şey,  ışığın yansımasıdır.

Koyu renkte görünen nesneler,  parlak nesnelere oranla daha çok ışık emerler ve böylece göze daha az ışık yansıtırlar.  Açık renkli nesneler ise,  daha çok ışık yansıtarak parlaklık ve yoğunluk yanılsamasına yol açarlar.  Parlak olarak algıladığımız objeler çok ışık yansıtırlar.  Işığı oluşturan dalga boylarının hızları,  bir ortamdan ötekine geçerken değişiklikler gösterir.  Renk,  ışığın ayrılmaz bir parçasıdır.  Işık değişik dalga boylarına dönüştüğünde çeşitli renkler ortaya çıkar.  Ancak gökkuşağını oluşturan yedi renk,  bütün renk spektrumunun sadece çok küçük bir bölümüdür.  Gerçekte her rengin birçok tonu ve çeşidi vardır.  Her rengin kendine has bir emme ve yansıtma özelliği bulunur.  Kromoterapi adıyla bilinen renk tedavisi eski Mısır’da,  Çin’de ve Hindistan’da çok eskiden beri biliniyordu.  Bu tedavi yöntemi insanda bazı renklere ait merkezler olduğu teorisinden yola çıkmaktadır.  Chakra adı verilen bu merkezler belirli organları yönetir.  Bunlar belirli renklerle de uyum halindedir.  Organik veya psikolojik nedenlerden dolayı bu merkezler görevlerini yapamaz duruma gelince,  hem idare ettikleri organlarda bazı hastalık belirtileri görülmeye başlanır,  hem de uyum halinde bulundukları renk titreşimleri azalarak bu renge olan ihtiyaçları artar.  Kromoterapi de bu duruma gelen hastaya aksayan chakranın rengiyle ilgili tedavi uygulanır.  Ayrıca bu merkezin uyum hali içinde bulunduğu renkle ilgili besinler tavsiye edilir.  Bazen bu renk merkezi ile ilgili metaller taşınması da önerilebilir.  Tedavi esnasındaki süre kromoterapi uzmanının tavsiyesine göre yapılır.

Renklerle Tedavi Günümüzde fizik ve metafizik alanında yapılan araştırmalar,  renklerin bir terapi aracı olarak da kullanılabileceğini ortaya koyuyor.  Tarihteki araştırmalar,  Eski Mısırlılarla Çin ve Hind uygarlıklarında,  renklerle terapiye çok önem verildiğini ortaya çıkardı.  Çünkü kaynağını güneşten alan ışık,  elektromanyetik enerjilerle dolu ve bu enerjiler insanın yaşamını devam ettirebilmesinde yardımcı oluyor.  Yapılan araştırmalara göre,  insanda bedeni kuşatan Aura veya enerji beden adı verilen elektromanyetik bir alan bulunduğunu ifade ederek,  bedeni saran bu enerji alanının,  ışık (renk),  elektrik,  ısı,  ses,  manyetik ve elektromanyetik etkiler ile sürekli olarak etkileşimde olduğunu belirtiyor.  Vücudu saran enerji alanı içinde yedi adet de,  ‘çakra’ adı verilen,  her biri ayrı renge sahip enerji dağıtım merkezleri bulunduğunu kaydeden “Çakraların fiziksel bedene doğrudan bağlı oldukları tek yer,  salgı bezleri ve omurga sistemidir.  Enerji merkezleri vasıtasıyla emilen enerjilerin vücuda yayılması,  dolaşım ve sinir sistemlerinin yardımıyla gerçekleşir.

Renkler,  tedavide nasıl kullanılır? Renklerle tedavi günümüzde giderek popüler hale gelmektedir.  Gözler ve deri aracılığı ile vücuda ulaşan renkler,  kişinin vücut fonksiyonlarına da tesir eder.  Her renk düşük veya yüksek titreşimli belli bir dalga boyuna sahiptir.  Renklerle tedavide,  renklerin düşük veya yüksek titreşimli enerjiye ve farklı frekansa sahip olmalarının farklı psikolojik sonuçlara yol açtığı kabul edilir.  Bu açıdan farklı renklerin farklı psikolojik tesirlere yol açması renklerle tedavinin temel çıkış noktasıdır.  Tedavide renklerin tesiri olup olmadığını izlemede,  kan basıncı ölçümleri,  kalb atım hızındaki değişmeler,  Doğal olarakSiyatik ve Romatizmaya yararlı Lacivert Renkların gerilme indeksi değerleri kullanılır.  Sonuçlar kontrol grubuyla karşılaştırmalı olarak analiz edilir.  Kişi tarafından algılanan renkler,  sempatik ve parasempatik sinir sistemi üzerinden ve bunlarla aktif hale geçen nöro-kimyevî maddelerin salgılanması yoluyla insana tesir eder.  Meselâ mavi,  parasempatik sistemi uyarır.  Bu uyarılma,  bir seri nöro-kimyevî madde ve hormonun salgılanmasını ardışık (münavebeli) olarak başlatır.  Sonuçta kan basıncı ve kalb atım hızı düşer.  Kişide rahatlama meydana gelir.  Kırmızı,  mavinin zıddı olarak sempatik sinir sistemini uyarır.  Sonuçta kalb atım hızı ve kan basıncı artarak kişi,  alarm durumuna geçer.  Renkler üzerinde çalışan psikologlar,  Londra Köprüsü’nün sık sık intihar mekânı olarak kullanıldığını fark etmişler.  Renklerin insan tutum ve davranışlarına tesir ettiğinden yola çıkan uzmanlar,  siyah olan köprünün,  maviye boyanmasını teklif etmişler ve köprü maviye boyanmıştır.  Sonuçta köprü üzerinde gerçekleşen intihar girişimlerinde % 50 azalma sağlanmıştır.  Mor ve pembe,  iştahın azalmasında tesirlidir.  Bu bilgiden yola çıkan Amerika’daki Johns Hopkins Tıp Fakültesi’ndeki uzmanlar,  kilo verme programına katılan hastaların pembe renkli mekânlarda yaşamalarını sağlamışlardır.

Newton’dan sonra Chevreul,  Helmhotz,  Young gibi fizikçiler ve kimyagerler,  bu proje üzerine eğilerek çalışmaları hızlandırmışlardır.  Ancak günümüzde fizik ve metafizik alanında yapılan araştırmalar,  renklerin bir terapi aracı olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur.  Bugün dünyada birçok psikolog ve psikiyatr renkleri bir terapi aracı olarak kullanmaktadır.  Dünyanın her tarafında bilinen bir atasözü vardır: “Güneş giren eve doktor girmez.  ” Işık,  tabiatın bir ilacı ve en güzel tedavi aracıdır.  Işığın,  insanlar ve bitkiler üzerindeki fiziksel etkilerini hepimiz biliyoruz.  Kaynağını güneşten alan ışık,  elektromanyetik enerjilerle doludur.  Bu enerjiler dünyadaki doğal hayatı devam ettirirler.  Bitkiler,  güneşten gelen enerjiyi yapraklarında bulunan klorofil sayesinde yakalar ve karmaşık moleküllere dönüştürür.  Bu da bitkinin canlılığının devamını sağlar.  Bu olaya kısaca fotosentez diyoruz.  İşte ışık ile hayat arasındaki bağlantı!.  Işık eksik ve yetersiz olduğu zaman,  canlılar yeterli hayat enerjisini alamayacaklarından kendilerini sağlıksız,  mutsuz ve sevgisiz hissederler.  Renk terapisi,  metabolizmada sağlıklı bir denge sağlamak için renk enerjilerinden faydalanma işlemidir.

Renklerle tedavi Biliyoruz ki evrende var olan her şey kendine özgü bir titreşime sahiptir.  Renkler de bir ışık frekansının belli orandaki yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkar.  Elektromanyetik yelpazeye baktığımızda,  yelpazedeki her rengin kendine özgü bir titreşime sahip olduğunu görürüz.  Aynı şekilde,  insan vücudundaki hücre,  organ,  kas ve kemik de belirli bir frekansla titreşir.  Bu frekansın değişmesi,  hastalığa sebep olur.  Bu değişikliklerin birçok nedeni vardır ama bu nedenlerin en büyüğü içinde bulunduğumuz ruhsal durumlar ve negatif düşüncelerdir.  (Streslerdir)

Renkleri tek başına ya da başka bir tedavi yöntemiyle birlikte,  beden titreşimlerini düzeltmek ve sağlığı temin etmek için kullanabiliriz.  Eğer vücudumuzun bir hücresi yanlış bir frekanstaysa,  bu durum elektromanyetik alanı etkiler.  Bu hücrenin bulunduğu organ ve bedeni çevreleyen auramızın da kötü etkilenmesine neden olur.  Eğer bir rengin frekansını kullanarak,  bu organın yeniden doğru titreşmesini sağlarsak,  yani hasta olan bölgeye gerekli olan rengi verirsek,  değişmiş olan titreşimi yeniden dengeye kavuşturabiliriz.  Çünkü beden,  uygun şartlar altında,  her zaman,  orijinal yapısını yeniden kazanma eğilimine sahiptir.  Sağlıklı yaşamanın bir koşulu da,  bedendeki renk enerjilerinin uygun bir denge halinde bulunmasıdır.  Bu denge durumunun bozulması hastalığı doğurur.  Renkle tedavi biliminin gayesi,  bedendeki renk enerjileri arasındaki doğal dengeyi yeniden inşa etmek yoluyla hastalıklarla mücadele etmektir.

Renklerle bedenimizin enerji merkezleri arasındaki ilişkisi Renklerin özelliklerine girmeden önce renklerle bedenimizdeki enerji merkezleri arasındaki ilişkiden söz etmek istiyorum.  Vücudumuzda 7 tane “enerji merkezi” vardır.  Bunların her birinin kendine ait bir rengi vardır.  Yani her bir enerji merkezinin kendine ait bir ana rengi vardır.  Fakat bu enerji merkezleri diğer renklerden de yardım alabilirler.  Her bir enerji merkezinin kendi rengine ana renk,  yardım aldığı renge de ara renk veya tamamlayıcı renk diyoruz.  Ana ve ara renkler çeşitli nedenlerden dolayı dengesi bozulmuş enerji merkezlerinin dengeye gelmesinde,  birbirleriyle tamamlayıcı unsurlar oluştururlar.

Biraz şansa mı ihtiyacınız var? Bunu kırmızı bir kazak giyerek,  bir portakal yiyerek ya da elmas bir yüzük takarak sağlayabilirsiniz.  Hint geleneğine göre hayatınızda şans yaratmak ve aynı anda mutlulukla sağlığı teşvik etmek çevrenizde hangi rengin hakim olması gerektiğini bulmanıza bağlı.

“Bir insanın kendini iyi hissetmesi chakra’larına (insan vücudundaki yedi ana nokta) veya vücut ve buna bağlı fizik enerjisine bağlıdır” diye açıklıyor The Indian Luck Book (Hint Şans Kitabı)’nın yazarı Monisha Bharadvvaj.  “Her chakra negatif ya da pozitif titreşimleri çeker ve özel bir renge bağlıdır.  Bu rengi giymek sizin daha dengeli,  mutlu,  kontrollü olmanıza yardımcı olur ve buna bağlı olarak dışarıdan aldığınız tepkileri de etkiler.  “Kıymetli taşların gücü de aynı şekilde işler.  “Kıymetli taşlar chakra’lar üzerinde etkisi olan elektromanyetik enerji yayar, ” diyor Monisha.  “Renklerine ve etkilenen chakra’ya göre kıymetli taşlar canlılığı arttırabilir,  olumsuz etkileri önler,  sağlığı korur,  kazaları önlemek için gerekli enerjiyi verir ve gelişmeyi hızlandırır.  ” Öyleyse kullandığımız renklere dikkat edelim.  İyi şanslar.

Giydiğiniz Renkler Chakra’larınızı,  Mutluluğunuzu ve Ruh Halinizi Etkiliyor.

Rengi bir ışık olarak üstünüzde taşıyabilir,  yiyecekler,  içecekler ya da renkli bir su olarak içinize sindirebilirsiniz.  Bunu yaparken çeşitli yöntemlerden istifade edebilirsiniz.  Bunlar ışık kutuları,  ışıklı ambarlar,  renkli ampuller,  kumaş ve dekorlardır.

 – Giydiğiniz elbiselerin renklerinde,  kullandığınız çarşaf gibi eşyalarda mavi,  pembe,  yeşil ya da sarı kullanırsanız daha derin ve rahat nefes alabilirsiniz.  Bu renkler akciğerleri ve diyaframı güçlendirir.

 – Sinirli veya aşırı hareketli bir çocuk Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkveya kırmızı yatak takımının içinde uyumamalıdır.  Böyle çocuklar için yeşil ya da mavi uygundur.

 – Halı ve perdeler kişiliğe uygun renklerde olmalıdır.  Örneğin sürekli kavga eden bir ailenin duvardaki Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkli halıyı maviye,  hatta pembeye çevirince daha iyi anlaşmaya başladıkları görülmüştür.

 – Duvar ve mobilyalar da hem insanın ruhi halini hem de sağlığını etkilemektedir.

 – Renkli tablolarla dekorasyon insana canlılık verir.  Bunu yaşadığınız mekanlarda uygulayabilirsiniz.

 – Doğada her tür renk bulunur.  Bu güzelliklerden faydalanarak onu yaşantımıza sokabiliriz.

 – Ev bitkileri renkli ya da yeşil bir ev,  bitkiler yaşantımızda oldukça iyi sonuçlar verir.

 – Renkleri içinizde var olan gücünüzde canlandırarak üçüncü gözünrenklere karşı olan dikkatini artırabilirsiniz.

 – Gözlerinizi kapatıp,  bir rengi hayalinizde canlandırarak,  kendinize enerji yükleyin.

 – Renkleri içinize çekerek ve bunu vücudunuzun enerji merkezlerine yollayarak nefes alın ve verin.  Rengi orada tutarak o bölgenize enerji yükleyip tedavi edin ve tedavi olduğunuzu düşünün.  Düşünün ve “ben iyileştim” diyin.  Sonuçta iyileştiğinizi göreceksiniz. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan renklerin kişilik yapımızdan tutunda,  sağlığımıza hatta hastaları tedavi edici bir yöntem olarak kullanıldığını biliyormuydunuz? Kozmik bilim konusundaki çalışmalarıyla Türk kamuoyundan büyük ilgi gören,  renklerin insan hayatında önemli bir yeri olduğunu söylüyor.  Gerek eserlerinde,  gerek konferanslarında ve gerekse sık sık çıktığı televizyon programlarında renklerin dünyası hakkında önemli açıklamalar yapan “Renkler insanın merkezi sinir sistemine pozitif enerji yayarlar.  Böylece sinir sistemimizin bu pozitif enerji ile beslenip vücuttaki enerji merkezlerimizi açarak enerjinin vücudumuzda dolaşması sağlanmaktadır.  Dünyadaki hayatın kaynağı olan Güneş’in yaydığı ışınlar,  dalgalar verenkler insan hayatının ayrılmaz birer unsurlarıdır.  Bunlardan renkleri ele alacak olursak; renkler hayatımızı ve duygularımızı önemli derecede etkileyen unsurlardır.  Renkleri hayatımızda,  yerinde kullandığımız takdirde,  bazı hastalıkları tedavi edici etkisinin olduğu çok eski çağlardan beri bilinmektedir.  Çünkü renkler,  merkezi sinir sistemine pozitif enerji yayarak sinir sistemimizin bu pozitif enerji ile beslenip vücuttaki enerji merkezlerimizi açarak,  enerjinin vücudumuzda dolaşmasını sağlamaktadır.  Bu da bize psikolojik olarak mutluluk vermekte,  böylelikle de hayatımızı düzene sokmuş olmaktayız.  Renklerin insan hayatında ve kişiliği üzerindeki bu olumlu ya da olumsuz etkileri araştırmalarla bilimsel olarak da tespit edilmiştir.

Bu rengin en önemli etki alanı kaş chakrası bölgesinde bulunur.  Dolayısıyla da söz konusu chakrayla bağlantılı tüm fonksiyonların dengelenmesi ve bir düzene kavuşturulmasıyla ilgilidir.  Ayrıca llenf ve salgı bezleriyle birlikte,  vücuttaki bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.  Bu rengin enerjisi çok iyi bir kan temizleyici olduğu için,  vücudun toksinlerden arınmasını kolaylaştırır.  Beynin her iki yarıküresi arasındaki uyum,  yine laciverdin oluşturduğu olumlu etkilerindendir.  Böylece tüm organlar,  dokular ve hücreler enerjilerden eşit olarak faydalanır,  insanı ayakta tutan bütün bu sistemler ve organlar,  belirli renklere karşı duyarlıdır. ” dedi.  Renklerin çevrelerine yaydıkları titreşimlerin,  vücudun elektromanyetik ışınımıyla doğrudan etkileşim içinde olduğunu anlatan,  “Bu titreşimler,  çakralar tarafından emildikten sonra,  direkt olarak omurgalara iletilir.  Daha sonra sinirler yardımıyla gerekli organlara ve dengesi bozulan sistemlere taşınır.  Bu sayede,  fiziksel rahatsızlıklara yol açabilecek duygusal ve zihinsel şikâyetler en aza indirilir” dedi.

Olayları bir bütün olarak kavrayabilme yeteneğine sahiptirler.  Hoşgörülü ve iyimser bir kişilikleri vardır.  Eğer bu renkle uyum halinde bulunan renk merkezi düzensiz çalışıyorsa bu kişiler unutkanlaşır.  Çabuk kızarlar ve anlayışsız,  kötümser bir tavır sergilerler.  Bu renk merkezinin düzensiz çalışması sonucunda akciğer,  göz,  kulak ve burun rahatsızlıkları,  yüz felci,  sinir bozuklukları ve ruh hastalıkları gibi durumlar ortaya çıkar.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkle ilgili renk tedavisine devam edilirken uzmanların tavsiyesi krom,  demir,  bakır,  brom,  potasyum gibi metallerin hastanın üzerinde bulundurulmasıdır.  Bu renkle ilgili tedavi sırasında mavi ve mor renge sahip besin maddeleri (siyah üzüm,  kara lahana gibi) yenmelidir.  Çivit mavi ( Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk),  anestezi etkisine sahip: Bu renk,  aktif renktir ve anestezi etkisi vardır.  Diş ağrılarında,  yüz kaslarındaki ve sinüzitteki ağrılarda,  siyatik ve romatizma,  kulak ve göz problemlerinde etkilidir.

Bu renk,  yüz ile ilgili (göz,  kulak,  burun,  ağız,  sinüsler gibi.  ) tüm rahatsızlıkların tedavisinde,  rahatlıkla kullanılabilir.  Bunlara ek olarak,  laciverdin yatıştırıcı ve dinlendirici yanından söz etmek de doğru olur.  Bulunduğunuz ortamda veya kıyafetlerinizde laciverde gereğinden fazla yer vermenin yaratacağı olumsuz etkiler ise,  yoğun bir depresyon hali veya toplumdan soyutlanmışlık duygusudur.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkSonsuzluk,  otorite ve verimliliği ifade eder.  Gücü,  otoriteyi,  ciddiyeti ve resmiyeti temsil eder.  Üniformaların ve resmi kıyafetlerin çoğunda lâcivert vardır.  Resmi kurumlar ve bazı firmalar amblemlerinde lâcivert ve tonlarını kullanır.  Ciddi ve sorumluluk sahibi olarak bilinmek isteyen insanlar,  lâciverti fazla tercih ederler.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk,  ruhsal ve fiziksel rahatsızlıkların giderilmesinde çok etkin bir yere sahiptir.  Bu rengin en önemli etki alanları “alın şakrası” bölgesinde bulunur.  Dolayısıyla da,  söz konusu şakrayla bağlantılı tüm fonksiyonların dengelenmesi ve bir düzene kuvuşturulmasıyla ilgilidir.  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkışın gibi zihnin genişlik kazanmasına yardımcı olur.  Onu korkulardan ve çekingenliklerden kurtarır.  Ayrıca laciverdin yatıştı-rıcı ve dinlendirici özelliğide vardır.  Bu renk,  llenf ve salgı bezleriyle birlikte,  vücuttaki bağışıklık sisteminin güçlenmesinide sağlar.  Bu rengin enerjisi çok iyi bir kan temizleyici olduğu için,  vücudun toksinlerden arınmasını kolaylaştırır.  Beynin her iki yarımküresi arasındaki uyum,  yine laciverdin oluşturduğu olumlu etkilerdendir.  Zor bir karar vermek durumunda kaldığınızda Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkrengi tercih edin.  Lacivert sezgilerinizi canlandıracak ve doğru karar vermenize yardım edecektir.  Ayrıca geceleri rüyalarınızı hatırlamanız için lacivert bir pijama tercih edebilirsiniz.  Çevrenizce fark edilmemek ve rahatsız edilmemek istiyorsanız lacivert renk kıyafetler giyin.  Çevrenizce fark edilmemek ve rahatsız edilmemek istiyorsanız Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkkıyafetler giyin.

Mutfak: Mutfakta pembemsi sarı tonlu heyecan ve enerji veren renkleri seçmelisiniz.  Bu renkler tembelliği yok eder,  enerji verir,  yaratıcılığı artırır.  Mutfakta iyi aydınlatma olmalı,  mutfak tezgahı canlı renkte olmalıdır.  Mutfakta kullanılan gereçler,  mekanın hakim rengiyle uyum içerisinde olmalıdır.

Yatak Odası: Gençler ve yeni evliler yatak odalarında yumuşak ve huzur veren,  kırmızıya yakın hoş renkleri seçmeli.  Bu yaş grubundan büyükler ise yumuşak maviye yakın sarımsı renkler seçmelidirler.  Ayrıca seçilecekrenkler bulunulan yerin havasına göre uyum içinde olmalıdır.  Mesela soğuk yerlerde sıcak renkler,  sıcak yerlerde serinlik hissi veren renklertercih edilmeli.

Çocuk Odası: Ergenlik çağına gelene kadar çocuk odalarında kırmızı,  Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renkve sarı gibi neşe ve canlılık veren renkleri tercih edilmeli.  Daha ileri yaşlarda ise mavinin ve yeşilin tonları kullanılabilir.  Bu odalar için koyurenklerden uzak durulmalıdır.

Çalışma Odası: Bu mekanlarda,  insanın anlama ve çalışma yeteneğini artıracak maviden mora kadar olan renkler tercih edilmelidir.

Renklerin dili,  yani neyi ifade ettiği konusunda neler söylemek istersiniz? Yaratılan ve görülebilen bütün renkler pozitiftir ve insanı rahatlatır,  ona mutluluk verir.  Renklerle kişinin iç dünyasını okur ve insanların hayatını daha düzenli hale getirmiş oluruz.  Renklerin dili,  yani insan psikolojisine etkisi şöyledir.  Güneş ışınlarında bulunan altı rengin birbirinden farklı sayısız tonu elde edilebilir.  Renk Uyumu Nedir? İç dekorasyon yaparken,  web sitesi ya da bir sunum hazırlarken kullanılacak renklerin seçimi yapılırken,  tercihler kadar kullanılan renklerin birbirleriyle uyumu da önemlidir.  Çünkü her renk bir biriyle aynı uyumu göstermemekte ve bazen çok itici sonuçlar elde edilebilmektedir.  Bir biriyle uyumlu ya da birbirini tamamlayan renklerin dengeli bir şekilde kullanılmasına renk uyumu denir.  Renk uyumu için birbirine yakın renkler ile sıcak – soğuk renklerin ve zıt renklerin özelliklerine göre birbirleri ile belli bir denge içerisinde kullanılmaları esastır.

Renkler İşinizi Kolaylaştırıyor.  İş yaşamında renklerle doğrudan ilişkide olduğumuz diğer bir alan,  kullanılan dokümanlardır.  Dokümanlarda kullanılan renkler ve şekiller,  şirket hakkında bilgi verirken dokümanda yer verilen konuya ilgiyi yoğunlaştırır Renkler,  yaşamımızda tahmin ettiğimizden daha önemli bir yere sahiptir.  Gerek günlük yaşamda gerekse iş yaşamımızda renklerin önemini yadsıyamayız.  İş yaşamımızda renklerin önemini birkaç kategoride ele alabiliriz.  Giyim tarzımızın ve kıyafetlerimizin iş hayatımızı etkilediği gibi bulunduğumuz ortamın renklerinin de motivasyonumuzu doğrudan etkilediğini göz ardı edemeyiz.  Ofislerde aydınlık renkler daha verimli çalışmamızı sağlarken,  karanlık,  loş odalarda çalışanların verimlerinin çok daha düşük olduğu bir gerçektir.

Görüntüleri etkili olarak sunabilirsiniz Görüntüleri sunmada renk sizin güçlü bir aracınızdır.  Renklerin etkileyici kullanımıyla belgenizden iletmek istediğiniz özellikleri; güç,  içtenlik,  güvenilirlik vs.  görüntüye verebilirsiniz.  Psikolojik olarak okuyucuyu dilediğiniz tarafa yönlendirebilirsiniz.  Her renk farklı psikolojik etkiye sahiptir.  Bunları ustalıkla kullanarak okuyucularınızı arzuladığınız yöne götürebilirsiniz.  Sonuç olarak,  belgelerinize renk eklemek size daha ikna edici ve etkili bir iletişim sağlayacaktır.  Renkler belgelerinizi farklılaştırır Dikkati ana noktalara çekmek için,  belgenizin özel bölümlerini uygun bir renk kullanımıyla vurgulayabilirsiniz.  Ayrıca,  renkleri etkili bir şekilde kullanarak benzersiz ve özgün belgeler yaratabilir ve okuyucularda iyi bir izlenim bırakabilirsiniz.  Renklerin insan davranışları üzerindeki etkilerini göz önüne alırsak,  dokümanları bu doğrultuda tasarlayabilirsiniz.  İş hayatında kritik noktalarda ve karar verme sürecinde etkili belgeleri yine renkler vasıtasıyla düzenleyebilirsiniz.  Belgelerinizi daha rahat okunur hale getirerek anlaşılır yapabilirsiniz.  Bir belgenin farklı kısımlarını betimlemek için renkler kullanılabilir.  Ayrıca,  belirli öğeler için hep aynı rengi kullanarak belgenizi daha anlaşılır yapabilirsiniz.  Kullanabileceğiniz başka bir teknik ise okuyucunun gözlerini istediğiniz yöne yönlendirmek için derecelendirme kullanarak renk farklılıklarını uygulamaktır.

Renklerin önemi ve iletişim aracı olarak gücü Görme duyusuyla renk bilgisi maksadımızı ve kararımızı etkiler.  İnsanların tatma,  koku alma,  dokunma,  görme ve duyma olmak üzere beş duyusu vardır.  Görme duyusuyla aldığımız bilgi bunların toplamda yaklaşık %87’sini oluşturur.  Ve görme duyumuzla aldığımız bilginin yaklaşık % 80’i renk bilgisidir.  Bu figürlerin doğruladığı gibi,  edindiğimiz duyusal unsurların büyük bir bölümü renk bilgisi formundadır.  Kısaca,  renk bizim hayatımızdaki çok önemli bir mevcudiyettir.  Renkler hayal edebileceğimizden daha çok güce sahiptirler.  Ve bu gücü iş belgelerinize koyarak birçok yeni fırsat yaratabilirsiniz.  Günümüz trendi,  şüphesiz “Renklerin Başarısı” na doğrudur.  Ya Renkler Olmasaydı? Renksiz bir dünya olsaydı yaşadığımız mekan,  her şey tek renk üzerine Nasıl olurdu yaşam hiç düşündünüz mü? Tek düzeliği,  renksizliği ve zamansızlığı… Renkler hayatın vazgeçilmezlerinden… Yaratılmış her şey Yaratan’dan ötürü zaten güzel Aynen öyle de yaratılan bütün renkler de özel Siyah olmasa beyazın kıymeti bilinmezdi Kırmızı olmasa,  yeşil tek başına güzelliğini sergileyemezdi Renkler kadar birbirine tezat duygularda özel Özlem olmasa vuslatların kıymeti bilinmezdi Gözyaşları olmasa,  gözlerimizden süzülen,  dudaklarımızdaki tebessümlerin ne anlamı kalırdı? Yaratılmış her şey diğer tezadı ile dengede Mıknatıslarda dahi kuzey güneyi çeker İki aynı kutup birbirini iter Gökyüzünün mavisini yitirdiğini evrendeki tüm renklerin birbirine karışıp neticede alelâde bir gri rengin tüm dünyaya hakim olduğunu hayal edin lütfe Yiyeceklerin çekici renklerini silin gözlerinizden Afiyetle içtiğiniz çorba ile tabağınızın,  tabak ile kaşığınızın hatta elinizin,  kaşınızın aynı renk olduğunu düşünün Sevdiğiniz insanı nasıl ayır ederdiniz diğer hemcinslerinden? Ya beslenme nasıl olurdu? Çiçeğin kokusunu duyabilmek ama rengini görememek ne kadar tatmin ederdi bizi?

Evren içinde pek de dikkate değer bulmadığımız bu küçük ayrıntıyı yitirdiğimizi düşünelim bir anlığına…Yitirilen birçok güzellik gibi nasıl da büyürdü gerekliliği gözümüzde… Denizin,  bulutların ve gökyüzünün rengi aynı,  balıkların rengi aynı… Her şey tek düze ve hep aynı Sonsuzluğa aşık insanoğlu için ızdırap dolu olurdu yaşam Oysa dünya öyle güzel renklerle donatılmış ve bu minik “renk” dediğimiz detaya öyle güzel vazifeler yüklenmiş ki İnsanın sadece renkler için dahi her gün şükretmesi gerekiyor.  Renklerin kullanılış ustalığı da,  sihirli renkler dünyasının başka bir muamması Öyle ki,  karpuzun rengi kırmızı… Zamanımızın araştırmaları insanların kırmızı rengini daha çok tükettiğini kanıtlıyor ve yazın en kavuran sıcaklarında merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz biz aciz kulları için kırmızı şerbet toplarını yaratıyor Uzmanlar yazın şekerli sıvılar tüketmemizi önerirken her şeyi Yaratan Allah (C.  C.  ) zaten kulları için gerekli besin ve gıdaları önceden hazırlayıp onların tam da en ihtiyaç duydukları anlarda onlara gönderiveriyor.  Yine bir araştırma,  insanoğlunun “canım çekti” dediği şeylerin,  aslında metabolizmasının ihtiyacından kaynaklandığını kanıtlıyor Yani grip olacak bir insanın canı portakal istiyorsa bu bir tesadüf değil Bilakis,  Rabbimiz Allah’ın (C.  C.  ) hastalıkla mücadelede yarattığı vücut için takdir ettiği bir lütfu Aynen öyle de,  renginin Ruh ve sinir bozukluklarına iyi gelen doğal şifa Kronoterapi lacivert renk,  aromasının hoş kokulu olması da ayrı bir ustalık Renkler aynı zamanda bir savunma mekanizması Siyah beyaz çizgileriyle aslanların gözlerini kamaştıran zebralar yaşamlarını,  Allâh’ın (C.  C.  ) lütfettiği renklerine borçlular Güzel kelebekler,  kanatlarındaki göz şeklinde boyanmış benekleri ile bir çok düşmanlarını kendilerinden uzaklaştırabilmektedirler Renk değiştirmede özel yaratılan hayvanlardan bir diğeri olan bukelamunu bulunduğu ortamdan,  renkleri itibariyle soyutlamak neredeyse imkansızdır

Gökkuşağının yedi rengini kullanan renk tedavisinin amacı; vücut enerji merkezlerini dengeleyip geliştirmektir.  Böylelikle vücudu kendi iyileşme süreci için uyarmış olur.  Renklerle tedavi enerjisi boşalmış enerji merkezlerini (çakraları) yeniden dengelemek için renkleri kullanır.  Çakralar Gökkuşağının yedi renginden her biri vücuttaki temel yedi çakradan birine karşılık gelir.  Bu çakralar her biri bir diğerine bağlı enerji spiralleri gibidir.  Çakra Sanskritte tekerler/çark manasına gelmektedir.  Aslında Akupunktur hakkında biraz bilgi sahibi olan biri vücutta 300 kadar çakra olduğunu bilir.  Ana çakraları her biri pürüzsüz ve aşağı yukarı hep aynı hızda çalışan ve bir saati ya da motoru çalıştırmaya yarayan bir grup çarkmış gibi düşünebilirsiniz.  Buna göre sağlık bu çarkların pürüzsüz ve düzenli olarak işlemesinden geçer.  Renklerin üzerimizde çok büyük etkileri vardır; zihinsel,  fizikseli duygusal ve ruhsal etkiler.  Enerji merkezlerimiz bloke edildiğinde veya boşaldığında,  vücudun mekanizması doğru çalışamaz ve bu da farklı konularda bir çok probleme sebep olur.  Renklerin çakralarla alakalandırılması Gökkuşağı renklerinin her biri farklı dalga boylarının ışığı olduğundan her rengin kendine has enerjisi vardır.  Renklerle tedavide vücuda doğru renk uygulanarak bu çakraların yeniden dengelenmesi sağlanır.  Bir renkten faydalanmak için en iyi yöntem o renk üzerinde etraflıca düşünmektir.  Biliyoruz ki evrende var olan her şey kendine özgü bir titreşime sahiptir.  Renklerde,  bir ışık frekansının belli orandaki yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkar.  Elektromanyetik yelpazeye baktığımızda,  yelpazedeki her rengin kendine özgü bir titreşime sahip olduğunu görürüz.  Aynı şekilde,  insan vücudundaki hücre,  organ,  kas ve kemik de belirli bir frekansla titreşir.  Bu frekansın değişmesi,  hastalığa sebep olur.

Çakralar için renk terapisi; Renklerle şakralar arasındaki ilişki Kromoterapi adıyla bilinen renk tedavisi eski Mısır’da,  Çin’de ve Hindistan’da çok eskiden beri biliniyordu.  Bu tedavi yöntemi insanda bazı renklere ait merkezler olduğu teorisinden yola çıkmaktadır. “Chakra” (şakra) adı verilen bu merkezler belirli organları yönetir.  Daha öncede söylediğimiz gibi vücudumuzda 7 tane şakra,  “enerji merkezi” vardır.  Bunlar belirli renklerle de uyum halindedir.  Organik veya psikolojik nedenlerden dolayı bu merkezler görevlerini yapamaz duruma gelince,  hem idare ettikleri organlarda bazı hastalık belirtileri görülmeye başlanır,  hem de uyum halinde bulundukları renk titreşimleri azalarak bu renge olan ihtiyaçları artar.  Kromoterapi de bu duruma gelen hastaya aksayan şakranın rengiyle ilgili tedavi uygulanır.  Bildiğiniz gibi şakralar kapalı olduğu zaman enerji akımında problem meydana gelmektedir.  Şakralar değişik yöntemlerle açılmakta bu yöntemlerden biride renk terapisidir.  Bu terapi için aşağıdaki yolu izlemeniz gerekir:

  • Şakraların renginde yedi adet kumaş hazırlayın.
  • Sakin bir ortamda olayları gözden geçirin ve sizi en çok etkileyen olayın üzerinde durun.
  • Bu renkli kumaşların yararlı olacağına inanarak 3-5 dakika zihinsel olarak yoğunlaşıp derin nefes alıp verin.
  • Şakraların rengindeki kumaşları tek tek üzerinize yerleştirin.
  • Bu işlemi enerjiyle şarj olduğunuzu hissedene kadar devam edin.

Renk soluması egzersizi Rahat bir konumda oturun veya yatın.  Belkemiğinizin düz olmasına özen gösterin.  Ayak tabanlarını içe dönük bir vaziyette yere doğru tutun.  Gözlerinizi kapatıp derin ve ritmik nefesler alın.  Evrenin sonsuzluğundan kopup gelen saf ve beyaz bir ışık girdabının kafanızdan girip vücudunuzun en uzak köşelerine kadar yayıldığını ve sonra da ayak tabanlarınızdan çıkıp gittiğini varsayın.  Kafanızın çevresinde ve üstünde hafif pembelikte ve macenta rengi ağırlıklı bir ışık küresinin oluştuğunu hayal edin.  Bu enerji dolu sıcak ışığı,  beş kez derin derin soluyun.  Ardından tüm dikkatinizi alnınızın orta kısmında toplayın ve sağlık dolu mor rengi beş kez içinize çekin.  Yavaş yavaş troit bölgesine gelin.  Mavi rengi beş kez hissederek soluyun.  n Dikkatinizi kalbinizle boğazınız arasındaki bölgeye kaydırın.  Serinletici ve taze turkuaz rengini beş kez soluyun.  Biraz aşağı inerek kalp bölgesinde huzur dolu yeşil rengi içinize çekin.  Şimdi vücudunuzun parlak altın sarısı bir haleyle çevrelendiğini hayal edin ve rengi de beş kez soluyun.

 

indeks: Renk Meditasyonu,  Renk terapisi,  fiziksel sağlığı,  stres,  kas,  Doku,  Enerji, Ezoterik,  çarka,  Homeopatik,  color,   sanat terapisi,  alternatif tedavi,   Color therapy,  zihinsel sağlığı,  ruhsal sağlığı,  art Iherapy,  alternative treatment,  renk,  zihin,  beden,  duygu,  denge,  canlılık,  Spor,

.

Ashiatsu Terapisi Ağrıları Hafifletir.

Hurma Cinsel Aktiviteyi Arttırır.

Yumurta Kas Geliştirir.

.

—–

loading…

—–
—-
.

Bilgi kaynaklarımız:
www.enerjistmasor.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

www.google.com

UYARI:
Sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…

—–


—–

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir